Dàn hoa hậu, người mẫu trình diễn 1.000 bộ áo dài ở Văn Miếu

Hoa hậu Ngọc Hân cùng dàn người mẫu đã có buổi trình diễn 21 bộ sưu tập áo dài tại chương trình “Áo Dài - Di sản văn hóa Việt Nam”.

<div> <table align="center"> <tbody> <tr> <td><img alt="nguoi mau trinh dien 1000 bo ao dai anh 1" src="https://khds.1cdn.vn/2020/06/29/znews-photo-zadn-vn_t_863789.jpg" title="người mẫu trình diễn 1000 bộ áo dài ảnh 1" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption default-caption"> <p>Tối 28/6, Trung ương Hội Li&ecirc;n hiệp phụ nữ Việt Nam phối hợp c&ugrave;ng Bộ Văn h&oacute;a, Thể thao v&agrave; Du lịch tổ chức chương tr&igrave;nh &quot;&Aacute;o D&agrave;i - Di sản văn h&oacute;a Việt Nam&quot; tại Di t&iacute;ch Quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Gi&aacute;m (H&agrave; Nội). Chương tr&igrave;nh giới thiệu 21 bộ sưu tập, gồm 1.000 bộ &aacute;o d&agrave;i từ 21 nh&agrave; thiết kế trong nước.</p> </td> </tr> </tbody> <tbody> <tr> <td><img alt="nguoi mau trinh dien 1000 bo ao dai anh 2" src="https://khds.1cdn.vn/2020/06/29/znews-photo-zadn-vn_t_863915.jpg" title="người mẫu trình diễn 1000 bộ áo dài ảnh 2" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>21 bộ sưu tập được tr&igrave;nh diễn được lấy cảm hứng v&agrave; lấy t&ecirc;n theo c&aacute;c di sản văn h&oacute;a của Việt Nam như: &quot;Vịnh Hạ Long&quot; (Nh&agrave; thiết kế Nguyễn Th&uacute;y), &quot;Danh thắng Tr&agrave;ng An&quot; (Nh&agrave; thiết kế H&ugrave;ng Việt), &quot;T&iacute;n ngưỡng thờ c&uacute;ng H&ugrave;ng Vương&quot; (Nh&agrave; thiết kế Minh Minh)... Chương tr&igrave;nh được tr&igrave;nh diễn bởi 60 người mẫu chuy&ecirc;n nghiệp, c&aacute;c học vi&ecirc;n của Học viện Phụ nữ, trẻ em v&agrave; nhiều nghệ sĩ...</p> </td> </tr> </tbody> </table> <table align="center"> <tbody> <tr> <td><img alt="nguoi mau trinh dien 1000 bo ao dai anh 3" src="https://khds.1cdn.vn/2020/06/29/znews-photo-zadn-vn_t_863937.jpg" title="người mẫu trình diễn 1000 bộ áo dài ảnh 3" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>H&igrave;nh ảnh t&agrave; &aacute;o d&agrave;i truyền thống mang nhiều th&ocirc;ng điệp, được c&aacute;c nh&agrave; thiết kế đặt nhiều t&acirc;m huyết nhằm g&oacute;p phần định danh &aacute;o d&agrave;i l&agrave; Di sản văn h&oacute;a phi vật thể của Việt Nam.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <table align="center"> <tbody> <tr> <td><img alt="nguoi mau trinh dien 1000 bo ao dai anh 4" src="https://khds.1cdn.vn/2020/06/29/znews-photo-zadn-vn_t_864184.jpg" title="người mẫu trình diễn 1000 bộ áo dài ảnh 4" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption default-caption"> <p>&Aacute; hậu Ho&agrave;ng Anh tham gia tr&igrave;nh diễn &aacute;o d&agrave;i.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <table align="center"> <tbody> <tr> <td><img alt="nguoi mau trinh dien 1000 bo ao dai anh 5" src="https://khds.1cdn.vn/2020/06/29/znews-photo-zadn-vn_troc3667.jpg" title="người mẫu trình diễn 1000 bộ áo dài ảnh 5" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption default-caption"> <p>1.000 bộ &aacute;o d&agrave;i đặc sắc, tinh tế được tr&igrave;nh diễn tại khu vực giếng Thi&ecirc;n Quang (Văn Miếu - Quốc Tử Gi&aacute;m). Theo BTC, chương tr&igrave;nh được tổ chức nhằm t&ocirc;n vinh gi&aacute; trị, vẻ đẹp của &aacute;o d&agrave;i Việt Nam.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <table align="center"> <tbody> <tr> <td><img alt="nguoi mau trinh dien 1000 bo ao dai anh 6" src="https://khds.1cdn.vn/2020/06/29/znews-photo-zadn-vn_troc3752.jpg" title="người mẫu trình diễn 1000 bộ áo dài ảnh 6" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p><span>Hoa hậu</span> Ngọc H&acirc;n c&ugrave;ng bạn b&egrave; quốc tế v&agrave; c&aacute;c em nhỏ tự h&agrave;o trong &aacute;o d&agrave;i Việt Nam.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <table align="center"> <tbody> <tr> <td><img alt="nguoi mau trinh dien 1000 bo ao dai anh 7" src="https://khds.1cdn.vn/2020/06/29/znews-photo-zadn-vn_troc3503.jpg" title="người mẫu trình diễn 1000 bộ áo dài ảnh 7" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>C&aacute;c thiết kế &aacute;o d&agrave;i được thiết kế với đa dạng m&agrave;u sắc. Chương tr&igrave;nh &quot;&Aacute;o d&agrave;i - Di sản văn h&oacute;a Việt Nam&quot; c&ograve;n l&agrave; lời ch&uacute;c mừng sự th&agrave;nh c&ocirc;ng của Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 36, trong đ&oacute; Việt Nam giữ vai tr&ograve; Chủ tịch ASEAN 2020.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <table align="center"> <tbody> <tr> <td><img alt="nguoi mau trinh dien 1000 bo ao dai anh 8" src="https://khds.1cdn.vn/2020/06/29/znews-photo-zadn-vn_t_864051.jpg" title="người mẫu trình diễn 1000 bộ áo dài ảnh 8" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>Buổi tr&igrave;nh diễn đ&atilde; mang lại nhiều cung bậc cảm x&uacute;c, thu h&uacute;t người xem trong c&aacute;ch d&agrave;n dựng nghệ thuật &aacute;o d&agrave;i. Hiệu ứng &acirc;m thanh, &aacute;nh s&aacute;ng kết hợp c&ugrave;ng những &yacute; đồ nghệ thuật của c&aacute;c nh&agrave; thiết kế tạo n&ecirc;n một kh&ocirc;ng gian đầy cảm hứng, nh&acirc;n văn về t&igrave;nh y&ecirc;u đối với t&agrave; &aacute;o d&agrave;i Việt.</p> </td> </tr> </tbody> </table> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo zingnews.vn
"Bùng nổ" thương mại điện tử ở nông thôn

"Bùng nổ" thương mại điện tử ở nông thôn

Báo cáo nghiên cứu vừa công bố của J&T Express cho thấy, thói quen mua sắm trực tuyến của người Việt phát triển mạnh mẽ trong dịch và duy trì khá bền vững sau đó. Đáng chú ý, nhu cầu mua sắm trên các sàn thương mại điện tử không chỉ ở các thành phố lớn mà đang "bùng nổ" ở nông thôn.
back to top