‘Đổ lỗi cho cơm gây béo, dễ mắc tiểu đường là sai’

Nhiều người cho rằng cơm là thủ phạm gây tăng cân và đường huyết. Do đó, cơm được xem là “cấm kỵ” với người béo, đặc biệt là bệnh nhân tiểu đường.

<div> <p>Chị Quỳnh Trang (sinh năm 1990, ở khu đ&ocirc; thị Thanh H&agrave;, H&agrave; Nội) cho hay nhiều năm nay, chị kh&ocirc;ng d&aacute;m ăn nhiều cơm v&igrave; sợ b&eacute;o.</p> <p>&ldquo;Cơm l&agrave; thủ phạm tăng c&acirc;n số một n&ecirc;n mỗi ng&agrave;y, t&ocirc;i chỉ d&aacute;m ăn nửa b&aacute;t. Thay v&agrave;o đ&oacute;, t&ocirc;i ăn nhiều thức ăn&rdquo;, chị kể. D&ugrave; vậy, c&acirc;n nặng của chị vẫn ở mức cao 60 kg, d&ugrave; chiều cao 1,55 m.</p> <p>Tương tự, chị Nguyễn My (T&acirc;y Sơn, H&agrave; Nội) chia sẻ từ sau khi sinh con, chị kh&ocirc;ng d&aacute;m ăn nhiều cơm, thậm ch&iacute; thường xuy&ecirc;n kh&ocirc;ng ăn, bởi sợ mắc tiểu đường. Khi mang bầu đứa con thứ hai, chị My bị tiểu đường thai kỳ n&ecirc;n phải ki&ecirc;ng khem chế độ ăn h&agrave;ng ng&agrave;y. Theo chị, cơm ch&iacute;nh l&agrave; nguồn g&acirc;y tăng c&acirc;n v&agrave; tăng đường huyết.</p> <table align="center"> <tbody> <tr> <td><img alt="‘Do loi cho com gay beo, de mac tieu duong la sai’ hinh anh 1 " src="https://khds.1cdn.vn/2019/09/29/com_nguoi(1).jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption">Theo b&aacute;c sĩ Dzo&atilde;n Thị Tường Vi, nhiều người nhịn cơm rồi nạp v&agrave;o cơ thể c&aacute;c loại đường cao năng lượng l&agrave; sai lầm. Ảnh minh họa: <em>Kitchme.</em></td> </tr> </tbody> </table> <h3>Thủ phạm kh&ocirc;ng chỉ l&agrave; cơm</h3> <p>Thầy thuốc ưu t&uacute;, thạc sĩ, b&aacute;c sĩ Dzo&atilde;n Thị Tường Vi (nguy&ecirc;n Trưởng khoa Dinh dưỡng, Bệnh viện 198), cho hay nhiều người kh&ocirc;ng hiểu vấn đề n&ecirc;n &ldquo;đổ tội&rdquo; cho cơm, dẫn tới sai lầm trong ăn uống, ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe.</p> <p>Trong khẩu phần ăn h&agrave;ng ng&agrave;y, chất đạm chiếm 12-15%, chất b&eacute;o kh&ocirc;ng qu&aacute; 25%, c&ograve;n lại l&agrave; đường bột. Điều đ&oacute; c&oacute; nghĩa chất đường bột l&agrave; năng lượng ch&iacute;nh trong khẩu phần.</p> <p>&ldquo;Nếu ăn c&acirc;n đối, hợp l&yacute;, cơ thể mới khỏe mạnh, v&igrave; mỗi chất c&oacute; một chức năng, vai tr&ograve; đảm đương kh&aacute;c nhau. Nếu ăn qu&aacute; nhiều đường bột, cơ thể sẽ t&iacute;ch lũy mỡ. Tuy nhi&ecirc;n, nh&oacute;m chất đường bột kh&ocirc;ng chỉ từ cơm m&agrave; c&ograve;n từ rất nhiều thực phẩm kh&aacute;c như tr&aacute;i c&acirc;y, b&aacute;nh, kẹo, mứt, tr&agrave; sữa, đồ uống c&oacute; ga...</p> <p>Những loại đường đ&oacute; thường dễ hấp thu, ăn qu&aacute; nhu cầu sẽ chuyển th&agrave;nh mỡ, nguy cơ thừa c&acirc;n, b&eacute;o ph&igrave;. Nhiều người ăn &iacute;t cơm nhưng lại thường xuy&ecirc;n ăn vặt l&agrave; sai lầm, khiến họ tăng c&acirc;n&rdquo;, b&aacute;c sĩ Tường Vi n&oacute;i.