Xây dựng chiến lược truyền thông nâng cao vị thế VUSTA

Xây dựng chiến lược truyền thông nâng cao vị thế VUSTA

“Liên hiệp các hội KH&KT VN đã trở thành tổ chức CT-XH rộng lớn cả về quy mô và chất lượng, tham mưu cho Đảng và Nhà nước nhiều vấn đề về KH CN, GD&ĐT, chính sách đối với trí thức”, PGS.TS Phạm Ngọc Linh, Phó Chủ tịch VUSTA nhận định.
Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước của VUSTA

Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước của VUSTA

“Thi đua là động lực phát triển kinh tế - xã hội, việc hình thành các Cụm thi đua là phù hợp, đúng hướng góp phần đổi mới hoạt động thi đua của hệ thống LHHVN”, ông Nguyễn Quyết Chiến, Tổng Thư ký LH các hội KHKT Việt Nam, khẳng định.
Thu thuế tiêu thụ đặc biệt với game online

Thu thuế tiêu thụ đặc biệt với game online

PGS.TS Bùi Tất Thắng, PCT Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam (thành viên Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam) cho rằng, đề xuất đưa game online vào danh mục thu thuế tiêu thụ đặc biệt là chưa hợp lý, cần cân nhắc.
back to top