Không được từ chối cấp thẻ bảo hiểm y tế vì lỗi chưa có số định danh

(khoahocdoisong.vn) - Đây là nội dung hướng dẫn của Bộ Tư pháp về xử lý một số vướng mắc trong tiếp nhận số định danh cá nhân khi cập nhật dữ liệu khai sinh vào Phần mềm đăng ký khai sinh điện tử.

Theo Bộ Tư pháp cho biết, từ ngày 1/7/2021 đến nay, Bộ Công an tạm thời chưa tiếp nhận các thông tin điều chỉnh dữ liệu khai sinh trên Phần mềm đăng ký khai sinh điện tử (do chỉnh sửa sai sót hoặc do thực hiện thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc...) để cập nhật, đồng bộ vào thông tin công dân tương ứng trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Do đó, trong thực tiễn xảy ra tình trạng sai lệch thông tin giữa thông tin khai sinh và thông tin công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

he-thong-quan-ly-ho-tich(1).png
Trang chủ hệ thống thông tin quản lý hộ tịch.

Trước thực trạng trên, Bộ Tư pháp đề nghị Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố chỉ đạo công chức tư pháp - hộ tịch tăng cường rà soát, kiểm tra các trường hợp khai sinh đủ điều kiện được cấp số định danh cá nhân đã được nhập vào phần mềm, đảm bảo dữ liệu được nhập là chính xác so với sổ, hồ sơ đăng ký khai sinh và thực hiện gửi yêu cầu cấp số định danh cá nhân.

Trường hợp việc đăng ký khai sinh của công dân là hợp lệ nhưng dữ liệu khai sinh chưa thể “hoàn thành” do Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư chưa trả về số định danh cá nhân thì Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố cần trao đổi thống nhất với cơ quan công an, cơ quan bảo hiểm xã hội để chỉ đạo tiếp nhận và giải quyết yêu cầu đăng ký cư trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi theo đúng quy định. Đặc biệt, không được từ chối với lý do “không có số định danh cá nhân”.

Sau khi tiếp nhận và ghi số định danh cá nhân vào sổ đăng ký khai sinh, đề nghị Phòng Tư pháp cấp huyện, UBND cấp xã nơi đã thực hiện đăng ký khai sinh gửi thông báo về việc đã ghi số định danh cá nhân vào thông tin khai sinh để cơ quan đăng ký cư trú, cơ quan bảo hiểm xã hội biết và cập nhật...

Theo Đời sống
"Bùng nổ" thương mại điện tử ở nông thôn

"Bùng nổ" thương mại điện tử ở nông thôn

Báo cáo nghiên cứu vừa công bố của J&T Express cho thấy, thói quen mua sắm trực tuyến của người Việt phát triển mạnh mẽ trong dịch và duy trì khá bền vững sau đó. Đáng chú ý, nhu cầu mua sắm trên các sàn thương mại điện tử không chỉ ở các thành phố lớn mà đang "bùng nổ" ở nông thôn.
back to top