</p> <p>Nữ chuy&ecirc;n gia tiết lộ thực tế, so với c&aacute;c loại b&aacute;nh tr&aacute;i kể tr&ecirc;n, cơm l&agrave;nh hơn v&igrave; l&agrave; tinh bột, đường đa, khi v&agrave;o cơ thể, ch&uacute;ng chặt dần c&aacute;c li&ecirc;n kết th&agrave;nh đường đơn, l&uacute;c đ&oacute; mới hấp thu.</p> <p>&ldquo;Nhiều người cứ nhịn cơm rồi nạp v&agrave;o cơ thể c&aacute;c loại đường cao năng lượng l&agrave; sai lầm. Họ tăng c&acirc;n rồi lại đổ cho cơm. Trước đ&acirc;y, cơm chiếm khẩu phần ch&iacute;nh trong bữa ăn, nhưng hiện nay, người d&acirc;n kh&ocirc;ng ăn qu&aacute; nhiều cơm, m&agrave; thực chất họ nạp rất nhiều đường bột từ c&aacute;c nguồn kh&aacute;c&rdquo;, b&aacute;c sĩ Tường Vi th&ocirc;ng tin.</p> <p>Do đ&oacute;, để tr&aacute;nh tăng c&acirc;n, người d&acirc;n cần giảm tất cả chất bột đường, chứ kh&ocirc;ng chỉ cơm.</p> <h3>Hoa mắt v&igrave; nhịn cơm</h3> <p>B&aacute;c sĩ Tường Vi khẳng định việc nhịn cơm để giảm c&acirc;n l&agrave; sai lầm. &ldquo;Chất bột đường c&oacute; vai tr&ograve; cung cấp năng lượng cho cơ thể v&agrave; oxy cho n&atilde;o. Nhịn ăn tinh bột sẽ g&acirc;y buồn ngủ, ngủ gật, thiếu sức sống v&igrave; kh&ocirc;ng c&oacute; oxy cho n&atilde;o, nhất l&agrave; v&agrave;o buổi s&aacute;ng. Do đ&oacute;, bắt buộc phải ăn tinh bột, c&oacute; thể từ cơm, hoặc b&uacute;n, phở, ch&aacute;o, b&aacute;nh m&igrave;, nhất l&agrave; v&agrave;o buổi s&aacute;ng, sau một đ&ecirc;m d&agrave;i nhịn đ&oacute;i&rdquo;, b&aacute;c sĩ Tường Vi cho hay.</p> <p>B&agrave; cũng khuyến c&aacute;o ăn nhiều thịt thay cơm cũng kh&ocirc;ng tốt, bởi g&acirc;y qu&aacute; tải cho gan, từ đ&oacute; l&agrave;m rối loạn, ph&aacute;t sinh c&aacute;c bệnh về chuyển h&oacute;a.</p> <p>Đồng quan điểm, TS Từ Ngữ, Tổng thư k&yacute; Hội Dinh Dưỡng Việt Nam, cũng cho biết khoa học dinh dưỡng khuy&ecirc;n n&ecirc;n ăn c&acirc;n đối giữa c&aacute;c chất sinh nhiệt (đạm, đường, b&eacute;o).</p> <p>&quot;Trong một số bệnh l&yacute;, người ta khuy&ecirc;n hạn chế ăn c&aacute;i n&agrave;y hay c&aacute;i kia chứ kh&ocirc;ng ai khuy&ecirc;n ki&ecirc;ng ăn chất n&agrave;y hay chất nọ, v&igrave; mỗi chất dinh dưỡng đều c&oacute; vai tr&ograve; nhất định đối với cơ thể. Tiểu đường cũng vậy. Kh&ocirc;ng ai khuyến c&aacute;o người tiểu đường kh&ocirc;ng ăn cơm hoặc tinh bột&rdquo;, TS Ngữ n&oacute;i.</p> Theo chuy&ecirc;n gia n&agrave;y, tạp ch&iacute; <em>Lancet</em> ng&agrave;y 16/8/2018 đ&atilde; đăng th&ocirc;ng tin chế độ ăn low carb hay high carb (khi tổng lượng carbohydrate &lt;40% hay=&quot;&quot;&gt;70% tổng năng lượng) đều gia tăng nguy cơ tử vong hơn nh&oacute;m chế độ ăn b&igrave;nh thường. <p>B&aacute;c sĩ Tường Vi tư vấn với những người muốn giảm c&acirc;n, c&oacute; thể thay cơm bằng ng&ocirc;, khoai, sắn, bởi ch&uacute;ng c&oacute; năng lượng thấp hơn gạo nhưng khi ăn v&agrave;o sẽ chiếm phần lớn diện t&iacute;ch dạ d&agrave;y tạo n&ecirc;n cảm gi&aacute;c no. Đồng thời, uống nước (hoặc nước canh) trước khi ăn sẽ l&agrave;m tăng chuyển h&oacute;a.