Thêm 28 bệnh nhân mắc Covid-19 trong nước

Các trường hợp này đều ghi nhận trong khu vực và bệnh viện đã được phong tỏa.

<div> <p>Trong bản tin 6h ng&agrave;y 11/5, Bộ Y tế cho hay 28 ca mắc Covid-19 mới được ghi nhận tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương (1), Bắc Ninh (13), Vĩnh Ph&uacute;c (7), Bắc Giang (5), Lạng Sơn (1), Hải Dương (1).</p> <p>Bắc Ninh ghi nhận nhiều ca mắc nhất. 13 bệnh nh&acirc;n đều li&ecirc;n quan dịch tễ với ổ dịch x&atilde; M&atilde;o Điền v&agrave; đ&atilde; được c&aacute;ch ly tập trung từ trước. Kết quả x&eacute;t nghiệm ng&agrave;y 9/5 cho thấy c&aacute;c bệnh nh&acirc;n dương t&iacute;nh với SARS-CoV-2. Hiện c&aacute;c bệnh nh&acirc;n đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh.</p> <p>7 bệnh nh&acirc;n Covid-19 tại Vĩnh Ph&uacute;c gồm 2 F1 của chuy&ecirc;n gia Trung Quốc, 3 người l&agrave;m việc tại Trung t&acirc;m chăm s&oacute;c sức khỏe Hoa Sen, một trường hợp li&ecirc;n quan dịch tễ với Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đ&ocirc;ng Anh.</p> <p>Trường hợp c&ograve;n lại ở địa phương n&agrave;y l&agrave; nữ, 19 tuổi, địa chỉ tại th&agrave;nh phố Ph&uacute;c Y&ecirc;n. Th&ocirc;ng tin dịch tễ đang tiếp tục điều tra.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="Them benh nhan mac Covid-19 anh 1" src="https://khds.1cdn.vn/2021/05/11/znews-photo-zadn-vn_z2477161209768_9a13b9bbbf744c297470eb5e19fe4215.jpg" title="Thêm bệnh nhân mắc Covid-19 ảnh 1" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>Chốt kiểm so&aacute;t dịch Covid-19 tại tỉnh Bắc Ninh. Ảnh: <em>Phạm Thắng.</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>Tại Bắc Giang, 5 bệnh nh&acirc;n Covid-19 mới đều li&ecirc;n quan ổ dịch c&ocirc;ng ty SJ Tech trước đ&oacute;. Lạng Sơn ghi nhận một ca mắc Covid-19 mới l&agrave; F1 của c&aacute;c bệnh nh&acirc;n trước đ&oacute;.</p> <p>Nữ bệnh nh&acirc;n 28 tuổi, tr&uacute; tại Ch&iacute; Linh, Hải Dương, được x&aacute;c định mắc Covid-19 sau khi chủ động khai b&aacute;o do từng di chuyển đến x&atilde; M&atilde;o Điền, huyện Thuận Th&agrave;nh, tỉnh Bắc Ninh.</p> <p>Bệnh nh&acirc;n c&ograve;n lại l&agrave; nhân viên y tế của Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.</p> <p>Tại cuộc họp Thường trực Ch&iacute;nh phủ với Ban Chỉ đạo Quốc gia ph&ograve;ng, chống Covid-19 chiều 10/5, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xu&acirc;n Tuy&ecirc;n khẳng định đến thời điểm hiện tại, cơ bản ch&uacute;ng ta đang kiểm so&aacute;t tốt t&igrave;nh h&igrave;nh dịch bệnh.</p> <p>Đại đa số c&aacute;c ca bệnh đều x&aacute;c định được nguồn l&acirc;y. Số ca bệnh ghi nhận trong những ng&agrave;y qua đều l&agrave; c&aacute;c trường hợp F1, đ&atilde; được khoanh v&ugrave;ng, c&aacute;ch ly, lấy mẫu từ những ng&agrave;y trước đ&oacute;, n&ecirc;n khả năng l&acirc;y ra cộng đồng thấp.</p> <table class="article"> <tbody> <tr> <td>&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> <section class="section article-news-background" id="article-news-background"> <header class="section-title"> <h3><span>Dịch Covid-19</span></h3> </header> <div class="section-content"> <div class="article-list"> <article article-id="1213775" class="article-item type-text" serie-id="" topic-id="2209,5801,5830"> <p class="article-thumbnail"><a href="/nguoi-ban-che-o-da-nang-nhiem-ncov-tung-di-ruoc-dau-du-tiec-cuoi-post1213775.html"><img alt="Nguoi ban che o Da Nang nhiem nCoV tung di ruoc dau, du tiec cuoi hinh anh" src="https://khds.1cdn.vn/2021/05/11/znews-photo-zadn-vn_img_1851.jpg" /> </a></p> <header> <p class="article-title"><span>Người b&aacute;n ch&egrave; ở Đ&agrave; Nẵng nhiễm nCoV từng đi rước d&acirc;u, dự tiệc cưới</span></p> <p class="article-meta"><span class="article-publish"><span class="friendly-time">7 giờ trước</span> <span class="time">22:43</span> <span class="date">10/5/2021</span> </span> <a href="/thoi-su.html" title="Xã hội"> <span class="category-parent">X&atilde; hội</span> </a> <a href="/thoi-su.html" title="Xã hội"> <span class="category">X&atilde; hội</span> </a></p> <p class="article-count"><span class="rating-count">0</span></p> <p class="article-summary">Trước khi ph&aacute;t hiện dương t&iacute;nh với SARS-CoV-2, anh Đ. từng đi rước d&acirc;u ở đường Thi S&aacute;ch v&agrave; đến nh&agrave; h&agrave;ng Ph&igrave; Lũ 3 dự tiệc cưới.