Người 75 tuổi được hưởng trợ cấp hưu trí?

Người dân Việt Nam được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội khi từ đủ 75 tuổi trở lên và không hưởng lương hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng, trừ trường hợp khác theo quy định của Chính phủ.

Hỏi: Tôi nghe nói sắp tới người đủ 75 tuổi được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội, không biết có đúng không? Đối tượng nào được hưởng?

Nguyễn Văn Hạnh (Hà Nội)

Người 75 tuổi được hưởng trợ cấp hưu trí? ảnh 1

Người 75 tuổi được hưởng trợ cấp hưu trí?

Trả lời: Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định điều chỉnh giảm dần độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội trên cơ sở đề nghị của Chính phủ phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội và khả năng của ngân sách nhà nước từng thời kỳ.

Chính phủ quy định chi tiết Khoản 2 Điều này. Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) vừa được Quốc Hội được thông qua gồm 11 chương, 141 điều, (tăng 1 chương và 5 điều so với dự thảo Luật do Chính phủ trình; tăng 2 chương và 16 điều so với Luật hiện hành) cùng 9 nhóm điểm mới. Luật có hiệu lực từ ngày 1/7/2025.

Luật mới quy định chế độ trợ cấp hưu trí xã hội do ngân sách nhà nước bảo đảm trên cơ sở kế thừa và phát triển một phần từ quy định về trợ cấp xã hội hằng tháng đối với người cao tuổi.

Theo đó, người dân Việt Nam được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội khi từ đủ 75 tuổi trở lên và không hưởng lương hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng, trừ trường hợp khác theo quy định của Chính phủ.

Cụ thể, Điều 21 Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) quy định đối tượng và điều kiện hưởng trợ cấp hưu trí xã hội như sau:

Công dân Việt Nam được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội khi có đủ các điều kiện sau đây:

- Từ đủ 75 tuổi trở lên;

- Không hưởng lương hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng, trừ trường hợp khác theo quy định của Chính phủ;

- Có văn bản đề nghị hưởng trợ cấp hưu trí xã hội.

- Công dân Việt Nam từ đủ 70 tuổi đến dưới 75 tuổi thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo và đáp ứng đủ điều kiện quy định tại Điểm b và Điểm c Khoản 1 Điều này thì được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội.

Như vậy, từ 1/7/2025, công dân Việt Nam được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội khi đủ điều kiện thì có văn bản đề nghị hưởng trợ cấp hưu trí xã hội.

ThS.LS Trần Kim Thọ (Liên đoàn Luật sư Hà Nội)

Theo Đời sống
Mắc bệnh bạch hầu nguy cơ tử vong cao

Mắc bệnh bạch hầu nguy cơ tử vong cao

Bạch hầu là bệnh truyền nhiễm cấp tính, có tính chất gây dịch, gặp ở mọi lứa tuổi. Bệnh có nhiều biến chứng, ngay cả khi được điều trị, tỷ lệ tử vong cũng lên tới 5-10%, người chưa tiêm chủng 10-20%.
back to top