Đẹp da, dài tóc nhờ phương thuốc cổ truyền

Da và tóc là hai thứ thuộc về thân thể mà ai cũng muốn được khỏe và đẹp. Tuy nhiên vì nhiều lý do như môi trường, cơ địa, bệnh tật mà không phải ai cũng có làn da, mái tóc như ý.

<p>Y học cổ truyền c&oacute; nhiều phương thuốc hiệu nghiệm l&acirc;u đời gi&uacute;p cho da, t&oacute;c được khỏe v&agrave; đẹp.</p> <p><strong>Chăm s&oacute;c da</strong></p> <p>Theo y học hiện đại, về mặt sức khỏe, da l&agrave; h&agrave;ng r&agrave;o bảo vệ cơ thể, điều h&ograve;a nhiệt độ, tiếp nhận cảm gi&aacute;c, b&agrave;i tiết, tổng hợp vitamin D. Da phản &aacute;nh t&igrave;nh trạng sức khỏe con người như mắc giun s&aacute;n l&agrave;m da xuất hiện sẩn ngứa, mắc bệnh gan c&oacute; thể g&acirc;y v&agrave;ng da, bị bệnh lao khiến da sạm đi&hellip;</p> <p>Trong khi đ&oacute;, Đ&ocirc;ng y thường d&ugrave;ng &ldquo;b&igrave; mao&rdquo; l&agrave;m biểu tượng, đại biểu cho c&aacute;c tổ chức bao bọc ngo&agrave;i c&ugrave;ng của cơ thể; gọi l&agrave; &ldquo;thể biểu&rdquo;, hay thường gọi tắt l&agrave; &ldquo;biểu&rdquo;. B&igrave; mao l&agrave; phần ngo&agrave;i chung của cơ thể gồm da, l&ocirc;ng, tuyến mồ h&ocirc;i, l&agrave; nơi t&agrave; kh&iacute; b&ecirc;n ngo&agrave;i bắt đầu x&acirc;m nhập v&agrave;o cơ thể. Nhờ c&oacute; t&aacute;c dụng tuy&ecirc;n ph&aacute;t của Phế đ&atilde; đưa kh&iacute; huyết ra ngo&agrave;i b&igrave; mao để dinh dưỡng cho b&igrave; mao.</p> <p>Theo thuyết Tạng phủ Kinh lạc, &ldquo;b&igrave; mao&rdquo; - &ldquo;thể biểu&rdquo; li&ecirc;n quan mật thiết với tạng Phế (Phế chủ b&igrave; mao). B&igrave; mao c&ugrave;ng tạng Phế, cấu th&agrave;nh hệ thống ph&ograve;ng vệ ở tuyến ngo&agrave;i c&ugrave;ng của cơ thể. B&igrave; mao - Thể biểu bền vững, Phế kh&iacute; thịnh vượng, cơ thể c&oacute; sức đề kh&aacute;ng cao, ngoại t&agrave; kh&oacute; x&acirc;m nhập v&agrave; kh&oacute; g&acirc;y n&ecirc;n bệnh đối với cơ thể. Ngược lại, b&igrave; mao lỏng lẻo, Phế kh&iacute; yếu ớt, cơ thể dễ bị ngoại t&agrave; x&acirc;m phạm v&agrave; g&acirc;y n&ecirc;n bệnh.</p> <p>Để c&oacute; l&agrave;n da đẹp, trước hết da phải khỏe. Người c&oacute; cơ thể khỏe mạnh, l&agrave;n da sẽ khỏe v&agrave; đẹp theo. Y học cổ truyền c&oacute; c&aacute;c b&agrave;i thuốc l&agrave;m đẹp da như sau:</p> <p><em>L&agrave;m da trắng, s&aacute;ng, mịn: </em>kem l&agrave;m trắng da từ b&iacute; ng&ocirc;: lấy một quả b&iacute; ng&ocirc;, gọt vỏ, cắt th&agrave;nh từng miếng cho v&agrave;o nồi nh&ocirc;m, đổ 1.000ml rượu vang v&agrave; 1.000ml nước v&agrave;o đun nhừ, lọc bỏ b&atilde;, đun tiếp th&agrave;nh cao, cất v&agrave;o lọ đặt nơi kh&ocirc; r&aacute;o tho&aacute;ng m&aacute;t. Buổi tối h&agrave;ng ng&agrave;y lấy một lượng th&iacute;ch hợp b&ocirc;i l&ecirc;n mặt, s&aacute;ng h&ocirc;m sau rửa sạch.D&ugrave;ng kem n&agrave;y l&acirc;u ng&agrave;y gi&uacute;p da trắng trẻo, sạch sẽ.