Sự kiện nổi bật:
Chính thức ra mắt trang thông tin về bài viết của Tổng Bí thư
Thời sự- Hoàng Thiên - 20:30 26/10/2021
Ngày 26/10, Báo Nhân Dân chính thức khai trương trang thông tin "Lý luận, thực tiễn và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam" với tên miền http://cnxh.nhandan.vn
--Quảng cáo---