Phút kinh hoàng khi lửa thiêu rụi bar X5 Club

Có lẽ do đã say nên khi nhìn thấy lửa, mọi người còn khen đẹp, lấy điện thoại ra quay", một người tham gia bữa tiệc sinh nhật tại bar X5 Club kể.

<div> <figure class="video cms-video" data-video-src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/qdUjQw6Idlg/191a0b9b23d5ca8b93c4/20b750490b0de253bb1c/720/715e9fcbd08439da6095.mp4?authen=exp=1604555035~acl=/qdUjQw6Idlg/*~hmac=93d241901a785235edb5abb9a1f6474b" false="" source-url="/video-khoanh-khac-lua-bung-phat-tai-quan-bar-khien-3-nguoi-chet-post1148993.html"> <div class="video-container formatted"> <video allowads="true" aspect="16:9" controls="controls" fullwidthmode="false" mediaid="715e9fcbd08439da6095" muted="" onlyvietnam="false" playsinline="" poster="https://znews-photo.zadn.vn/w660/Uploaded/qxwpzdjwp/2020_11_03/d5fe20c0ba41441f1d50.jpg" preload="none" src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/Po0Bl4cxtDk/68bd7c3c5472bd2ce463/d701a1fffabb13e54aaa/480/715e9fcbd08439da6095.mp4?authen=exp=1604555035~acl=/Po0Bl4cxtDk/*~hmac=659498e94812164ee2151f3197e1a95c" theatermode="false" watermark="false"><source label="Auto" src="https://znews-mcloud-mpl-s2.zadn.vn/9Rxi4bmTTMI/whls/vod/0/dPYPYFsEX8IafAUm1Te/715e9fcbd08439da6095.m3u8?authen=exp=1604511835~acl=/9Rxi4bmTTMI/*~hmac=e6993029a35e6a437288bb8969491979" type="application/x-mpegURL" /><source label="SD" res="480" src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/Po0Bl4cxtDk/68bd7c3c5472bd2ce463/d701a1fffabb13e54aaa/480/715e9fcbd08439da6095.mp4?authen=exp=1604555035~acl=/Po0Bl4cxtDk/*~hmac=659498e94812164ee2151f3197e1a95c" type="video/mp4" /><source label="HD" res="720" src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/qdUjQw6Idlg/191a0b9b23d5ca8b93c4/20b750490b0de253bb1c/720/715e9fcbd08439da6095.mp4?authen=exp=1604555035~acl=/qdUjQw6Idlg/*~hmac=93d241901a785235edb5abb9a1f6474b" type="video/mp4" /></video> </div> <figcaption><strong><span>Khoảnh khắc lửa b&ugrave;ng ph&aacute;t tại qu&aacute;n bar khiến 3 người chết</span></strong> Tia lửa từ ph&aacute;o điện b&eacute;n v&agrave;o b&oacute;ng bay treo tr&ecirc;n trần nh&agrave; g&acirc;y ra hỏa hoạn tại qu&aacute;n bar X5 ở huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Ph&uacute;c.</figcaption> </figure> <p>Trưa 3/11, C&ocirc;ng an huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Ph&uacute;c tiếp tục kh&aacute;m nghiệm hiện trường vụ ch&aacute;y bar X5 Club ở thị trấn Tứ Trung, huyện Vĩnh Tường.</p> <p>Nh&agrave; chức tr&aacute;ch căng d&acirc;y phong tỏa nơi xảy ra hỏa họa. Xe chữa ch&aacute;y vẫn t&uacute;c trực ph&iacute;a ngo&agrave;i. B&ecirc;n trong qu&aacute;n bar cao 2 tầng, nhiều cảnh s&aacute;t đo đạc, thu giữ mẫu vật li&ecirc;n quan.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="quan bar X5 boc chay anh 1" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/03/znews-photo-zadn-vn_nam_1798_zing.jpg" title="quán bar X5 bốc cháy ảnh 1" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>Hiện trường vụ ch&aacute;y bar X5 Club. Ảnh: <em>Hải Nam.</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>Trực tiếp tham dự buổi tiệc mừng sinh nhật qu&aacute;n bar X5, H.Q.T. (qu&ecirc; Tuy&ecirc;n Quang) cho biết khoảng 23h, lửa bắt đầu bốc l&ecirc;n sau m&agrave;n ph&aacute;o điện. Lửa mỗi l&uacute;c một lớn nhưng mọi người đều chủ quan.</p> <p>&quot;C&oacute; lẽ do đ&atilde; say n&ecirc;n khi nh&igrave;n thấy lửa, mọi người c&ograve;n khen đẹp, lấy điện thoại ra quay. Tất cả n&oacute;i với nhau l&agrave; sẽ dập được&quot;, T. kể.