Cách phòng các bệnh tiêu hóa dễ mắc dịp Tết

Trong những ngày Tết, chúng ta được nghỉ ngơi, thăm thú bạn bè, người thân, đi du lịch... nhưng chúng ta lại vô tình không cho “anh ruột” thư giãn...

<p>...khi ăn uống kh&ocirc;ng điều độ, ăn nhiều những thức ăn thịnh soạn, nhiều đường bột v&agrave; chất b&eacute;o khiến &ldquo;anh&rdquo; ậm ạch, kh&oacute; chịu.</p> <p>Cộng th&ecirc;m yếu tố thời tiết thay đổi thất thường c&agrave;ng l&agrave;m &ldquo;anh&rdquo; th&ecirc;m mệt mỏi. C&aacute;c b&aacute;c sĩ khuy&ecirc;n rằng, để những ng&agrave;y Tết kh&ocirc;ng mất vui, tr&aacute;nh cho &ldquo;anh ruột&rdquo; bị &ldquo;tai nạn ăn uống&rdquo; th&igrave; cần cho &ldquo;anh&rdquo; được thoải m&aacute;i bằng c&aacute;ch tăng cường th&ecirc;m cho &ldquo;anh&rdquo; rau xanh v&agrave; nước uống.</p> <h2><strong>Những rối loạn ti&ecirc;u h&oacute;a thường gặp</strong></h2> <p><em>Trướng bụng đầy hơi:</em> c&oacute; lẽ đ&acirc;y l&agrave; rối loạn thường gặp nhất của c&aacute;c bệnh l&yacute; đường ti&ecirc;u h&oacute;a trong dịp Tết. Đ&oacute; l&agrave; biểu hiện no hơi, nặng bụng, kh&oacute; chịu do c&oacute; sự t&iacute;ch kh&iacute; trong đường ti&ecirc;u h&oacute;a, do ti&ecirc;u h&oacute;a kh&ocirc;ng tốt, thức ăn ứ đọng ở dạ d&agrave;y.</p> <p>Nguy&ecirc;n nh&acirc;n chủ yếu l&agrave; do trong mấy ng&agrave;y Tết ăn uống thất thường, ăn qu&aacute; nhiều c&aacute;c chất đạm, lạm dụng rượu, c&agrave; ph&ecirc;, thuốc l&aacute;, gia vị g&acirc;y k&iacute;ch th&iacute;ch. Xử tr&iacute; bằng c&aacute;ch d&ugrave;ng gừng gi&atilde; nhỏ lấy nước h&ograve;a với nước ấm rồi uống hoặc chườm ấm v&ugrave;ng bụng.</p> <p>Nếu kh&ocirc;ng đỡ th&igrave; c&oacute; thể d&ugrave;ng c&aacute;c thuốc trị kh&oacute; ti&ecirc;u đầy bụng như thuốc chống đầy hơi, thuốc giảm tiết dịch vị dạ d&agrave;y, thuốc điều h&ograve;a sự co b&oacute;p dạ d&agrave;y - ruột hoặc sử dụng c&aacute;c loại men ti&ecirc;u h&oacute;a.</p> <p>Liều lượng v&agrave; c&aacute;ch uống c&oacute; thể hỏi dược sĩ, nh&acirc;n vi&ecirc;n b&aacute;n thuốc tại c&aacute;c nh&agrave; thuốc để được hướng dẫn, nhưng cũng chỉ n&ecirc;n d&ugrave;ng trong thời gian 3 - 5 ng&agrave;y. Nếu c&aacute;c biểu hiện kh&ocirc;ng đỡ cần đi kh&aacute;m b&aacute;c sĩ v&igrave; c&oacute; thể c&oacute; nguy&ecirc;n nh&acirc;n kh&aacute;c g&acirc;y trướng bụng đầy hơi.