Hỏa hoạn thiêu rụi cửa hàng xăng dầu khi đang nhập nhiên liệu

Sáng 14/7, người dân tại ấp 8, xã Thới Bình, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau hoảng hốt phát hiện một đám cháy đang bùng phát dữ dội, kèm theo những tiếng nổ lớn tại một cửa hàng xăng dầu tại địa phương. Vụ cháy đã làm 2 người bị bỏng và thiêu rụi cửa hàng xăng dầu.

<div> <div> <div> <figure class="image" style="display:inline-block"> <p style="text-align: justify;"><img alt="Chú thích ảnh" src="https://khds.1cdn.vn/2019/07/14/chay14719(1).jpg" /></p> <figcaption> <p style="text-align: justify;"><em>Hiện trường vụ ch&aacute;y.</em></p> </figcaption> </figure> </div> <p style="text-align: justify;">Theo đ&oacute;, khoảng 6 giờ s&aacute;ng c&ugrave;ng ng&agrave;y, vụ hỏa hoạn bất ngờ xảy ra tại C&ocirc;ng ty Tr&aacute;ch nhiệm hữu hạn Một th&agrave;nh vi&ecirc;n X&acirc;y dựng Nguyễn Nhung - chuy&ecirc;n kinh doanh xăng dầu.</p> <p style="text-align: justify;">Nhận được tin b&aacute;o, ch&iacute;nh quyền địa phương đ&atilde; nhanh ch&oacute;ng triển khai lực lượng v&agrave; phương tiện, tiến h&agrave;nh chữa ch&aacute;y v&agrave; khống chế lửa l&acirc;y lan, nhưng do l&agrave; cửa h&agrave;ng xăng dầu n&ecirc;n ngọn lửa b&ugrave;ng l&ecirc;n dữ dội, nhanh ch&oacute;ng bao tr&ugrave;m to&agrave;n bộ cửa h&agrave;ng.</p> <p style="text-align: justify;">Lực lượng Cảnh s&aacute;t Ph&ograve;ng ch&aacute;y chữa ch&aacute;y v&agrave; cứu nạn cứu hộ (C&ocirc;ng an tỉnh C&agrave; Mau) đ&atilde; điều động 3 xe c&ugrave;ng h&agrave;ng chục c&aacute;n bộ, chiến sĩ nhanh ch&oacute;ng tiếp ứng v&agrave; phối hợp c&ugrave;ng lực lượng chữa ch&aacute;y cơ sở.</p> <p style="text-align: justify;">Khoảng 30 ph&uacute;t sau, vụ ch&aacute;y mới được khống chế v&agrave; dập tắt ho&agrave;n to&agrave;n. Tuy nhi&ecirc;n, vụ hỏa hoạn đ&atilde; khiến 2 người bị bỏng v&agrave; thi&ecirc;u rụi gần như to&agrave;n bộ cửa h&agrave;ng xăng dầu.</p> </div> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <div> <p style="text-align: justify;">Theo th&ocirc;ng tin ban đầu, v&agrave;o thời điểm xảy ra ch&aacute;y th&igrave; xe bồn mang biển kiểm so&aacute;t 68C - 098.34 đang nhập nhi&ecirc;n liệu cho cửa h&agrave;ng xăng dầu.</p> <p style="text-align: justify;">Hiện, cơ quan chức năng đang tiến h&agrave;nh thống k&ecirc; thiệt hại, đồng thời điều tra l&agrave;m r&otilde; nguy&ecirc;n nh&acirc;n xảy ra vụ hỏa hoạn.</p> </div> </div>

Theo TTXVN/baotintuc.vn
THƯ TÒA SOẠN

THƯ TÒA SOẠN

Với nhiệm vụ phổ biến, lan tỏa kiến thức khoa học, ngày 30/9/1959, Báo Khoa học Thường thức (sau này đổi tên thành Khoa học và Đời sống) ra số đầu tiên.
back to top