Hàng chục thi thể nghi nạn nhân Covid-19 dạt vào bờ sông

Ít nhất 40 thi thể dạt vào bờ sông Hằng nằm giữa bang Bihar và Uttar Pradesh, giới chức nghi là nạn nhân Covid-19 không được an táng.

<div> <p class="Normal">&quot;Sự việc xảy ra ở kh&uacute;c s&ocirc;ng Hằng tại quận Buxar, gần ranh giới bang Bihar v&agrave; Uttar Pradesh. Ch&uacute;ng t&ocirc;i đ&atilde; chỉ đạo giới chức xử l&yacute; c&aacute;c thi thể bằng c&aacute;ch ch&ocirc;n cất hoặc hỏa t&aacute;ng&quot;, Ashok Kumar, quan chức địa phương, cho biết h&ocirc;m nay.</p> <p class="Normal">Truyền th&ocirc;ng quận Buxar cho biết số thi thể dạt v&agrave;o bờ c&oacute; thể l&ecirc;n tới khoảng 100, th&ecirc;m rằng kh&ocirc;ng &iacute;t trong số n&agrave;y đang ph&acirc;n hủy v&agrave; c&oacute; thể đ&atilde; ở dưới s&ocirc;ng nhiều ng&agrave;y. Một số quan chức tỏ ra lo ngại đ&oacute; l&agrave; những nạn nh&acirc;n qua đời v&igrave; Covid-19.</p> <figure class="tplCaption"> <div class="fig-picture"><picture><img alt="Thi thể chờ hỏa táng ở New Delhi hồi cuối tháng 4. Ảnh: AFP." src="https://khds.1cdn.vn/2021/05/11/i1-vnexpress-vnecdn-net_an-do-covid-19-21-9481-1620659688.jpg" /></picture></div> <figcaption itemprop="description"> <p class="Image">Thi thể chờ hỏa t&aacute;ng ở New Delhi hồi cuối th&aacute;ng 4. Ảnh: <em>AFP</em>.</p> </figcaption> </figure> <p class="Normal">Cư d&acirc;n địa phương tin rằng c&aacute;c thi thể bị thả xuống s&ocirc;ng v&igrave; c&aacute;c khu hỏa t&aacute;ng bị qu&aacute; tải hoặc người th&acirc;n kh&ocirc;ng đủ tiền mua củi. &quot;Đ&acirc;y l&agrave; điều thực sự khiến ch&uacute;ng t&ocirc;i bị sốc&quot;, Kameshwar Pandey, một người sống gần bờ s&ocirc;ng, cho hay.</p> <p class="Normal">Đại dịch Covid-19 vẫn c&agrave;n qu&eacute;t Ấn Độ v&agrave; đang l&acirc;y lan nhanh ở c&aacute;c v&ugrave;ng qu&ecirc; rộng lớn, g&acirc;y qu&aacute; tải hệ thống y tế cũng như l&ograve; hỏa t&aacute;ng v&agrave; nghĩa trang. Bihar v&agrave; Uttar Pradesh l&agrave; hai trong số những bang ngh&egrave;o nhất Ấn Độ.</p> <p class="Normal">Thống k&ecirc; của ch&iacute;nh phủ Ấn Độ cho thấy mỗi ng&agrave;y c&oacute; khoảng 4.000 người chết v&igrave; Covid-19, trong khi tổng số ca tử vong đ&atilde; gần chạm ngưỡng 250.000 trong gần 23 triệu người nhiễm nCoV. Tuy nhi&ecirc;n, nhiều chuy&ecirc;n gia tin rằng con số thực tế c&oacute; thể cao gấp nhiều lần.</p> <p class="Normal">L&agrave;n s&oacute;ng Covid-19 thứ hai đẩy hệ thống y tế Ấn Độ v&agrave;o bờ vực sụp đổ, nhiều bệnh nh&acirc;n chết do thiếu oxy hoặc kh&ocirc;ng được nhập viện. C&aacute;c bệnh viện k&iacute;n chỗ, đồng thời rơi v&agrave;o t&igrave;nh trạng thiếu oxy v&agrave; thuốc men trong một hệ thống y tế vốn đ&atilde; xuống cấp. Một số th&agrave;nh phố lớn cũng b&aacute;o c&aacute;o số lượng thi thể cần ch&ocirc;n cất v&agrave; hỏa t&aacute;ng theo quy tr&igrave;nh d&agrave;nh cho bệnh nh&acirc;n Covid-19 lớn hơn nhiều so với số ca tử vong ch&iacute;nh quyền c&ocirc;ng bố.</p> <p class="Normal"><strong>Vũ Anh </strong>(Theo <em>AFP</em>)</p> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo vnexpress.net
Xử phạt Tổng Biên tập Báo VietnamEuropa 7,5 triệu đồng

Xử phạt Tổng Biên tập Báo VietnamEuropa 7,5 triệu đồng

Ông Lê Ngọc Dung đã tự cấp thẻ nhà báo VietnamEuropa (Báo cộng đồng người Việt Nam tại Cộng hòa Séc) cho các phóng viên là người Việt Nam tại nhiều tỉnh thành, đồng thời chỉ đạo sản xuất tin, bài trên Báo điện tử VietnamEuropa và Báo in VietnamEuropa.
back to top