</p> <p>&nbsp;</p> <p><em>Ti&ecirc;u chảy, n&ocirc;n &oacute;i do ngộ độc thức ăn: </em></p> <div> <ul style="display: flex;"> <li style="display:none; width: 47%;margin-bottom: 7px;padding: 5px;border: 1px solid #ddd;text-align: justify;background: #f2f2f2;overflow: hidden;float: left;margin-right: 2%;box-sizing: border-box;"><a href="" rel="nofollow" style="overflow: hidden;" target="_blank"> <img src="" /> </a></li> <li style="display:none; width: 47%;margin-bottom: 7px;padding: 5px;border: 1px solid #ddd;text-align: justify;background: #f2f2f2;overflow: hidden;float: left;margin-right: 2%;box-sizing: border-box;"><a href="" rel="nofollow" style="overflow: hidden;" target="_blank"> <img src="" /> </a></li> </ul> </div> <p>Nguy&ecirc;n nh&acirc;n c&oacute; thể l&agrave; d&ugrave;ng thức ăn k&eacute;m vệ sinh hoặc &ocirc;i thiu, nhưng cũng c&oacute; thể do dị ứng thức ăn hoặc ăn c&ugrave;ng l&uacute;c những m&oacute;n kỵ nhau. Biểu hiện thường l&agrave; n&ocirc;n &oacute;i v&agrave; đi ti&ecirc;u chảy, đ&ocirc;i khi c&oacute; sốt. T&ugrave;y theo t&aacute;c nh&acirc;n g&acirc;y ngộ độc m&agrave; triệu chứng n&ocirc;n &oacute;i nổi bật hơn hay ti&ecirc;u chảy nhiều hơn. Cần bổ sung oresol để b&ugrave; lại lượng nước v&agrave; muối đ&atilde; mất.</p> <p>Tuy kh&ocirc;ng điều trị được nguy&ecirc;n nh&acirc;n nhưng đ&acirc;y l&agrave; biện ph&aacute;p căn bản để chống mất nước v&agrave; điện giải từ đ&oacute; tr&aacute;nh được c&aacute;c rối loạn do mất nước v&agrave; điện giải g&acirc;y ra. Thường d&ugrave;ng l&agrave; oresol (1 g&oacute;i chứa 20gam glucose khan; 3,5 gam natriclorit; 2,9 gam natricitrat v&agrave; 1,5 gam kaliclorit) 1 g&oacute;i pha trong 1 l&iacute;t nước s&ocirc;i để nguội, uống li&ecirc;n tục trong ng&agrave;y, t&ugrave;y theo mức độ mất nước c&oacute; thể sử dụng 2 - 3 g&oacute;i trong ng&agrave;y.</p> <p>C&oacute; thể thay thế oresol bằng vi&ecirc;n hydrit, mỗi lần uống 1 vi&ecirc;n pha v&agrave;o 200ml nước. Cần ch&uacute; &yacute; pha thuốc đ&uacute;ng tỷ lệ, nếu qu&aacute; lo&atilde;ng sẽ kh&ocirc;ng cung cấp đủ lượng chất điện giải cần thiết, nếu qu&aacute; đặc sẽ dẫn đến t&igrave;nh trạng qu&aacute; tải c&aacute;c chất điện giải.</p> <p>Ngo&agrave;i ra c&oacute; thể d&ugrave;ng một số thuốc c&oacute; t&aacute;c dụng hấp thụ, thuốc l&agrave;m chậm nhu động ruột hoặc c&aacute;c chất kh&aacute;ng tiết ở ruột non. Chỉ sử dụng thuốc kh&aacute;ng sinh v&agrave; thuốc cầm ti&ecirc;u chảy khi c&oacute; &yacute; kiến của b&aacute;c sĩ.</p> <p><em>C&aacute;c bệnh về gan:</em> Điển h&igrave;nh nhất l&agrave; gan nhiễm mỡ (do uống nhiều bia rượu, ăn vặt nhiều). Kh&ocirc;ng n&ecirc;n uống hơn 2 cốc rượu nhỏ một ng&agrave;y. Rượu c&oacute; thể g&acirc;y tổn thương gan d&ugrave; uống &iacute;t nếu d&ugrave;ng chung với thuốc c&oacute; chứa acetaminophen (panadol, decolgen, eferalgan, alaxan...).</p> <p>Bất cứ người n&agrave;o uống rượu nhiều, ngay cả uống chỉ v&agrave;i ng&agrave;y cũng sẽ dễ ph&aacute;t triển th&agrave;nh gan nhiễm mỡ, tế b&agrave;o gan sưng l&ecirc;n chứa mỡ v&agrave; nước. Gan nhiễm mỡ do rượu c&oacute; thể hồi phục được sau khi ngừng uống rượu.