Giá xăng sẽ tăng hay giảm vào ngày mai?

Giá xăng thành phẩm không biến động lớn so với kỳ tính giá ngày 27/6. Chuyên gia cho rằng giá xăng tăng hay giảm phụ thuộc vào mức chi sử dụng quỹ bình ổn của cơ quan quản lý.

<div> <p style="text-align: justify;">Dữ liệu từ Bộ C&ocirc;ng Thương cho biết gi&aacute; xăng th&agrave;nh phẩm b&igrave;nh qu&acirc;n tr&ecirc;n thị trường Singapore cập nhật đến ng&agrave;y 7/7 kh&ocirc;ng thay đổi nhiều so với kỳ t&iacute;nh gi&aacute; ng&agrave;y 27/6.</p> <p style="text-align: justify;">Cụ thể, gi&aacute; xăng RON 92 d&ugrave;ng để pha chế xăng E5 RON 92 trung b&igrave;nh <span>43,46 USD/th&ugrave;ng, xăng RON 95 l&agrave; <abbr class="rate-usd">45,74 USD</abbr>/th&ugrave;ng, c&ugrave;ng giảm khoảng 2% so với kỳ trước. Gi&aacute; dầu trung b&igrave;nh tăng nhẹ. </span></p> <table align="center"> <tbody> <tr> <td style="text-align: justify;"><img alt="Gia xang tiep tuc tang hay giam vao ngay mai? anh 1" src="https://khds.1cdn.vn/2020/07/12/znews-photo-zadn-vn_giaxangtang_zing.jpg" title="Giá xăng tiếp tục tăng hay giảm vào ngày mai? ảnh 1" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption default-caption">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: justify;">Trao đổi với <em>Zing</em>, l&atilde;nh đạo một doanh nghiệp đầu mối ở TP.HCM cho biết gi&aacute; xăng thế giới những ng&agrave;y qua đi l&ecirc;n, nhưng kh&ocirc;ng đ&aacute;ng kể. Nếu kh&ocirc;ng t&iacute;nh quỹ b&igrave;nh ổn, gi&aacute; xăng E5 RON 92 c&oacute; thể chỉ tăng 30 đồng/l&iacute;t, gi&aacute; xăng RON 95 tăng 10 đồng/l&iacute;t.</p> <p style="text-align: justify;">Tuy nhi&ecirc;n, vị chuy&ecirc;n gia nghi&ecirc;ng về phương &aacute;n cơ quan quản l&yacute; sẽ t&aacute;c động đến quỹ b&igrave;nh ổn xăng dầu.</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">Trường hợp chi sử dụng quỹ b&igrave;nh ổn gi&aacute; đối với mặt h&agrave;ng xăng E5 RON 92 ở mức 600-800 đồng/l&iacute;t, xăng RON 95 ở mức 250-470 đồng/l&iacute;t, gi&aacute; xăng E5 RON 92 được dự b&aacute;o tăng 30-230 đồng/l&iacute;t, xăng RON 95 được dự b&aacute;o giảm từ 60 đồng/l&iacute;t đến tăng 160 đồng/l&iacute;t.</p> <p style="text-align: justify;">Trong khi đ&oacute;, nếu tăng chi sử dụng quỹ b&igrave;nh ổn gi&aacute; đối với mặt h&agrave;ng xăng E5 RON 92 l&ecirc;n 800-1.000 đồng/l&iacute;t, xăng RON 95 l&ecirc;n 470-670 đồng/l&iacute;t, gi&aacute; xăng E5 RON 92 được dự b&aacute;o giảm từ 170 đồng/l&iacute;t đến tăng 30 đồng/l&iacute;t, xăng RON 95 được dự b&aacute;o giảm 60-260 đồng/l&iacute;t.</p> <p style="text-align: justify;">Ở kỳ điều h&agrave;nh gi&aacute; xăng gần nhất l&agrave; ng&agrave;y 27/6, li&ecirc;n Bộ T&agrave;i ch&iacute;nh - C&ocirc;ng Thương đ&atilde; quyết định điều chỉnh tăng gi&aacute; c&aacute;c mặt h&agrave;ng xăng dầu. Gi&aacute; b&aacute;n lẻ xăng RON 95 tr&ecirc;n thị trường l&ecirc;n mức 14.973 đồng/l&iacute;t, với xăng E5 RON 92 l&agrave; 14.258 đồng/l&iacute;t.</p> <p style="text-align: justify;">Li&ecirc;n Bộ T&agrave;i ch&iacute;nh - C&ocirc;ng Thương cũng thực hiện tr&iacute;ch lập quỹ b&igrave;nh ổn gi&aacute; xăng dầu đối với xăng E5 RON 92 ở mức 50 đồng/l&iacute;t, xăng RON 95 ở mức 200 đồng/l&iacute;t. Đồng thời, chi sử dụng quỹ b&igrave;nh ổn gi&aacute; đối với mặt h&agrave;ng xăng E5 RON 92 ở mức 900 đồng/l&iacute;t, xăng RON 95 l&agrave; 550 đồng/l&iacute;t.</p> </div> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>

Theo zingnews.vn
Bàn ủi mini giá rẻ

Bàn ủi mini giá rẻ

Thay vì bỏ tiền để mua bàn ủi truyền thống, nhiều người lựa chọn bàn ủi mini vì được giới thiệu công dụng tốt, nhỏ gọn và giá thành rẻ. Liệu sản phẩm này có chất lượng như lời quảng cáo?
back to top