7 thi thể trong căn nhà bị cháy ở TP.HCM

Vào bên trong căn nhà bị cháy ở đường Lạc Long Quân (quận 11, TP.HCM), cảnh sát phát hiện 7 người tử vong.

<div> <p>Vụ hỏa hoạn xảy ra chiều 7/5, tại căn nh&agrave; 3 tầng trong hẻm 47 đường Lạc Long Qu&acirc;n, quận 11, TP.HCM.</p> <p>Theo nh&acirc;n chứng, họ nghe tiếng nổ lớn ph&aacute;t ra từ căn nh&agrave; trong hẻm 47. Sau đ&oacute;, kh&oacute;i lửa b&ugrave;ng l&ecirc;n từ căn nh&agrave;. Người d&acirc;n sau đ&oacute; đ&atilde; h&ocirc; ho&aacute;n nhau dập lửa v&agrave; gọi điện b&aacute;o lực lượng PCCC đến hỗ trợ.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="Chay nha 7 nguoi chet TP.HCM anh 1" src="https://khds.1cdn.vn/2021/05/07/znews-photo-zadn-vn_chay_2.jpg" title="Cháy nhà 7 người chết TP.HCM ảnh 1" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>Xe cứu thương được huy động tới hiện trường. Ảnh: <em>Ch&iacute; H&ugrave;ng.</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>Lực lượng PCCC quận 11 v&agrave; C&ocirc;ng an TP.HCM đ&atilde; huy động 10 xe cứu hỏa c&ugrave;ng h&agrave;ng chục chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Căn nh&agrave; xảy ra hỏa hoạn l&agrave; nơi sản xuất đ&egrave;n cầy, keo d&aacute;n, c&oacute; nhiều vật liệu dễ b&eacute;n lửa n&ecirc;n đ&aacute;m ch&aacute;y b&ugrave;ng l&ecirc;n dữ dội.</p> <p>Sau khoảng 15 ph&uacute;t c&oacute; mặt tại hiện trường, cảnh s&aacute;t cứu hỏa dập tắt đ&aacute;m ch&aacute;y. Trao đổi với <em>Zing</em>, đại diện lực lượng PCCC C&ocirc;ng an TP.HCM cho biết vụ hỏa hoạn l&agrave;m 7 người tử vong.</p> <p>C&aacute;c nạn nh&acirc;n được x&aacute;c định gồm &ocirc;ng Hồ Đ&igrave;nh Thắng (43 tuổi, chủ nh&agrave;), Hồ Đ&igrave;nh Nam (9 tuổi), L&ecirc; Kim Tuyến (18 tuổi), L&ecirc; Ng&acirc;n Tuyến (13 tuổi), L&ecirc; T&acirc;n Tuyến (9 tuổi), Nguyễn Tấn Đạt (15 tuổi) v&agrave; một phụ nữ chưa r&otilde; danh t&iacute;nh.</p> <p>Lực lượng PCCC cũng cho biết đ&atilde; cứu được một người ra ngo&agrave;i v&agrave; đưa nạn nh&acirc;n đi cấp cứu. Căn nh&agrave; bị ch&aacute;y c&oacute; một cửa ra v&agrave;o n&ecirc;n khi c&oacute; sự cố, mọi người kh&ocirc;ng thể tho&aacute;t nạn, n&ecirc;n bị ngạt kh&oacute;i.</p> <p>C&ocirc;ng an đang phong tỏa để kh&aacute;m nghiệm hiện trường, điều tra nguy&ecirc;n nh&acirc;n vụ ch&aacute;y. Điện quanh khu vực bị cắt.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="Chay nha 7 nguoi chet TP.HCM anh 2" src="https://khds.1cdn.vn/2021/05/07/znews-photo-zadn-vn_z2476344392104_3d12d6483fee36996dfc45fc3459a83f.jpg" title="Cháy nhà 7 người chết TP.HCM ảnh 2" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>Hiện trường đang được phong tỏa. Ảnh: <em>L&ecirc; Trai.</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="Chay nha 7 nguoi chet TP.HCM anh 3" src="https://khds.1cdn.vn/2021/05/07/znews-photo-zadn-vn_map_quan11_chay.jpg" title="Cháy nhà 7 người chết TP.HCM ảnh 3" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>Hẻm 47 (chấm đỏ) đường Lạc Long Qu&acirc;n, quận 11, TP.HCM, nơi xảy ra hỏa hoạn. Ảnh: <em>Google Maps.</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo zingnews.vn
back to top