</p> <p><em>L&agrave;m mịn, săn chắc, bớt nếp nhăn bằng tr&aacute;i dưa chuột: </em>dưa chuột tươi, rửa sạch, gi&atilde; lấy nước, x&aacute;t l&ecirc;n mặt.</p> <p><em>L&agrave;m da trắng mịn bằng chuối ti&ecirc;u: </em>chuối ti&ecirc;u ch&iacute;n trộn với sữa b&ograve; th&agrave;nh dạng kem. Buổi s&aacute;ng rửa mặt xong b&ocirc;i l&ecirc;n mặt, để 15 - 20 ph&uacute;t rửa lại bằng nước sạch.</p> <p><em>L&agrave;m đẹp bằng rượu c&acirc;u kỷ tử: </em> kỷ tử c&oacute; thể bổ sung những tinh kh&iacute; c&ograve;n thiếu, l&agrave;m cho &ldquo;da mặt trở n&ecirc;n trắng trẻo, mắt s&aacute;ng, an thần, khiến cho con người trường thọ&rdquo;. C&aacute;ch l&agrave;m: đem kỷ tử rửa sạch, cho v&agrave;o t&uacute;i lụa rồi ng&acirc;m trong rượu trắng. Sau nửa th&aacute;ng c&oacute; thể uống, ng&agrave;y 2 lần mỗi lần 1 chum nhỏ.</p> <p><em>B&agrave;i thuốc l&agrave;m da mặt tươi tắn, s&aacute;ng b&oacute;ng: </em>250g ruột b&iacute; đao, 200g hoa đ&agrave;o, 100g vỏ c&acirc;y bạch dương phơi kh&ocirc; trong b&oacute;ng m&aacute;t rồi đem nghiền th&agrave;nh bột. Mỗi ng&agrave;y uống 1g thuốc sau khi ăn, chia 3 lần.Nếu muốn l&agrave;m trắng da mặt tăng lượng b&iacute; đao, muốn sắc mặt hồng h&agrave;o tăng lượng hoa đ&agrave;o, c&oacute; thể thay vỏ c&acirc;y bạch dương bằng vỏ qu&yacute;t.</p> <p><em>L&agrave;m đẹp với vị thuốc Thi&ecirc;n m&ocirc;n đ&ocirc;ng: </em>Thi&ecirc;n m&ocirc;n đ&ocirc;ng l&agrave; loại thảo dược thường d&ugrave;ng. Nếu ăn Thi&ecirc;n m&ocirc;n đ&ocirc;ng sẽ l&agrave;m cơ thể trơn l&aacute;ng, trắng sạch, tẩy trừ được tật bệnh ố kh&iacute; tr&ecirc;n người. C&aacute;ch sử dụng: 5kg Thi&ecirc;n m&ocirc;n đ&ocirc;ng, 0,5kg hạnh nh&acirc;n gi&atilde; nhỏ, ng&acirc;m mật ong. Mỗi ng&agrave;y d&ugrave;ng 2g.Thi&ecirc;n m&ocirc;n đ&ocirc;ng b&ocirc;i ngo&agrave;i c&oacute; t&aacute;c dụng l&agrave;m trắng da. Hoặc lấy Thi&ecirc;n m&ocirc;n đ&ocirc;ng phơi nắng cho kh&ocirc; rồi t&aacute;n bột, trộn mật ong vo th&agrave;nh vi&ecirc;n. H&agrave;ng ng&agrave;y d&ugrave;ng thuốc đ&oacute; rửa mặt, sau 1 th&aacute;ng da sẽ trắng, mịn m&agrave;ng.</p> <p><em>Trừ nếp nhăn:</em></p> <p>Hạt dẻ bỏ vỏ ngo&agrave;i, nghiền bột, trộn với mật ong l&agrave;m th&agrave;nh kem b&ocirc;i mặt gi&uacute;p trừ nếp nhăn l&agrave;m da trắng trẻo, mịn m&agrave;ng.