Giá xăng tăng vượt 13.000 đồng/lít

Từ 15h chiều 12/6, giá xăng E5 RON 92 trong nước tăng 988 đồng/lít, lên 13.390 đồng/lít. Trong khi đó, giá xăng RON 95 tăng thêm 955 đồng/lít.

<div> <p>Chiều 12/6, li&ecirc;n Bộ T&agrave;i ch&iacute;nh - C&ocirc;ng Thương quyết định điều chỉnh gi&aacute; b&aacute;n lẻ xăng dầu theo chu kỳ 15 ng&agrave;y/lần.</p> <p>Theo đ&oacute;, gi&aacute; xăng RON 95 được điều chỉnh tăng 955 đồng/l&iacute;t, xăng E5 RON 92 tăng 988 đồng/l&iacute;t. Mức gi&aacute; b&aacute;n lẻ tối đa với xăng E5 RON 92 l&agrave; 13.390 đồng/l&iacute;t v&agrave; xăng RON 95 l&agrave; 14.080 đồng/l&iacute;t.</p> <p><span>C&aacute;c loại dầu cũng được điều chỉnh tăng gi&aacute;. Dầu diesel tăng 766 đồng/l&iacute;t; dầu hỏa tăng 853 đồng/l&iacute;t; dầu mazut tăng 830 đồng/kg. Sau khi điều chỉnh, gi&aacute; b&aacute;n đối với mặt h&agrave;ng dầu diesel l&agrave; 11.515 đồng/l&iacute;t; dầu hỏa l&agrave; 9.610 đồng/l&iacute;t v&agrave; dầu mazut l&agrave; 10.322 đồng/kg.</span></p> <table align="center"> <tbody> <tr> <td><img alt="Gia xang tang vuot 13.000 dong/lit anh 1" src="https://khds.1cdn.vn/2020/06/12/znews-photo-zadn-vn_bieu_do_xang_2.jpg" title="Giá xăng tăng vượt 13.000 đồng/lít ảnh 1" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption default-caption">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> <p><span>Tại kỳ điều chỉnh lần n&agrave;y, li&ecirc;n Bộ T&agrave;i ch&iacute;nh - C&ocirc;ng Thương thực hiện tr&iacute;ch lập quỹ b&igrave;nh ổn gi&aacute; xăng dầu đối với xăng E5 RON 92 ở mức 100 đồng/l&iacute;t. Trong khi đ&oacute;, xăng RON 95 tr&iacute;ch lập ở mức 200 đồng/l&iacute;t; dầu diesel ở mức 800 đồng/l&iacute;t; dầu hỏa ở mức 400 đồng/l&iacute;t; dầu mazut ở mức 100 đồng/kg. Đồng thời, chi sử dụng quỹ b&igrave;nh ổn gi&aacute; đối với mặt h&agrave;ng xăng E5 RON 92 ở mức 800 đồng/l&iacute;t, xăng RON 95 l&agrave; 500 đồng/l&iacute;t, dầu mazut ở mức 200 đồng/kg.</span></p> <p><span>Trước đ&oacute; trong chiều 27/5, Bộ trưởng C&ocirc;ng Thương Trần Tuấn Anh đ&atilde; k&yacute; ban h&agrave;nh chỉ thị về việc tăng cường c&ocirc;ng t&aacute;c đảm bảo nguồn cung xăng dầu v&agrave; thực hiện c&aacute;c quy định về kinh doanh xăng dầu.</span></p> <p>Chỉ thị được ban h&agrave;nh ngay sau khi c&oacute; c&aacute;c phản &aacute;nh về t&igrave;nh trạng doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu &quot;găm h&agrave;ng&quot; chờ tăng gi&aacute;, xảy ra tại c&aacute;c địa phương như H&agrave; Nội, Hải Dương, Bắc Giang, Hải Ph&ograve;ng, Đắk Lắk, Gia Lai...</p> <p>Bộ trưởng C&ocirc;ng Thương giao Tổng cục Quản l&yacute; thị trường chủ tr&igrave;, phối hợp với c&aacute;c đơn vị chức năng tăng cường c&ocirc;ng t&aacute;c kiểm tra, kiểm so&aacute;t, đấu tranh chống bu&ocirc;n lậu, gian lận thương mại trong kinh doanh xăng dầu tr&ecirc;n cả nước; xử l&yacute; nghi&ecirc;m h&agrave;nh vi vi phạm, đặc biệt l&agrave; c&aacute;c h&agrave;nh vi đầu cơ, găm h&agrave;ng chờ tăng gi&aacute;, c&aacute;c h&agrave;nh vi kinh doanh xăng dầu k&eacute;m chất lượng v&agrave; bu&ocirc;n lậu xăng dầu.</p> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo zingnews.vn
Giá vé máy bay nội địa tăng từ 1/3

Giá vé máy bay nội địa tăng từ 1/3

Các đường bay có khoảng cách dưới 500km có mức giá trần là 1,6 triệu đồng/vé/chiều với đường bay phát triển kinh tế-xã hội và 1,7 triệu đồng/vé/chiều với các đường bay khác.
back to top