Giá xăng E5, dầu cùng tăng

Từ 15h hôm nay, trừ xăng RON 95, mỗi lít xăng E5 RON 92 và các mặt hàng dầu đều tăng nhẹ 150-280 đồng.

<div> <p>Th&ocirc;ng tin điều h&agrave;nh gi&aacute; b&aacute;n lẻ xăng dầu từ li&ecirc;n Bộ C&ocirc;ng Thương - T&agrave;i ch&iacute;nh cho biết, từ 15h ng&agrave;y 28/7, mỗi l&iacute;t xăng E5 RON 92 sẽ đắt th&ecirc;m 150 đồng, l&ecirc;n mức tối đa 14.409 đồng. Trong khi đ&oacute; mặt h&agrave;ng xăng RON 95 được nh&agrave; điều h&agrave;nh giữ nguy&ecirc;n so với kỳ điều chỉnh gi&aacute; c&aacute;ch đ&acirc;y 15 ng&agrave;y.</p> <p>C&ograve;n c&aacute;c mặt h&agrave;ng dầu cũng tăng 240-280 đồng một l&iacute;t, kg tuỳ loại. Sau điều chỉnh, dầu hoả kh&ocirc;ng cao hơn 10.279 đồng mỗi l&iacute;t; dầu diesel tối đa 12.397 đồng v&agrave; madut l&agrave; 11.183 đồng một kg.</p> <p>Nh&agrave; điều h&agrave;nh cho biết, tại kỳ điều h&agrave;nh lần n&agrave;y, nếu kh&ocirc;ng chi Quỹ b&igrave;nh ổn, gi&aacute; c&aacute;c loại xăng, dầu c&oacute; thể tăng 283-1.051 đồng một l&iacute;t, kg tuỳ loại.</p> <p>Do đ&oacute;, để hạn chế tăng gi&aacute;, hỗ trợ cho sản xuất, kinh doanh, cơ quan quản l&yacute; quyết định tiếp tục giữ nguy&ecirc;n mức tr&iacute;ch, điều chỉnh mức chi Quỹ b&igrave;nh ổn để giữ nguy&ecirc;n gi&aacute; b&aacute;n lẻ RON 95, tăng nhẹ gi&aacute; xăng E5 RON 92 v&agrave; c&aacute;c mặt h&agrave;ng dầu.</p> <p>Mức chi Quỹ b&igrave;nh ổn với E5 RON 92 c&ograve;n về 900 đồng một l&iacute;t, giảm 61 đồng so với kỳ điều h&agrave;nh ng&agrave;y 13/7. Chi quỹ với RON 95 giảm 47 đồng, về 479 đồng một l&iacute;t.</p> <p>Với c&aacute;c mặt h&agrave;ng dầu, mức chi Quỹ b&igrave;nh ổn ở kỳ n&agrave;y tăng 12-154 đồng mỗi l&iacute;t, kg. Ri&ecirc;ng dầu madut ngừng chi sử dụng quỹ.</p> <p>&nbsp;</p> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo vnexpress.net
Bàn ủi mini giá rẻ

Bàn ủi mini giá rẻ

Thay vì bỏ tiền để mua bàn ủi truyền thống, nhiều người lựa chọn bàn ủi mini vì được giới thiệu công dụng tốt, nhỏ gọn và giá thành rẻ. Liệu sản phẩm này có chất lượng như lời quảng cáo?
back to top