Yêu cầu Bình Dương thu hồi 6,1 tỉ đồng trợ cấp thất nghiệp chi sai

Thanh tra yêu cầu Sở Lao động - thương binh và xã hội tỉnh Bình Dương thu hồi 6,1 tỉ đồng tiền hưởng trợ cấp thất nghiệp của 1.081 trường hợp đã hưởng không đúng quy định.

Thanh tra Bộ Lao động - thương binh và xã hội vừa ban hành kết luận thanh tra về việc thực hiện pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp tại Sở Lao động - thương binh và xã hội tỉnh Bình Dương và trung tâm dịch vụ việc làm thuộc sở trong giai đoạn từ năm 2020 đến 30/4/2022.

Theo đó, thanh tra yêu cầu Sở Lao động - thương binh và xã hội tỉnh Bình Dương thu hồi 6,1 tỉ đồng tiền hưởng trợ cấp thất nghiệp của 1.081 trường hợp đã hưởng không đúng quy định. Đây là số tiền còn tồn đọng chưa thu hồi trong tổng số 21,1 tỉ đồng trong giai đoạn thanh tra (trước đó sở đã thu hồi hơn 15 tỉ đồng).

bao-hiem-that-nghiep.jpg

Theo Sở Lao động - thương binh và xã hội tỉnh Bình Dương, lý do chủ yếu của các trường hợp phải thu hồi tiền trợ cấp thất nghiệp là do người lao động đã tìm được việc làm nhưng không thông báo đã có việc làm theo quy định.

Bình Dương có tỉ lệ người trong độ tuổi lao động và tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp ở mức rất cao. Số tiền bảo hiểm thất nghiệp mỗi năm thu được tại tỉnh này tới trên 1.000 tỉ đồng. Mỗi năm có từ hàng chục ngàn tới trên 100.000 lượt người nộp hồ sơ đề nghị hưởng bảo hiểm thất nghiệp.

Theo Đời sống
back to top