Ma hoàng - Vị thuốc chữa hen suyễn

Suckhoedoisong.vn - Ma hoàng có tên khoa học là Herba Ephedrae, là bộ phận trên mặt đất phơi khô của nhiều loại ma hoàng:...

<p style="text-align: justify;"><span>Ma ho&agrave;ng c&oacute; t&ecirc;n khoa học l&agrave; Herba Ephedrae, l&agrave; bộ phận tr&ecirc;n mặt đất phơi kh&ocirc; của nhiều loại ma ho&agrave;ng: thảo ma ho&agrave;ng, mộc tặc ma ho&agrave;ng, trung ma ho&agrave;ng. Th&acirc;n l&aacute; c&acirc;y ma ho&agrave;ng được d&ugrave;ng l&agrave;m thuốc trị hen, giải cảm phong h&agrave;n. Rễ ma ho&agrave;ng d&ugrave;ng l&agrave;m thuốc thu liễm.</span></p> <table align="center" class="imageBox"> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;"><img alt="" src="https://khds.1cdn.vn/2018/09/29/cay-ma-hoang.jpg" /></td> </tr> <tr> <td> <p class="PCaption">C&acirc;y ma ho&agrave;ng</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: justify;">Theo YHCT, ma ho&agrave;ng c&oacute; vị cay, t&iacute;nh ấm, qui v&agrave;o kinh phế, b&agrave;ng quang, thuốc c&oacute; t&aacute;c dụng ph&aacute;t h&atilde;n giải biểu, b&igrave;nh suyễn chỉ kh&aacute;i, lợi tiểu ti&ecirc;u ph&ugrave;, &ocirc;n t&aacute;n h&agrave;n t&agrave;. Để chữa c&aacute;c chứng ho suyễn trong c&aacute;c bệnh vi&ecirc;m đường h&ocirc; hấp tr&ecirc;n, vi&ecirc;m phế quản, hen phế quản, ho g&agrave;..., c&oacute; thể lựa chọn một trong c&aacute;c b&agrave;i thuốc sau đ&acirc;y:</p> <p style="text-align: justify;">B&agrave;i &ldquo;Tam ảo thang&rdquo; trị ho suyễn: ma ho&agrave;ng 6g, hạnh nh&acirc;n 10g, cam thảo 3g. Sắc uống ng&agrave;y 1 thang.</p> <div> <ul style="display: flex;"> <li style="display: none; width: 47%; margin-bottom: 7px; padding: 5px; border: 1px solid rgb(221, 221, 221); background: rgb(242, 242, 242); overflow: hidden; float: left; margin-right: 2%; box-sizing: border-box; text-align: justify;"><a href="" rel="nofollow" style="overflow: hidden;" target="_blank"> <img src="" /> </a></li> <li style="display: none; width: 47%; margin-bottom: 7px; padding: 5px; border: 1px solid rgb(221, 221, 221); background: rgb(242, 242, 242); overflow: hidden; float: left; margin-right: 2%; box-sizing: border-box; text-align: justify;"><a href="" rel="nofollow" style="overflow: hidden;" target="_blank"> <img src="" /> </a></li> </ul> </div> <p style="text-align: justify;">B&agrave;i &ldquo;Ma hạnh thạch cam thang gia vị&rdquo;: ma ho&agrave;ng 8g, hạnh nh&acirc;n 8g, cam thảo 8g, b&aacute;ch bộ 8g, thạch cao 20g, c&aacute;t c&aacute;nh 12g, ho&agrave;ng cầm 12g. Sắc uống ng&agrave;y 1 thang.</p> <p style="text-align: justify;">B&agrave;i &ldquo;Tiểu thanh long thang&rdquo;: ma ho&agrave;ng 8g, bạch thược 12g, quế chi 8g, can khương 8g, b&aacute;n hạ chế 6g, ch&iacute;ch cam thảo 8g, tế t&acirc;n 6g, ngũ vị tử 6g. Sắc uống ng&agrave;y 1 thang.</p> <p style="text-align: justify;">Ch&uacute; &yacute;: Kh&ocirc;ng d&ugrave;ng đối với chứng biểu hư ra nhiều mồ h&ocirc;i, phế hư c&oacute; sốt cao.</p> <p style="text-align: justify;">Thận trọng khi d&ugrave;ng cho bệnh nh&acirc;n c&oacute; bệnh tăng huyết &aacute;p.</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <div> <div> <table> <tbody> <tr> <td style="width: 206.667px; text-align: justify;" valign="top">&nbsp;</td> <td style="width: 206.667px; text-align: justify;" valign="top">&nbsp;</td> <td style="width: 206.667px; text-align: justify;" valign="top">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> </div> </div>

Theo suckhoedoisong.vn
Điều trị polyp rốn

Điều trị polyp rốn

Ở trẻ sơ sinh, thông thường rốn sẽ tự rụng sau 7 - 10 ngày và sau khoảng 2 tuần thì rốn khô và liền hẳn. Một số trẻ gặp tình trạng rốn rụng chưa hết, còn lại một phần niêm mạc rốn gây tiết dịch thường xuyên gọi là polyp rốn, hay còn gọi là u hạt rốn.
back to top