</p> <p><em>Vi&ecirc;m dạ d&agrave;y cấp: </em>Vi&ecirc;m dạ d&agrave;y cấp được hiểu l&agrave; phản ứng vi&ecirc;m chỉ hạn chế ở ni&ecirc;m mạc, c&oacute; đặc t&iacute;nh khởi ph&aacute;t v&agrave; diễn biến nhanh ch&oacute;ng do t&aacute;c dụng của c&aacute;c t&aacute;c nh&acirc;n độc hại hoặc nhiễm khuẩn ở ni&ecirc;m mạc dạ d&agrave;y. Th&ocirc;ng thường trong ng&agrave;y Tết nguy&ecirc;n nh&acirc;n chủ yếu l&agrave; do uống nhiều rượu v&agrave; sử dụng c&aacute;c chất k&iacute;ch th&iacute;ch như c&agrave; ph&ecirc;, ớt...</p> <p>Biểu hiện chủ yếu l&agrave; đau bụng cồn c&agrave;o n&oacute;ng r&aacute;t v&ugrave;ng thượng vị, k&egrave;m theo ợ hơi, ợ chua, c&oacute; thể c&oacute; cảm gi&aacute;c buồn n&ocirc;n hoặc n&ocirc;n; trường hợp nặng c&oacute; thể c&oacute; biểu hiện xuất huyết ti&ecirc;u h&oacute;a l&agrave; n&ocirc;n ra m&aacute;u v&agrave; đại tiện ph&acirc;n đen. Chẩn đo&aacute;n dựa v&agrave;o h&igrave;nh ảnh tr&ecirc;n nội soi, c&oacute; thể xung huyết to&agrave;n bộ hoặc một phần ni&ecirc;m mạc dạ d&agrave;y. N&ecirc;n gặp b&aacute;c sĩ để c&oacute; được ph&aacute;c đồ điều trị hợp l&yacute;.</p> <p><em>T&aacute;o b&oacute;n: </em>Ng&agrave;y Tết, mọi người c&oacute; xu hướng ăn nhiều b&aacute;nh kẹo, đồ ngọt, c&aacute;c loại thức ăn chế biến nhiều từ thịt. Do đ&oacute;, sẽ dễ mắc chứng t&aacute;o b&oacute;n. Xử tr&iacute; bằng ăn nhiều hoa quả, tr&aacute;i c&acirc;y v&agrave; uống nhiều nước. Chỉ sử dụng thuốc nhuận tr&agrave;ng khi c&aacute;c biện ph&aacute;p tr&ecirc;n kh&ocirc;ng c&oacute; hiệu quả, trước khi sử dụng cần tham khảo &yacute; kiến của nh&acirc;n vi&ecirc;n y tế.</p> <div><strong>Lời khuy&ecirc;n của thầy thuốc</strong><br /> <br /> Để đảm bảo sức khỏe trong dịp tết n&ecirc;n đảm bảo đầy đủ lượng rau xanh, hoa quả tươi v&agrave; thực phẩm dạng hạt trong khẩu phần ăn; đặc biệt n&ecirc;n bổ sung v&agrave; khẩu phần ăn một số thực phẩm c&oacute; t&aacute;c dụng chống đầy hơi như tỏi, nấm hương, mộc nhĩ&hellip;<br /> <br /> Uống nhiều nước, hạn chế tối đa việc sử dụng rượu v&agrave; đồ uống c&oacute; cồn; c&oacute; thể sử dụng c&aacute;c loại tr&agrave; thảo dược như tr&agrave; hoa c&uacute;c, tr&agrave; kim ng&acirc;n, hồng tr&agrave;, tr&agrave; nh&agrave;i, tr&agrave; &ocirc; long; hạn chế tối đa sử dụng đồ ngọt như b&aacute;nh, kẹo, mứt&hellip; Nghỉ ngơi hợp l&yacute;: N&ecirc;n đi ngủ đ&uacute;ng giờ, đủ giấc. Giấc ngủ sẽ gi&uacute;p bạn phục hồi sức lực nhanh ch&oacute;ng để chuẩn bị cho c&aacute;c hoạt động ng&agrave;y h&ocirc;m sau.</div> <div> <div> <div> <div>&nbsp;</div> <div>&nbsp;</div> </div> </div> <div> <div>&nbsp;</div> </div> </div>

Theo suckhoedoisong.vn
back to top