</p> <p>Mật ong, đường trắng, sữa b&ograve; trộn cho sền sệt.Buổi s&aacute;ng v&agrave; tối b&ocirc;i l&ecirc;n mặt, để 10 - 20 ph&uacute;t rồi rửa mặt bằng nước sạch.</p> <div> <ul style="display: flex;"> <li style="display:none; width: 47%;margin-bottom: 7px;padding: 5px;border: 1px solid #ddd;text-align: justify;background: #f2f2f2;overflow: hidden;float: left;margin-right: 2%;box-sizing: border-box;"><a href="" rel="nofollow" style="overflow: hidden;" target="_blank"> <img src="" /> </a></li> <li style="display:none; width: 47%;margin-bottom: 7px;padding: 5px;border: 1px solid #ddd;text-align: justify;background: #f2f2f2;overflow: hidden;float: left;margin-right: 2%;box-sizing: border-box;"><a href="" rel="nofollow" style="overflow: hidden;" target="_blank"> <img src="" /> </a></li> </ul> </div> <p><em>Trừ c&aacute;c vết n&aacute;m, t&agrave;n nhang:</em></p> <p>Mật d&ecirc;, tụy lợn, Tế t&acirc;n, mỗi thứ một phần bằng nhau đem sắc 3 lần (đun s&ocirc;i, để nguội, lại đun s&ocirc;i, để nguội...), buổi tối d&ugrave;ng b&ocirc;i l&ecirc;n mặt, s&aacute;ng h&ocirc;m sau rửa sạch.</p> <p>B&egrave;o tấm đem phơi kh&ocirc; rồi nghiền nhỏ, d&ugrave;ng b&ocirc;i l&ecirc;n mặt.</p> <h2><strong>Chăm s&oacute;c t&oacute;c</strong></h2> <p>Theo Y học cổ truyền, t&oacute;c l&agrave; phần dư của huyết.Thận t&agrave;ng tinh, tinh sinh huyết, cho n&ecirc;n t&oacute;c l&agrave; phần tươi tốt biểu hiện ra b&ecirc;n ngo&agrave;i của thận.Khi thận hư, huyết thiếu, t&oacute;c sớm bạc, kh&ocirc; g&atilde;y v&agrave; dễ rụng. Theo Y học cổ truyền, để c&oacute; m&aacute;i t&oacute;c đẹp, thận v&agrave; huyết phải đầy đủ, do đ&oacute; sử dụng rất nhiều biện ph&aacute;p kh&aacute;c nhau nhằm mục đ&iacute;ch bổ dưỡng tinh huyết. C&aacute;c kinh nghiệm Y học cổ truyền l&agrave;m đẹp t&oacute;c</p> <p><em>L&agrave;m t&oacute;c &oacute;ng ả, mềm mại:</em></p> <p>L&aacute; ch&egrave; tươi nấu nước gội đầu l&agrave;m t&oacute;c ả, mềm mại v&agrave; đen sẫm.</p> <p>Thi&ecirc;n hoa phấn nấu nước gội đầu l&agrave;m t&oacute;c b&oacute;ng mượt.</p> <p>Tang bạch b&igrave;, B&aacute;ch diệp mỗi loại 500g, nấu nước gội đầy sẽ l&agrave;m mượt t&oacute;c.</p> <p>L&aacute; thạch lựu tươi nấu nước gội đầu l&agrave;m t&oacute;c &oacute;ng ả, mềm mại</p> <p><em>L&agrave;m đen t&oacute;c, chữa t&oacute;c bạc:</em></p> <p>Quả d&acirc;u tằm: ăn quả d&acirc;u tằm ch&iacute;n hoặc ng&acirc;m si r&ocirc; uống mỗi ng&agrave;y gi&uacute;p bổ thận, đen r&acirc;u t&oacute;c.</p> <p>L&aacute; d&acirc;u 50g đem luộc kỹ, lấy nước cốt sau đ&oacute; trộn đều với dầu m&egrave;.D&ugrave;ng hỗn hợp n&agrave;y chải t&oacute;c mỗi ng&agrave;y để chữa trị t&oacute;c bạc sớm.