</p> <p>Chỉ &iacute;t ph&uacute;t sau khi nh&acirc;n chứng n&agrave;y h&ocirc; h&agrave;o mọi người bỏ chạy, cả qu&aacute;n bar đ&atilde; b&ugrave;ng ch&aacute;y. Theo mi&ecirc;u tả của nh&acirc;n chứng, cảnh tượng l&uacute;c đ&oacute; rất kinh ho&agrave;ng khi 100 người chạy tho&aacute;t th&acirc;n. Nhiều kh&aacute;ch bị bỏng do những tấm nhựa, xốp c&aacute;ch &acirc;m đang ch&aacute;y rơi tr&uacute;ng.</p> <p>&quot;Kh&ocirc;ng c&oacute; em h&ocirc; lớn ch&aacute;y to rồi th&igrave; chắc mọi người kh&ocirc;ng chạy. Em l&agrave; đứa chạy đầu ti&ecirc;n n&ecirc;n kh&ocirc;ng x&ocirc; đẩy với ai. Đứa bạn em bị mọi người dẫm đạp l&ecirc;n, xong c&ograve;n bị bỏng, đến nay ch&acirc;n tay vẫn run rẩy&quot;, T. cho biết.</p> <p>C&ograve;n một người d&acirc;n sống gần qu&aacute;n bar n&oacute;i chỉ khoảng 10 ph&uacute;t, lửa đ&atilde; bao tr&ugrave;m. &quot;Kh&oacute;i bốc l&ecirc;n m&ugrave; mịt. Nh&agrave; t&ocirc;i c&aacute;ch qu&aacute;n bar v&agrave;i chục m&eacute;t nhưng kh&oacute;i đặc vẫn l&ugrave;a v&agrave;o nh&agrave;, rất kh&eacute;t v&agrave; kh&oacute; thở. Khi t&ocirc;i d&ugrave;ng điện thoại để quay h&igrave;nh, chụp ảnh th&igrave; c&aacute;c nh&acirc;n vi&ecirc;n qu&aacute;n v&agrave;o ngăn&quot;.</p> <p>Cảnh s&aacute;t PCCC đến dập lửa nhưng việc tiếp cận hiện trường gặp nhiều kh&oacute; khăn. Qu&aacute;n bar được x&acirc;y dựng ki&ecirc;n cố, chứa nhiều vật liệu dễ ch&aacute;y v&agrave; chỉ c&oacute; một lối tho&aacute;t. Nh&agrave; chức tr&aacute;ch phải huy động m&aacute;y x&uacute;c đến đập tường.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="quan bar X5 boc chay anh 2" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/03/znews-photo-zadn-vn_img_7820_zing.jpg" title="quán bar X5 bốc cháy ảnh 2" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>Lực lượng chức năng phải đập ph&aacute; tường để khống chế ngọn lửa. Ảnh: <em>Hải Nam.</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>Ba c&ocirc; g&aacute;i ở độ tuổi 18-19 tử vong v&igrave; ngạt kh&iacute;. Họ c&ugrave;ng một người kh&aacute;c được chủ qu&aacute;n bar mời đến dự buổi tiệc kỷ niệm một năm th&agrave;nh lập.</p> <p>&quot;Thời điểm lửa bốc l&ecirc;n, một c&ocirc; g&aacute;i trong nh&oacute;m 4 người kịp chạy tho&aacute;t ra ngo&agrave;i. C&ocirc; ấy hoảng hốt k&ecirc;u, b&aacute;o với mọi người rằng 3 người bạn vẫn bị kẹt b&ecirc;n trong ph&ograve;ng thay đồ&quot;, chị T. kể.</p> <p>Một người d&acirc;n địa phương n&oacute;i rằng sau đ&oacute;, một trong 3 nạn nh&acirc;n xấu số đ&atilde; được nh&acirc;n vi&ecirc;n đưa ra ngo&agrave;i. &quot;Nhưng nghe thấy bảo qu&ecirc;n đồ ở ph&ograve;ng thay quần &aacute;o n&ecirc;n lại đi v&agrave;o, cuối c&ugrave;ng kh&ocirc;ng kịp chạy tho&aacute;t&quot;, nh&acirc;n chứng t&ecirc;n H. cho hay.</p> <p>1h ng&agrave;y 3/11, thi thể 3 nạn nh&acirc;n được đưa ra ngo&agrave;i. Lực lượng chức năng đ&atilde; triệu tập những người li&ecirc;n quan để lấy lời khai.</p> <p>Theo th&ocirc;ng tin ban đầu từ ch&iacute;nh quyền địa phương, vụ ch&aacute;y xảy ra do c&oacute; người đốt ph&aacute;o điện. Tia lửa b&eacute;n v&agrave;o b&oacute;ng bay c&oacute; kh&iacute; hydro treo ở trần nh&agrave; g&acirc;y ra hỏa hoạn.</p> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo zingnews.vn
"Bùng nổ" thương mại điện tử ở nông thôn

"Bùng nổ" thương mại điện tử ở nông thôn

Báo cáo nghiên cứu vừa công bố của J&T Express cho thấy, thói quen mua sắm trực tuyến của người Việt phát triển mạnh mẽ trong dịch và duy trì khá bền vững sau đó. Đáng chú ý, nhu cầu mua sắm trên các sàn thương mại điện tử không chỉ ở các thành phố lớn mà đang "bùng nổ" ở nông thôn.
back to top