Cấu tạo của pin nhiên liệu

(khoahocdoisong.vn) - Công nghệ ứng dụng tế bào nhiên liệu điện cực polyme để sản xuất pin nhiên liệu là gì?

Hỏi: Công nghệ ứng dụng tế bào nhiên liệu điện cực polymer để sản xuất pin nhiên liệu là gì?

Lê Anh Trung (Hà Nội)

PGS.TS Lê Anh Tuấn, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội: Hoạt động của tế bào nhiên liệu điện cực polymer dựa trên nguyên lý là hydro phân tử (H2) được đẩy vào cực dương, xuyên qua màng xúc tác bởi sức ép, H2 phân ra thành hai ion H+ và hai điện tử; điện tử được dẫn qua cực dương, qua mạch điện ngoài tạo ra dòng điện và trở lại cực âm của tế bào nhiên liệu; cùng lúc đó, oxy phân tử (O2) vào cực âm xuyên qua màng xúc tác bằng sức ép tạo ra 2 nguyên tử oxy; mỗi nguyên tử oxy có sức hút 2 ion H+ và kết hợp với nhau thành một phân tử nước (H2O); quá trình tái tạo phân tử nước sinh ra nhiệt và dòng điện khoảng 0,7 V/cell. Pin nhiên liệu cung cấp hiệu suất chuyển hóa năng lượng điện tăng 40-70%, thậm chí có thể hơn 85% khi tận dụng cả điện và nhiệt. Người ta có thể ứng dụng trong các loại xe ô tô, tàu hỏa…

Theo Đời sống
back to top