Phòng bệnh gút, nên tránh ăn gì?

Gút là một bệnh dạng viêm khớp, còn gọi là thống phong, gặp chủ yếu ở tuổi trung niên trở lên, nam giới mắc bệnh nhiều hơn nữ giới. Bệnh có thể nhầm với với một số bệnh khác và có thể đưa đến một số biến chứng nguy hiểm.

<p><strong>Nguy&ecirc;n nh&acirc;n g&acirc;y bệnh v&agrave; c&aacute;c yếu tố nguy cơ</strong></p> <p>Nguy&ecirc;n nh&acirc;n của bệnh g&uacute;t l&agrave; do tăng cao acid uric trong m&aacute;u. Trong bệnh g&uacute;t, sự thay đổi kh&aacute;c thường của c&aacute;c phản ứng trong cơ thể dẫn đến chất acid uric được tạo ra nhiều hơn hoặc l&agrave; sự lọc thải ra bằng đường tiểu kh&ocirc;ng kịp.</p> <p>Khi acid uric tăng l&ecirc;n trong m&aacute;u, ch&uacute;ng kết hợp lại v&agrave; tạo n&ecirc;n những khối trong suốt gọi l&agrave; tinh thể urat v&agrave; lắng đọng trong m&agrave;ng hoạt dịch khớp g&acirc;y vi&ecirc;m khớp.</p> <p>Ngo&agrave;i ra, acid uric c&ograve;n c&oacute; thể lắng đọng ở c&aacute;c cơ quan kh&aacute;c như tổ chức dưới da h&igrave;nh th&agrave;nh c&aacute;c hạt tophy v&agrave; lắng đọng ở thận g&acirc;y n&ecirc;n sỏi thận.</p> <p>Ở nước ta bệnh g&uacute;t đ&atilde; trở n&ecirc;n rất phổ biến, đứng h&agrave;ng thứ 4 trong 15 bệnh khớp nội tr&uacute; thường gặp nhất. Như vậy, nguy&ecirc;n nh&acirc;n ch&iacute;nh của bệnh g&uacute;t l&agrave; do bệnh l&yacute; rối loạn chuyển h&oacute;a chất purin c&oacute; trong c&aacute;c tế b&agrave;o của cơ thể l&agrave;m tăng acid uric m&aacute;u dẫn đến ứ đọng tinh thể muối u r&aacute;t tại khớp g&acirc;y vi&ecirc;m khớp.</p> <p>Một số yếu tố c&oacute; nguy cơ kh&aacute;c c&oacute; thể gặp trong bệnh g&uacute;t như người b&eacute;o ph&igrave;, di truyền, bệnh thận, huyết &aacute;p cao, hội chứng chuyển h&oacute;a v&agrave; sử dụng k&eacute;o d&agrave;i một số thuốc l&agrave;m giảm khả năng b&agrave;i tiết acid uric (aspirin, thuốc lợi tiểu,...). Một số trường hợp mắc bệnh thận mạn t&iacute;nh l&agrave;m ảnh hưởng đến khả năng b&agrave;i tiết nước tiểu, d&oacute; đ&oacute; l&agrave;m giảm đ&agrave;o thải acid uric từ đ&oacute; g&acirc;y bệnh g&uacute;t.</p> <h2><strong>Nhận biết bệnh g&uacute;t như thế n&agrave;o?</strong></h2> <div> <ul style="display: flex;"> <li style="display:none; width: 47%;margin-bottom: 7px;padding: 5px;border: 1px solid #ddd;text-align: justify;background: #f2f2f2;overflow: hidden;float: left;margin-right: 2%;box-sizing: border-box;"><a href="" rel="nofollow" style="overflow: hidden;" target="_blank"> <img src="" /> </a></li> <li style="display:none; width: 47%;margin-bottom: 7px;padding: 5px;border: 1px solid #ddd;text-align: justify;background: #f2f2f2;overflow: hidden;float: left;margin-right: 2%;box-sizing: border-box;"><a href="" rel="nofollow" style="overflow: hidden;" target="_blank"> <img src="" /> </a></li> </ul> </div> <p>Khi nghĩ đến mắc bệnh g&uacute;t, trước ti&ecirc;n l&agrave; nam giới tuổi trung ni&ecirc;n c&oacute; cơn đau khớp cấp, đ&ocirc;i khi l&agrave; đợt đau khớp t&aacute;i ph&aacute;t v&agrave; phần lớn bệnh nh&acirc;n c&oacute; uống rượu, bia thường xuy&ecirc;n.