</p> <p>H&agrave; thủ &ocirc; đỏ: 1kg loại tươi hoặc kh&ocirc; đều được. Đậu đen: 2kg. đậu đen ninh lấy khoảng 1,5 l&iacute;t nước. Củ h&agrave; thủ &ocirc; đỏ rửa sạch, cho v&agrave;o ninh với nước đậu đen, cứ cạn nước lại chế th&ecirc;m nước đậu đen v&agrave;o.Ninh nhỏ lửa khoảng 1 ng&agrave;y, bỏ h&agrave; thủ &ocirc; ra phơi kh&ocirc; rồi nghiền nhỏ cất hộp đậy k&iacute;n để d&ugrave;ng dần. C&aacute;ch d&ugrave;ng: mỗi ng&agrave;y ăn khoảng 2,3 th&igrave;a c&agrave; ph&ecirc; bột h&agrave; thủ &ocirc; (h&agrave; thủ &ocirc; c&oacute; vị ch&aacute;t v&igrave; vậy ta n&ecirc;n cho th&ecirc;m đường v&agrave;o quấy với bột h&agrave; thủ &ocirc; để uống cho ngon). B&agrave;i thuốc tr&ecirc;n vừa tốt cho t&oacute;c lại rất bổ m&aacute;u nữa.Nhưng phải ki&ecirc;n tr&igrave; v&igrave; ăn h&agrave; thủ &ocirc; trong 1 thời gian d&agrave;i khoảng 5 - 6 th&aacute;ng t&oacute;c mới đen được.</p> <p>Lấy bột h&agrave; thủ &ocirc; đ&atilde; được xay nhuyễn khoảng 1kg, sau đ&oacute; lấy 1 l&iacute;t mật ong trộn đều đến khi hai thứ kết d&iacute;nh lại với nhau, lấy tay nặn th&agrave;nh vi&ecirc;n nhỏ d&ugrave;ng dần, mỗi ng&agrave;y 9 vi&ecirc;n.</p> <p>Đậu đen 50g, dấm chua 200ml. Đậu đen để v&agrave;o ch&eacute;n nhỏ, hấp c&aacute;ch thủy cho đến khi đậu nhừ l&agrave; được.Lọc bỏ b&atilde;, lấy nước b&ocirc;i l&ecirc;n t&oacute;c mỗi ng&agrave;y 2 lần.Sau 3 lần b&ocirc;i gội đầu sạch v&agrave; lại b&ocirc;i tiếp. Thực hiện li&ecirc;n tục cho đến khi n&agrave;o t&oacute;c chuyển sang m&agrave;u đen mới th&ocirc;i.</p> <p>Để c&oacute; da v&agrave; t&oacute;c đẹp điều kiện đầu ti&ecirc;n l&agrave; cơ thể phải khỏe mạnh.C&aacute;c vấn đề về da t&oacute;c li&ecirc;n quan đến t&igrave;nh trạng sức khỏe của cơ thể cần điều trị bệnh ch&iacute;nh trước rồi mới điều trị cho da v&agrave; t&oacute;c.Khi c&oacute; vấn đề về da hoặc t&oacute;c n&ecirc;n đến cơ sở y tế uy t&iacute;n để được thầy thuốc tư vấn sức khỏe v&agrave; điều trị th&iacute;ch hợp.<strong><em> </em></strong></p> <div> <div> <div> <div>&nbsp;</div> <div>&nbsp;</div> </div> </div> <div> <div>&nbsp;</div> </div> </div>

Theo suckhoedoisong.vn
Ích Giáp Vương là sự kết hợp hài hòa của các thảo dược quý giúp thu nhỏ u tuyến giáp

U tuyến giáp có nguy hiểm không?

U tuyến giáp là một trong những bệnh lý phổ biến hiện nay, có tỷ lệ mắc ở phụ nữ cao gấp 5 lần nam giới. Vậy bệnh u tuyến giáp có nguy hiểm không? Nên khắc phục tình trạng này như nào mà vẫn an toàn, hiệu quả? Hãy cùng tìm hiểu ngay ở bài viết sau đây:
back to top