Thăm Bảo tàng Hồ Chí Minh ngày sinh nhật Bác Hồ

Thăm Bảo tàng Hồ Chí Minh ngày sinh nhật Bác Hồ

Kể từ khi khánh thành đến nay, Bảo tàng Hồ Chí Minh - chi nhánh TP HCM đã trở thành một trung tâm giáo dục về lịch sử cách mạng, về tư tưởng đạo đức và cuộc đời hoạt động cách mạng vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
;
back to top