Bữa trưa của dân văn phòng trong mùa dịch COVID-19

Đặt đồ ăn qua app giao hàng online, nấu mang đi... là những phương thức phổ biến nhất của dân văn phòng chuẩn bị bữa trưa trong bối cảnh tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp.

<div> <table class="picture"> <tbody> <tr> <td class="pic"><img alt="Bữa trưa của dân văn phòng trong mùa dịch COVID-19 ảnh 1" src="https://khds.1cdn.vn/2021/05/10/photo-cms-tpo-zadn-vn_tp-com-trua-mua-dich8226-146.jpeg" /></td> </tr> </tbody> </table> <table class="picture"> <tbody> <tr> <td class="pic"><img alt="Bữa trưa của dân văn phòng trong mùa dịch COVID-19 ảnh 2" src="https://khds.1cdn.vn/2021/05/10/photo-cms-tpo-zadn-vn_tp-com-trua-mua-dich8252-6231.jpeg" /></td> </tr> <tr> <td class="caption"> <p>Để ứng ph&oacute; dịch COVID-19, nhiều người đ&atilde; thay đổi th&oacute;i quen hằng ng&agrave;y, dậy sớm hơn để nấu bữa trưa mang đến c&ocirc;ng sở.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <table class="picture"> <tbody> <tr> <td class="pic"><img alt="Bữa trưa của dân văn phòng trong mùa dịch COVID-19 ảnh 3" src="https://khds.1cdn.vn/2021/05/10/photo-cms-tpo-zadn-vn_tp-com-trua-mua-dich8246-5461.jpeg" /></td> </tr> <tr> <td class="caption"> <p>D&acirc;n văn ph&ograve;ng thực hiện gi&atilde;n c&aacute;ch trong bữa trưa m&ugrave;a dịch COVID-19.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <table class="picture"> <tbody> <tr> <td class="pic"><img alt="Bữa trưa của dân văn phòng trong mùa dịch COVID-19 ảnh 4" src="https://khds.1cdn.vn/2021/05/10/photo-cms-tpo-zadn-vn_tp-com-trua-mua-dich8248-4155.jpeg" /></td> </tr> <tr> <td class="caption"> <p>Những bữa trưa được chuẩn bị sẵn từ nh&agrave; l&agrave; lựa chọn của phần đ&ocirc;ng d&acirc;n c&ocirc;ng sở hiện nay.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <table class="picture"> <tbody> <tr> <td class="pic"><img alt="Bữa trưa của dân văn phòng trong mùa dịch COVID-19 ảnh 5" src="https://khds.1cdn.vn/2021/05/10/photo-cms-tpo-zadn-vn_tp-com-trua-mua-dich8241-891.jpeg" /></td> </tr> </tbody> </table> <table class="picture"> <tbody> <tr> <td class="pic"><img alt="Bữa trưa của dân văn phòng trong mùa dịch COVID-19 ảnh 6" src="https://khds.1cdn.vn/2021/05/10/photo-cms-tpo-zadn-vn_tp-com-trua-mua-dich8230-1573.jpeg" /></td> </tr> <tr> <td class="caption"> <p>Anh Trần C&ocirc;ng Đức l&agrave;m thiết kế tại 1 c&ocirc;ng ty truyền th&ocirc;ng chia sẻ: &quot;H&agrave;ng ng&agrave;y dậy sớm hơn một ch&uacute;t, thay đổi nếp sinh hoạt nhưng bữa trưa đảm bảo hơn&quot;.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <table class="picture"> <tbody> <tr> <td class="pic"><img alt="Bữa trưa của dân văn phòng trong mùa dịch COVID-19 ảnh 7" src="https://khds.1cdn.vn/2021/05/10/photo-cms-tpo-zadn-vn_tp-com-trua-mua-dich8253-1078.jpeg" /></td> </tr> <tr> <td class="caption"> <p>Những bữa ăn trưa vội v&atilde; của d&acirc;n c&ocirc;ng sở hiện nay.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <table class="picture"> <tbody> <tr> <td class="pic"><img alt="Bữa trưa của dân văn phòng trong mùa dịch COVID-19 ảnh 8" src="https://khds.1cdn.vn/2021/05/10/photo-cms-tpo-zadn-vn_tp-com-trua-mua-dich8197-2926.jpeg" /></td> </tr> <tr> <td class="caption"> <p>Những hộp cơm trưa tiện dụng đem đi từ s&aacute;ng sớm sẽ được h&acirc;m n&oacute;ng trước giờ ăn.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <table class="picture"> <tbody> <tr> <td class="pic"><img alt="Bữa trưa của dân văn phòng trong mùa dịch COVID-19 ảnh 9" src="https://khds.1cdn.vn/2021/05/10/photo-cms-tpo-zadn-vn_tp-com-trua-mua-dich8242-6191.jpeg" /></td> </tr> <tr> <td class="caption"> <p>Thực đơn c&oacute; thể thay đổi theo ng&agrave;y, đảm bảo dinh dưỡng v&agrave; vệ sinh an to&agrave;n thực phẩm.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <table class="picture"> <tbody> <tr> <td class="pic"><img alt="Bữa trưa của dân văn phòng trong mùa dịch COVID-19 ảnh 10" src="https://khds.1cdn.vn/2021/05/10/photo-cms-tpo-zadn-vn_tp-com-trua-mua-dich8243-4413.jpeg" /></td> </tr> </tbody> </table> <table class="picture"> <tbody> <tr> <td class="pic"><img alt="Bữa trưa của dân văn phòng trong mùa dịch COVID-19 ảnh 11" src="https://khds.1cdn.vn/2021/05/10/photo-cms-tpo-zadn-vn_tp-com-trua-mua-dich8249-6120.jpeg" /></td> </tr> <tr> <td class="caption"> <p>Bữa cơm trưa &quot;đặc th&ugrave;&quot; m&ugrave;a dịch COVID-19.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <table class="picture"> <tbody> <tr> <td class="pic"><img alt="Bữa trưa của dân văn phòng trong mùa dịch COVID-19 ảnh 12" src="https://khds.1cdn.vn/2021/05/10/photo-cms-tpo-zadn-vn_tp-com-trua-mua-dich8250-391.jpeg" /></td> </tr> </tbody> </table> <table class="picture"> <tbody> <tr> <td class="pic"><img alt="Bữa trưa của dân văn phòng trong mùa dịch COVID-19 ảnh 13" src="https://khds.1cdn.vn/2021/05/10/photo-cms-tpo-zadn-vn_tp-com-trua-mua-dich8191-2739.jpeg" /></td> </tr> <tr> <td class="caption"> <p>Thời điểm gần đ&acirc;y, khi dịch COVID-19 b&ugrave;ng ph&aacute;t, kh&ocirc;ng &iacute;t người đ&atilde; lựa chọn đặt đồ ăn trưa qua c&aacute;c ứng dụng giao h&agrave;ng trực tuyến.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <div class="article__author">&nbsp;</div> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo tienphong.vn
"Bùng nổ" thương mại điện tử ở nông thôn

"Bùng nổ" thương mại điện tử ở nông thôn

Báo cáo nghiên cứu vừa công bố của J&T Express cho thấy, thói quen mua sắm trực tuyến của người Việt phát triển mạnh mẽ trong dịch và duy trì khá bền vững sau đó. Đáng chú ý, nhu cầu mua sắm trên các sàn thương mại điện tử không chỉ ở các thành phố lớn mà đang "bùng nổ" ở nông thôn.
back to top