Giá xăng tăng lần đầu tiên sau 5 tháng

Từ 15h chiều nay (13/5), giá xăng E5 RON 92 trong nước tăng 578 đồng/lít lên 11.520 đồng/lít.

<div> <p>Chiều 13/5, li&ecirc;n Bộ T&agrave;i ch&iacute;nh - C&ocirc;ng Thương quyết định điều chỉnh gi&aacute; b&aacute;n lẻ xăng dầu theo chu kỳ 15 ng&agrave;y/lần. Theo đ&oacute;, gi&aacute; xăng RON 95 được điều chỉnh tăng 604 đồng/l&iacute;t, xăng E5 RON 92 tăng 578 đồng/l&iacute;t.</p> <p>Mức gi&aacute; b&aacute;n lẻ tối đa với xăng E5 RON 92 l&agrave; 11.520 đồng/l&iacute;t v&agrave; xăng RON 95 l&agrave; 12.235 đồng/l&iacute;t. Như vậy, sau 8 lần giảm li&ecirc;n tiếp, gi&aacute; xăng trong nước đ&atilde; tăng trở lại. Đ&acirc;y cũng l&agrave; lần đầu ti&ecirc;n xăng tăng gi&aacute; kể từ đầu năm.</p> <table align="center"> <tbody> <tr> <td><img alt="Gia xang tang lan dau tien sau 5 thang hinh anh 1 giaxang2.jpg" src="https://khds.1cdn.vn/2020/05/13/znews-photo-zadn-vn_giaxang2.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption default-caption">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> <p><span>Trong khi đ&oacute;, gi&aacute; c&aacute;c loại dầu được điều chỉnh giảm. Cụ thể, dầu diesel giảm 84 đồng/l&iacute;t; dầu hỏa giảm 83 đồng/l&iacute;t; dầu mazut giảm 125 đồng/kg. Sau khi điều chỉnh, gi&aacute; b&aacute;n đối với mặt h&agrave;ng dầu diesel l&agrave; 9.857 đồng/l&iacute;t; dầu hỏa l&agrave; 7.882 đồng/l&iacute;t v&agrave; dầu mazut l&agrave; 8.545 đồng/kg.</span></p> <p>Tại kỳ điều chỉnh lần n&agrave;y, li&ecirc;n Bộ T&agrave;i ch&iacute;nh - C&ocirc;ng Thương thực hiện giảm tr&iacute;ch lập quỹ b&igrave;nh ổn gi&aacute; xăng dầu đối với xăng E5 RON 92 từ mức 400 đồng/l&iacute;t xuống 100 đồng/l&iacute;t. Trong khi đ&oacute;, xăng RON 95 tr&iacute;ch lập ở mức 800 đồng/l&iacute;t; dầu diesel ở mức 1.400 đồng/l&iacute;t; dầu hỏa ở mức 1.600 đồng/l&iacute;t; dầu mazut ở mức 500 đồng/l&iacute;t.</p> <p>Trong kỳ điều h&agrave;nh gi&aacute; gần nhất h&ocirc;m 28/4, gi&aacute; xăng E5 RON 92 giảm 401 đồng/l&iacute;t, từ 11.343 đồng/l&iacute;t xuống 10.942 đồng/l&iacute;t; xăng RON 95 giảm 308 đồng/l&iacute;t, từ 11.939 đồng/l&iacute;t xuống c&ograve;n 11.631 đồng/l&iacute;t, thấp nhất trong v&ograve;ng 13 năm.</p> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo zingnews.vn
back to top