Mất ngón tay cái có thể chuyển ngón chân lên thay thế, hoạt động bình thường

Phẫu thuật chuyển ngón chân lên thay thế ngón tay cái là 1 kỹ thuật khó đã được các bác sĩ BV Việt Đức thực hiện giúp trả lại khả năng lao động cũng như chức năng bàn tay cho nhiều người kém may mắn bị khuyết ngón tay cái do dị tật bẩm sinh, chấn thương do tai nạn giao thông, tai nạn sinh hoạt.

<p style="text-align: justify;"><em>C&aacute;c b&aacute;c sĩ tiến h&agrave;nh phẫu thuật vi phẫu.</em></p> <p style="text-align: justify;">TS.BS Đ&agrave;o Văn Giang - Ph&oacute; Trưởng Khoa Tạo h&igrave;nh - H&agrave;m mặt - Thẩm mỹ, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết, ng&oacute;n tay c&aacute;i chiếm tới 50% chức năng b&agrave;n tay, n&oacute; giống như một b&ecirc;n của gọng k&igrave;m, nếu mất một b&ecirc;n sẽ l&agrave;m khả năng cầm nắm, lao động trở n&ecirc;n v&ocirc; c&ugrave;ng hạn chế.</p> <p style="text-align: justify;">Tuy nhi&ecirc;n một số người do dị tật bẩm sinh, chấn thương do tai nạn giao th&ocirc;ng, tai nạn sinh hoạt&hellip; bị khuyết ng&oacute;n tay c&aacute;i n&ecirc;n phải phục hồi lại ng&oacute;n tay - chuyển ng&oacute;n ch&acirc;n l&ecirc;n thay thế.</p> <p style="text-align: justify;">Theo TS. Giang, phẫu thuật chuyển ng&oacute;n ch&acirc;n l&ecirc;n thay thế ng&oacute;n tay c&aacute;i nhằm phục hồi chức năng b&agrave;n tay l&agrave; một kỹ thuật kh&oacute; đ&atilde; được thực hiện tại khoa Phẫu thuật Tạo H&igrave;nh &ndash; H&agrave;m mặt - Thẩm mỹ, Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức từ nhiều năm nay, đ&atilde; trả lại khả năng lao động cũng như chức năng b&agrave;n tay cho nhiều người k&eacute;m may mắn bị mất đi ng&oacute;n c&aacute;i.</p> <div> <ul style="display: flex;"> <li style="display: none; width: 47%; margin-bottom: 7px; padding: 5px; border: 1px solid rgb(221, 221, 221); background: rgb(242, 242, 242); overflow: hidden; float: left; margin-right: 2%; box-sizing: border-box; text-align: justify;"><a href="" rel="nofollow" style="overflow: hidden;" target="_blank"> <img src="" /> </a></li> <li style="display: none; width: 47%; margin-bottom: 7px; padding: 5px; border: 1px solid rgb(221, 221, 221); background: rgb(242, 242, 242); overflow: hidden; float: left; margin-right: 2%; box-sizing: border-box; text-align: justify;"><a href="" rel="nofollow" style="overflow: hidden;" target="_blank"> <img src="" /> </a></li> </ul> </div> <p style="text-align: justify;">Để tiến h&agrave;nh phẫu thuật n&agrave;y, b&aacute;c sĩ sẽ d&ugrave;ng kỹ thuật vi phẫu, chuyển cả phức hợp một ng&oacute;n ch&acirc;n bao gồm da, g&acirc;n, m&oacute;ng ch&acirc;n, d&ugrave;ng vi phẫu nối mạch m&aacute;u thần kinh&hellip; để phục hồi ng&oacute;n c&aacute;i.</p> <p style="text-align: justify;">Đối với ng&oacute;n ch&acirc;n chuyển l&ecirc;n thay thế ng&oacute;n tay c&aacute;i bị khuyết, c&oacute; thể lấy ng&oacute;n c&aacute;i hoặc ng&oacute;n trỏ ngay cạnh ng&oacute;n c&aacute;i. T&ugrave;y thuộc v&agrave;o sự tương đồng của ng&oacute;n tay c&aacute;i.</p> <p style="text-align: justify;">Th&ocirc;ng thường c&aacute;c b&aacute;c sĩ lấy ng&oacute;n ch&acirc;n giữa cạnh ng&oacute;n c&aacute;i v&igrave; c&oacute; sự tương đồng, thẩm mỹ đẹp, chức năng của b&agrave;n ch&acirc;n kh&ocirc;ng bị ảnh hưởng nhiều.</p> <p style="text-align: justify;">Khi chuyển ng&oacute;n ch&acirc;n l&ecirc;n, c&aacute;c b&aacute;c sĩ sẽ kết hợp xương, nối g&acirc;n, mạch m&aacute;u, nối thần kinh.</p> <p style="text-align: justify;">Thời gian phẫu thuật th&ocirc;ng thường khoảng 6-8 tiếng, ng&oacute;n c&aacute;i sau phục hồi c&oacute; đầy đủ chức năng gập, duỗi v&agrave; c&oacute; thể cảm gi&aacute;c.</p> <div> <div> <div> <div style="text-align: justify;">&nbsp;</div> <div style="text-align: justify;">&nbsp;</div> </div> </div> <div> <div style="text-align: justify;">&nbsp;</div> </div> </div>

Theo suckhoedoisong.vn
Sơ cứu sai: Hành động anh hùng trở thành gánh nặng cho nhiều người khác

Sơ cứu sai cách nguy hiểm như thế nào?

Vụ nữ điều dưỡng Bạch Mai kịp thời cứu du khách Ấn Độ đột ngột ngã gục trong nhà hàng là số ít trường hợp may mắn. Nhiều trường hợp cấp cứu không có chuyên môn còn gây nguy hiểm cho chính bản thân mình.
back to top