Thanh Hóa: Ngăn chặn 17 người đang xuất cảnh trái phép

Công an huyện Hậu Lộc vừa ngăn chặn kịp thời 17 công dân trên địa bàn huyện đang xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc.

<p><span><span><span><span><span><span><span>Trước đ&oacute;, qua c&ocirc;ng t&aacute;c tuần tra, C&ocirc;ng an huyện Hậu Lộc&nbsp;ph&aacute;t hiện xe &ocirc; t&ocirc; mang BKS 36B &ndash; 001.17 c&oacute; biểu hiện chở nhiều c&ocirc;ng d&acirc;n tr&ecirc;n địa b&agrave;n huyện Hậu Lộc sang Trung Quốc.</span></span></span></span></span></span></span></p> <p><span><span><span><span><span><span><span>Sau đ&oacute; lực lượng chức năng y&ecirc;u cầu t&agrave;i xế dừng phương tiện v&agrave; đưa số h&agrave;nh kh&aacute;ch tr&ecirc;n xe về trụ sở C&ocirc;ng an huyện để l&agrave;m r&otilde;.</span></span></span></span></span></span></span><br /> &nbsp;</p> <div> <figure class="image" style="display:inline-block"><img alt="Số hành khách xuất cảnh trái phép sang Trung Quộc tại Cơ quan Công an (Ảnh C.A tỉnh Thanh Hóa)" src="https://khds.1cdn.vn/2019/02/16/anh-1_58(1).jpg" /> <figcaption>Số h&agrave;nh kh&aacute;ch xuất cảnh tr&aacute;i ph&eacute;p sang Trung Quộc tại Cơ quan C&ocirc;ng an (Ảnh C.A tỉnh Thanh H&oacute;a)</figcaption> </figure> </div> <p><span><span><span><span><span><span><span>Qua x&aacute;c minh, thời điểm ph&aacute;t hiện tr&ecirc;n xe hiện c&oacute; 37 h&agrave;nh kh&aacute;ch, trong đ&oacute; c&oacute; 17 trường hợp khai nhận đang tr&ecirc;n đường l&ecirc;n cửa khẩu Lạng Sơn để sang Trung Quốc lao động tr&aacute;i ph&eacute;p.</span></span></span></span></span></span></span></p> <p><span><span><span><span><span><span><span>Hiện vụ việc đang tiếp tục mở rộng điều tra l&agrave;m r&otilde; để xử l&yacute; nghi&ecirc;m theo quy định.</span></span></span></span></span></span></span></p>

Theo baotainguyenmoitruong.vn
Cho phép chia tách thửa đất

Cho phép chia tách thửa đất

Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội ban hành Văn bản quy định người dân sẽ tiếp tục được thực hiện việc chia tách thửa đất theo quy định.
back to top