</p> </header> </article> <article article-id="1213966" class="article-item type-text short" serie-id="" topic-id="2209,4151,4472,5801,5830"> <p class="article-thumbnail"><a href="/yeu-cau-xu-ly-nguoi-tung-tin-phong-toa-da-nang-post1213966.html"><img alt="Yeu cau xu ly nguoi tung tin phong toa Da Nang hinh anh" src="https://khds.1cdn.vn/2021/05/11/znews-photo-zadn-vn_11.jpg" /> </a></p> <header> <p class="article-title"><span>Y&ecirc;u cầu xử l&yacute; người tung tin phong tỏa Đ&agrave; Nẵng</span></p> <p class="article-meta"><span class="article-publish"><span class="friendly-time">8 giờ trước</span> <span class="time">22:07</span> <span class="date">10/5/2021</span> </span> <a href="/thoi-su.html" title="Xã hội"> <span class="category-parent">X&atilde; hội</span> </a> <a href="/thoi-su.html" title="Xã hội"> <span class="category">X&atilde; hội</span> </a></p> <p class="article-count"><span class="rating-count">0</span></p> <p class="article-summary">&quot;Ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o, Sở TT&amp;TT kiểm tra, xử l&yacute; đối với những trường hợp tung tin đồn thất thiệt li&ecirc;n quan đến việc phong tỏa th&agrave;nh phố&quot;, B&iacute; thư Th&agrave;nh ủy Đ&agrave; Nẵng chỉ đạo.</p> </header> </article> <article article-id="1213773" class="article-item type-text short" serie-id="" topic-id="4445,5612,5638,5669,5801,5830,6118"> <p class="article-thumbnail"><a href="/them-7-ca-nhiem-ncov-tai-da-nang-post1213773.html"><img alt="Them 7 ca nhiem nCov tai Da Nang hinh anh" src="https://khds.1cdn.vn/2021/05/11/znews-photo-zadn-vn_img_1949.jpg" /> </a></p> <header> <p class="article-title"><span>Th&ecirc;m 7 ca nhiễm nCov tại Đ&agrave; Nẵng</span></p> <p class="article-meta"><span class="article-publish"><span class="friendly-time">10 giờ trước</span> <span class="time">20:40</span> <span class="date">10/5/2021</span> </span> <a href="/suc-khoe.html" title="Sức khỏe"> <span class="category-parent">Sức khỏe</span> </a> <a href="/suc-khoe.html" title="Sức khỏe"> <span class="category">Sức khỏe</span> </a></p> <p class="article-count"><span class="rating-count">0</span></p> <p class="article-summary">Th&ocirc;ng tin được Ban Chỉ đạo ph&ograve;ng, chống dịch Covid-19 TP Đ&agrave; Nẵng cập nhật tối 10/5.</p> </header> </article> <article article-id="1213822" class="article-item type-text short" serie-id="" topic-id="5612,5638,5669,5801,5830,6112,6118"> <p class="article-thumbnail"><a href="/them-16-nguoi-mac-covid-19-trong-nuoc-post1213822.html"><img alt="Them 16 nguoi mac Covid-19 trong nuoc hinh anh" src="https://khds.1cdn.vn/2021/05/11/znews-photo-zadn-vn_danang2.jpg" /> </a></p> <header> <p class="article-title"><span>Th&ecirc;m 16 người mắc Covid-19 trong nước</span></p> <p class="article-meta"><span class="article-publish"><span class="friendly-time">11 giờ trước</span> <span class="time">19:20</span> <span class="date">10/5/2021</span> </span> <a href="/suc-khoe.html" title="Sức khỏe"> <span class="category-parent">Sức khỏe</span> </a> <a href="/suc-khoe.html" title="Sức khỏe"> <span class="category">Sức khỏe</span> </a></p> <p class="article-count"><span class="rating-count">0</span></p> <p class="article-summary">Ng&agrave;y 10/5, Việt Nam c&oacute; th&ecirc;m 125 ca mắc Covid-19 trong nước. Hầu hết bệnh nh&acirc;n thuộc diện F1, đ&atilde; được c&aacute;ch ly.</p> </header> </article> <article article-id="1213767" class="article-item type-text" serie-id="" topic-id="5612,5638,5669,5801,5830,6055,6118"> <p class="article-thumbnail"><a href="/nu-dieu-duong-o-da-nang-bi-soc-phan-ve-sau-tiem-vaccine-covid-19-post1213767.html"><img alt="Nu dieu duong o Da Nang bi soc phan ve sau tiem vaccine Covid-19 hinh anh" src="https://khds.1cdn.vn/2021/05/11/znews-photo-zadn-vn_vaccine_15.jpg" /> </a></p> <header> <p class="article-title"><span>Nữ điều dưỡng ở Đ&agrave; Nẵng bị sốc phản vệ sau ti&ecirc;m vaccine Covid-19</span></p> <p class="article-meta"><span class="article-publish"><span class="friendly-time">12 giờ trước</span> <span class="time">18:01</span> <span class="date">10/5/2021</span> </span> <a href="/suc-khoe.html" title="Sức khỏe"> <span class="category-parent">Sức khỏe</span> </a> <a href="/suc-khoe.html" title="Sức khỏe"> <span class="category">Sức khỏe</span> </a></p> <p class="article-count"><span class="rating-count">0</span></p> <p class="article-summary">Chiều 10/5, theo Bộ Y tế, nh&acirc;n vi&ecirc;n y tế bị sốc phản vệ đ&atilde; được xử l&yacute;, cấp cứu theo đ&uacute;ng ph&aacute;c đồ.</p> </header> </article> </div> </div> </section> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo zingnews.vn
back to top