Nhục thung dung tăng cường sức mạnh cho quý ông

Nhục thung dung là một trong những vị thuốc có lịch sử lâu đời trong Đông y. Nhục thung dung còn được ví là “nhân sâm sa mạc” bởi loài thảo dược này quý như nhân sâm và chỉ mọc ở các vùng đầy cát và nắng.

<p>Theo Đ&ocirc;ng y, nhục thung dung c&oacute; vị ngọt, mặn, t&iacute;nh ấm; c&oacute; t&aacute;c dụng bổ thận, &iacute;ch tinh, huyết, được sử dụng để hỗ trợ n&acirc;ng cao khả năng t&igrave;nh dục v&agrave; chữa v&ocirc; sinh, hiếm muộn cho cả nam lẫn nữ.</p> <p>C&aacute;c kết quả nghi&ecirc;n cứu cho thấy, h&agrave;m lượng hoạt chất sinh học trong nhục thung dung rất phong ph&uacute;, c&oacute; chứa c&aacute;c chất như: boschnaloside, orobanin, 8-epilogahic ax&iacute;t, betaine, nhiều loại ax&iacute;t hữu cơ v&agrave; tr&ecirc;n 10 ax&iacute;t amin.</p> <p>Những chất n&agrave;y c&oacute; t&aacute;c dụng kiềm chế qu&aacute; tr&igrave;nh l&atilde;o suy v&agrave; k&eacute;o d&agrave;i tuổi thọ, tăng thể lực, tăng cường khả năng miễn dịch, c&oacute; t&aacute;c dụng hạ huyết &aacute;p ở mức độ nhất định v&agrave; c&oacute; t&aacute;c dụng như một loại hormon sinh dục.</p> <p><strong>Một số b&agrave;i thuốc từ nhục thung dung tăng cường sinh l&yacute; cho nam giới:</strong></p> <div> <ul style="display: flex;"> <li style="display:none; width: 47%;margin-bottom: 7px;padding: 5px;border: 1px solid #ddd;text-align: justify;background: #f2f2f2;overflow: hidden;float: left;margin-right: 2%;box-sizing: border-box;"><a href="" rel="nofollow" style="overflow: hidden;" target="_blank"> <img src="" /> </a></li> <li style="display:none; width: 47%;margin-bottom: 7px;padding: 5px;border: 1px solid #ddd;text-align: justify;background: #f2f2f2;overflow: hidden;float: left;margin-right: 2%;box-sizing: border-box;"><a href="" rel="nofollow" style="overflow: hidden;" target="_blank"> <img src="" /> </a></li> </ul> </div> <p><em>B&agrave;i 1:</em> nhục thung dung 20g, thận d&ecirc; 1 quả. Thận d&ecirc; l&agrave;m sạch, sau đ&oacute; th&aacute;i mỏng ướp mắm muối rồi cho nhục thung dung v&agrave;o, đổ nước vừa phải, hầm c&aacute;ch thủy 1 tiếng. <em>T&aacute;c dụng: </em>bổ thận kh&iacute;, &iacute;ch tinh huyết, tr&aacute;ng dương. Th&iacute;ch hợp với người rối loạn cương, mỏi gối, đau lưng, tiểu tiện ban đ&ecirc;m nhiều lần do thận hư g&acirc;y n&ecirc;n. Cần ăn từ 7-14 ng&agrave;y.</p> <p><em>B&agrave;i 2:</em> thận d&ecirc; 1 đ&ocirc;i, dương vật d&ecirc; 1 c&aacute;i, nhục thung dung, khởi tử, ba k&iacute;ch, sơn dược, thục địa, t&aacute;o t&agrave;u mỗi vị 15g. Cho v&agrave;o nồi đất hầm c&aacute;ch thủy 1 tiếng. <em>T&aacute;c dụng:</em> &iacute;ch tinh, bổ huyết, tr&aacute;ng dương, bổ thận kh&iacute; gi&uacute;p cơ thể cường tr&aacute;ng, tăng cường tr&iacute; nhớ.</p> <p><em>B&agrave;i 3:</em> nhục thung dung 20g, thục địa 20g, tơ hồng 12g, sơn th&ugrave; du 15g, viễn ch&iacute; 10g, sơn dược 10g, nhung hươu 0,6g, ngũ vị tử 6g. Sắc đặc lấy nước uống. Cần uống &iacute;t nhất 7 thang trong 7 ng&agrave;y. Ri&ecirc;ng nhung hươu sau khi sắc được thuốc th&igrave; nuốt với nước thuốc. <em>T&aacute;c dụng: </em>cường dương &iacute;ch kh&iacute;, động ph&ograve;ng bất thống.</p> <p><em>B&agrave;i 4:</em> nhục thung dung, nh&acirc;n s&acirc;m, thỏ ty tử mỗi vị 200g; ho&agrave;ng kỳ 400g, đương quy 240g, thạch hộc 240g; mạch m&ocirc;n, ho&agrave;i sơn, đỗ trọng, sơn th&ugrave;, kỷ tử, tỏa dương, sa uyển tật l&ecirc; mỗi vị 160g; xuy&ecirc;n tục đoạn 120g, xuy&ecirc;n ba k&iacute;ch 120g, ngũ vị tử 80g, hồ l&ocirc; ba 640g, hồ đ&agrave;o nhục 480g, cật d&ecirc; 12 c&aacute;i, cật heo 12 c&aacute;i.</p> <p>Cật d&ecirc; v&agrave; cật heo hấp ch&iacute;n, th&aacute;i mỏng, phơi thật kh&ocirc;, tất cả c&aacute;c vị đều t&aacute;n bột, d&ugrave;ng mật thắng vi&ecirc;n th&agrave;nh ho&agrave;n mỗi ho&agrave;n 10g, ng&agrave;y uống từ 3-4 ho&agrave;n.</p>

Theo suckhoedoisong.vn
back to top