THƯ TÒA SOẠN

THƯ TÒA SOẠN

Với nhiệm vụ phổ biến, lan tỏa kiến thức khoa học, ngày 30/9/1959, Báo Khoa học Thường thức (sau này đổi tên thành Khoa học và Đời sống) ra số đầu tiên.
Học phí tăng cao, khối ngành y năm nay nộp thế nào?

Học phí tăng cao, khối ngành y năm nay nộp thế nào?

Nếu mức học phí năm học mới áp dụng theo Nghị định 81, biên độ tăng rất cao so với năm học trước. Cụ thể, học phí đại học công lập sẽ tăng bình quân 45,7%, khối ngành Y Dược tăng 93%, khối Nhân văn-Khoa học xã hội tăng 53%...
back to top