Giá xăng tăng lần thứ 4 liên tiếp

Từ 15h chiều 27/6, giá xăng E5 RON 92 trong nước tăng 868 đồng/lít lên 14.258 đồng/lít. Trong khi đó, giá xăng RON 95 tăng thêm 893 đồng/lít.

<div> <p style="text-align: justify;">Chiều 27/6, li&ecirc;n Bộ T&agrave;i ch&iacute;nh - C&ocirc;ng Thương quyết định điều chỉnh gi&aacute; b&aacute;n lẻ <span>xăng dầu</span> theo chu kỳ 15 ng&agrave;y/lần. Theo đ&oacute;, gi&aacute; xăng RON 95 được điều chỉnh tăng 893 đồng/l&iacute;t, xăng E5 RON 92 tăng 868 đồng/l&iacute;t. Mức gi&aacute; b&aacute;n lẻ tối đa với xăng E5 RON 92 l&agrave; 14.258 đồng/l&iacute;t v&agrave; xăng RON 95 l&agrave; 14.973 đồng/l&iacute;t.</p> <p style="text-align: justify;">Như vậy, đ&acirc;y l&agrave; lần thứ 4 li&ecirc;n tiếp xăng trong nước tăng gi&aacute;, với mức tăng tổng cộng của xăng RON 95 l&agrave; 3.342 đồng/l&iacute;t, xăng E5 RON 92 l&agrave; 3.316 đồng/l&iacute;t.</p> <table align="center"> <tbody> <tr> <td style="text-align: justify;"><img alt="Gia xang tang lan thu 4 lien tiep anh 1" src="https://khds.1cdn.vn/2020/06/27/znews-photo-zadn-vn_giaxangtang.jpg" title="Giá xăng tăng lần thứ 4 liên tiếp ảnh 1" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption default-caption">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: justify;">C&aacute;c loại dầu cũng được điều chỉnh tăng gi&aacute;. Dầu diesel tăng 599 đồng/l&iacute;t; dầu hỏa tăng 428 đồng/l&iacute;t; dầu mazut tăng 581 đồng/kg. Sau khi điều chỉnh, gi&aacute; b&aacute;n đối với mặt h&agrave;ng dầu diesel l&agrave; 12.114 đồng/l&iacute;t; dầu hỏa l&agrave; 10.038 đồng/l&iacute;t v&agrave; dầu mazut l&agrave; 10.903 đồng/kg.</p> <p style="text-align: justify;">Tại kỳ điều chỉnh lần n&agrave;y, li&ecirc;n Bộ T&agrave;i ch&iacute;nh - C&ocirc;ng Thương thực hiện tr&iacute;ch lập quỹ b&igrave;nh ổn gi&aacute; xăng dầu đối với xăng E5 RON 92 ở mức 50 đồng/l&iacute;t. Trong khi đ&oacute;, xăng RON 95 tr&iacute;ch lập ở mức 200 đồng/l&iacute;t; dầu diesel ở mức 600 đồng/l&iacute;t; dầu hỏa ở mức 300 đồng/l&iacute;t; dầu mazut ở mức 300 đồng/kg.</p> <p style="text-align: justify;">Đồng thời, li&ecirc;n Bộ chi sử dụng quỹ b&igrave;nh ổn gi&aacute; đối với mặt h&agrave;ng xăng E5 RON 92 ở mức 900 đồng/l&iacute;t, xăng RON 95 l&agrave; 550 đồng/l&iacute;t.</p> </div> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>

Theo zingnews.vn
Bàn ủi mini giá rẻ

Bàn ủi mini giá rẻ

Thay vì bỏ tiền để mua bàn ủi truyền thống, nhiều người lựa chọn bàn ủi mini vì được giới thiệu công dụng tốt, nhỏ gọn và giá thành rẻ. Liệu sản phẩm này có chất lượng như lời quảng cáo?
back to top