Bộ Y tế thông tin chính thức về ca phản vệ sau tiêm vắc xin COVID-19 tại Đà Nẵng

Chiều ngày 10/5, Bộ Y tế đã thông tin chính thức về ca phản vệ sau tiêm vắc xin COVID-19 tại Đà Nẵng

<div> <p style="text-align: justify;">Theo b&agrave; Ng&ocirc; Thị Kim Yến, Gi&aacute;m đốc Sở Y tế Đ&agrave; Nẵng, ng&agrave;y 10/5 tr&ecirc;n địa b&agrave;n th&agrave;nh phố Đ&agrave; Nẵng c&oacute; một ca bị sốc phản vệ sau ti&ecirc;m chủng vắc xin COVID-19 của AstraZeneca. Người bị sốc l&agrave; nữ điều dưỡng 31 tuổi của Khoa Hồi sức t&iacute;ch cực - Chống độc, Bệnh viện Đ&agrave; Nẵng. Bệnh nh&acirc;n kh&ocirc;ng c&oacute; tiền sử dị ứng, đ&atilde; được kh&aacute;m s&agrave;ng lọc v&agrave; tư vấn trước ti&ecirc;m chủng.</p> <p style="text-align: justify;">Sau khi ti&ecirc;m, bệnh nh&acirc;n bị &ugrave; tai, kh&oacute; thở, đ&atilde; được xử l&yacute; chống sốc theo đ&uacute;ng ph&aacute;c đồ v&agrave; sau đ&oacute; được cấp cứu tại Khoa Hồi sức t&iacute;ch cực - Chống độc Bệnh viện Đ&agrave; Nẵng. T&igrave;nh trạng hiện tại của bệnh nh&acirc;n: đang an thần thở m&aacute;y, huyết động ổn định nhờ c&aacute;c thuốc vận mạch.</p> <p style="text-align: justify;">S&aacute;ng 10/5, Bộ Y tế cho biết hiện cả nước đ&atilde; c&oacute; 851.513 người được ti&ecirc;m vắc xin ph&ograve;ng COVID-19 tr&ecirc;n tổng số liều được ph&acirc;n bổ: 917.600, đạt tỷ lệ 93%.</p> <p style="text-align: justify;">Đối tượng được tiêm chủng là cán bộ, nhân viên y tế đang trực tiếp điều trị bệnh nhân COVID-19, các nhân viên y tế thực hiện các nhiệm vụ như lấy mẫu bệnh phẩm, xét nghiệm, truy vết, thành viên các tổ COVID-19 cộng đồng, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch c&aacute;c cấp, c&aacute;c lực lượng công an, qu&acirc;n đội.</p> <p class="text-right mt20" style="text-align: justify;">&nbsp;</p> </div>

Theo suckhoedoisong.vn
back to top