</p> <p>Triệu chứng điển h&igrave;nh nhất l&agrave; sưng, n&oacute;ng, đỏ, đau tại một hay nhiều khớp. Khớp đau rất dữ dội, nhất l&agrave; sau khi uống rượu, ăn c&aacute;c loại phủ tạng động vật, hải sản, đau nhất l&agrave; ban đ&ecirc;m. Khớp sưng đau hay gặp nhất l&agrave; khớp ng&oacute;n ch&acirc;n c&aacute;i, khớp cổ ch&acirc;n hoặc c&oacute; thể gặp c&aacute;c khớp b&agrave;n ch&acirc;n, khớp gối, cổ tay, khuỷu tay v&agrave; khớp nhỏ của b&agrave;n tay, c&oacute; khi ở những khớp nhỏ c&oacute; ở khắp nơi tr&ecirc;n cơ thể.</p> <p>Đ&oacute; l&agrave; c&aacute;c trường hợp điển h&igrave;nh xẩy ra khi xuất hiện cơn g&uacute;t cấp t&iacute;nh. Tuy vậy, ở giai đoạn đầu ti&ecirc;n của g&uacute;t thường l&agrave; kh&ocirc;ng c&oacute; bất kỳ triệu chứng n&agrave;o ngoại trừ x&eacute;t nghiệm m&aacute;u thấy nồng độ acid uric trong m&aacute;u cao.</p> <p>Đa số c&aacute;c bệnh nh&acirc;n sau khi điều trị dứt được cơn đau khớp cấp đều tưởng rằng bệnh đ&atilde; khỏi hẳn tuy rằng bệnh vẫn đang &acirc;m thầm tiến triển c&agrave;ng ng&agrave;y c&agrave;ng nặng th&ecirc;m v&agrave; g&acirc;y biến chứng. V&igrave; vậy, nếu kh&ocirc;ng được điều trị tiếp tục v&agrave; triệt để, c&aacute;c cơn đau sẽ xuất hiện trở lại ng&agrave;y c&agrave;ng nhiều, nặng hơn v&agrave; biến chứng sẽ xuất hiện.</p> <h2><strong>Những biến chứng khi bị g&uacute;t</strong></h2> <p>C&oacute; hai biến chứng do bệnh g&uacute;t g&acirc;y ra, đ&oacute; l&agrave; sỏi thận. Sỏi thận k&eacute;o d&agrave;i sẽ l&agrave;m tổn thương thận g&acirc;y suy thận, tăng huyết &aacute;p, nếu c&oacute; nhiễm tr&ugrave;ng (nhiễm tr&ugrave;ng ngược d&ograve;ng) sẽ g&acirc;y vi&ecirc;m thận, &aacute;p-xe thận v&agrave; g&acirc;y suy thận. Ở giai đoạn muộn hơn, c&oacute; thể xuất hiện những u, cục gọi l&agrave; hạt tophi ở xung quanh khớp, nguy cơ g&acirc;y biến dạng khớp g&acirc;y đau đớn, cử động, đi lại rất kh&oacute; khăn, ảnh hưởng rất lớn đến thẩm mỹ v&agrave; thậm ch&iacute; g&acirc;y t&agrave;n phế.</p> <p>Một số trường hợp c&aacute;c hạt tophy c&oacute; thể bị vỡ khiến vi khuẩn x&acirc;m nhập v&agrave;o khớp g&acirc;y vi&ecirc;m khớp nhiễm khuẩn, nguy hiểm hơn l&agrave; g&acirc;y nhiễm khuẩn huyết.</p> <h2><strong>Lời khuy&ecirc;n của thầy thuốc</strong></h2> <p>Thuốc d&ugrave;ng để điều trị bệnh g&uacute;t nhằm mục đ&iacute;ch cắt cơn đau khớp v&agrave; hạn chế cơn g&uacute;t t&aacute;i ph&aacute;t. V&igrave; vậy, việc ph&ograve;ng bệnh g&uacute;t để hạn chế bệnh g&uacute;t nặng th&ecirc;m v&agrave; hạn chế cơn đau t&aacute;i ph&aacute;t l&agrave; hết sức cần thiết.</p> <p>Do đ&oacute;, người mắc bệnh g&uacute;t cần thay đổi lối sống, tập c&aacute;c th&oacute;i quen l&agrave;nh mạnh như kh&ocirc;ng uống rượu, bia, giảm c&acirc;n (bằng h&igrave;nh thức vận động cơ thể, ki&ecirc;ng ăn mỡ động vật, ăn giảm chất bột, tăng cường ăn rau), &iacute;t nhất phải uống đủ lượng nước cần thiết h&agrave;ng ng&agrave;y (khoảng 1,5 - 2,0 l&iacute;t bao gồm cả nước c&oacute; trong canh, rau, tr&aacute;i c&acirc;y) hoặc uống hơn lượng nước đ&oacute; c&agrave;ng tốt nhằm tăng lượng nước tiểu đ&agrave;o thải acid uric.</p> <p>Kh&ocirc;ng ăn c&aacute;c loại phủ tạng động vật (tim, gan, l&ograve;ng, l&aacute; l&aacute;ch, thận), kh&ocirc;ng ăn thịt đỏ (tr&acirc;u, b&ograve;, ch&oacute;), hạn chế ăn hải sản, nhất l&agrave; c&aacute; tr&iacute;ch, c&aacute; cơm, trứng c&aacute;.</p>

Theo suckhoedoisong.vn
back to top