&nbsp;</p> <p>&quot;Khi đang đ&oacute;i, uống nước sẽ ho&agrave; lo&atilde;ng dịch vị dạ d&agrave;y, từ đ&oacute;, giảm cảm gi&aacute;c th&egrave;m ăn. Bạn chỉ n&ecirc;n giảm ăn cơm, tinh bột, tuyệt đối kh&ocirc;ng được bỏ ho&agrave;n to&agrave;n, bởi sẽ g&acirc;y n&ecirc;n rối loạn chuyển h&oacute;a&quot;, b&aacute;c sĩ Tường Vi khuyến c&aacute;o.</p> <p>Bệnh nh&acirc;n tiểu đường c&oacute; thể ăn cơm gạo trắng b&igrave;nh thường với nguy&ecirc;n tắc giảm lượng cơm, tăng lượng rau, tr&aacute;i c&acirc;y, bệnh vẫn nằm trong tầm kiểm so&aacute;t.</p> <p>B&aacute;c sĩ Tường Vi khuyến c&aacute;o ăn uống rất quan trọng trong việc điều chỉnh đường huyết ở bệnh nh&acirc;n tiểu đường. Tuy nhi&ecirc;n, mỗi người cần c&oacute; chế độ ri&ecirc;ng hợp l&yacute; để duy tr&igrave; cơ thể khỏe mạnh.</p> <figure class="video cms-video" data-video-src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/nqYTLWaC1v0/c408e978713f9861c12e/7a2747f6a0b349ed10a2/720/PV_an_com_chan_canh.mp4?authen=exp=1569896335~acl=/nqYTLWaC1v0/*~hmac=65962649c714522335d9fe9bbce56312" false="" source-url="/video-thoi-quen-an-com-chan-canh-gay-tranh-cai-cua-nguoi-viet-post938751.html"> <div> <video allowads="true" aspect="16:9" controls="controls" mediaid="a1a33de87eaf97f1cebe" muted="" onlyvietnam="false" playsinline="" poster="https://znews-photo.zadn.vn/w660/Uploaded/mdf_rsoznr/2019_04_22/PV_an_com_chan_canh00_00_20_13Still001.jpg" preload="none" src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/mvuX6I804Jw/f0c924b6bcf155af0ce0/b5c1711f965a7f04264b/480/PV_an_com_chan_canh.mp4?authen=exp=1569896335~acl=/mvuX6I804Jw/*~hmac=fb51cd689b4dfc1648e78b5fb770cbbe"><source label="Auto" src="https://znews-mcloud-mpl-s2.zadn.vn/9vcdQQX9tGY/whls/vod/0/R6be1wJRsTdv-VfKzZK/PV_an_com_chan_canh.m3u8?authen=exp=1569853135~acl=/9vcdQQX9tGY/*~hmac=c506f4c7dc8782ec65db85ad02f14bc7" type="application/x-mpegURL" /><source label="SD" res="480" src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/mvuX6I804Jw/f0c924b6bcf155af0ce0/b5c1711f965a7f04264b/480/PV_an_com_chan_canh.mp4?authen=exp=1569896335~acl=/mvuX6I804Jw/*~hmac=fb51cd689b4dfc1648e78b5fb770cbbe" type="video/mp4" /><source label="HD" res="720" src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/nqYTLWaC1v0/c408e978713f9861c12e/7a2747f6a0b349ed10a2/720/PV_an_com_chan_canh.mp4?authen=exp=1569896335~acl=/nqYTLWaC1v0/*~hmac=65962649c714522335d9fe9bbce56312" type="video/mp4" /></video> </div> <figcaption><strong><span>Th&oacute;i quen ăn cơm chan canh g&acirc;y tranh c&atilde;i của người Việt</span></strong> Ăn cơm chan canh l&agrave; th&oacute;i quen rất phổ biến của người Việt. Tuy nhi&ecirc;n, c&aacute;ch ăn n&agrave;y c&oacute; hại sức khỏe hay kh&ocirc;ng l&agrave; vấn đề c&ograve;n đang g&acirc;y tranh c&atilde;i.</figcaption> </figure> <!--40%--></div> <p>&nbsp;</p>

Theo news.zing.vn
back to top