Đất lấn chiếm được cấp sổ đỏ nộp tiền thế nào?

Đất lấn chiếm được cấp sổ đỏ nộp tiền thế nào?

Luật Đất đai 2013; Nghị định 45/2014/NĐ-CP về thu tiền sử dụng đất; Nghị định 123/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung quy định về thu tiền sử dụng đất quy định: Tùy thuộc vào từng trường hợp có hoặc không có giấy tờ quyền sử dụng đất, nguồn gốc, diện tích thửa đất.
Doanh nghiệp nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất cần phải nộp ký quỹ bảo vệ môi trường

Nhập khẩu phế liệu phải ký quỹ bảo vệ môi trường

Theo Khoản 3 Điều 46 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP, tổ chức, cá nhân nhập khẩu phế liệu phải thực hiện ký quỹ trước thời điểm phế liệu dỡ xuống cảng đối với trường hợp nhập khẩu qua cửa khẩu đường biển hoặc nhập khẩu vào lãnh thổ Việt Nam 
back to top