Vì sao ca sĩ Mỹ mặc áo dài không quần bị phản ứng dữ dội?

Hoa hậu Ngọc Hân cho rằng quốc phục gắn liền với văn hóa, hình ảnh của mỗi quốc gia. Do đó, khi có người mặc trang phục truyền thống sai cách, chắc chắn họ sẽ bị phản ứng.

<div> <p><span>Vừa qua, cư d&acirc;n mạng Việt phản ứng mạnh trước việc ca sĩ Kacey Musgraves mặc &aacute;o d&agrave;i kh&ocirc;ng quần khi biểu diễn trong sự kiện ở Dallas, Mỹ. Tr&ecirc;n Instagram, c&ocirc; c&ograve;n đăng loạt khoảnh khắc tạo d&aacute;ng trong bộ c&aacute;nh n&agrave;y. Đa số cư d&acirc;n mạng cho rằng ca sĩ người Mỹ thiếu hiểu biết, x&uacute;c phạm văn h&oacute;a của Việt Nam.</span></p> <h3>Đụng chạm đến văn h&oacute;a rất nhạy cảm</h3> <p><span>Theo d&otilde;i h&igrave;nh ảnh của Kacey Musgraves v&agrave; phản ứng của kh&aacute;n giả, trong</span><span>&nbsp;vai tr&ograve; của một nh&agrave; thiết kế &aacute;o d&agrave;i, Hoa hậu Ngọc H&acirc;n cho rằng đ&oacute; l&agrave; điều kh&oacute; tr&aacute;nh khỏi. &quot;Quốc phục li&ecirc;n quan đến văn h&oacute;a, h&igrave;nh ảnh của một đất nước. Bất kỳ d&acirc;n tộc n&agrave;o cũng c&oacute; l&ograve;ng tự t&ocirc;n, tự h&agrave;o. Khi một ai đ&oacute; đụng chạm, l&agrave;m sai văn h&oacute;a của đất nước đ&oacute;, người d&acirc;n sẽ phản ứng. Đụng chạm đến văn h&oacute;a rất nhạy cảm&quot;, c&ocirc; n&oacute;i.</span></p> <table align="center"> <tbody> <tr> <td><img alt="Vi sao ca si My mac ao dai khong quan bi phan ung du doi? hinh anh 1 " src="https://khds.1cdn.vn/2019/09/23/img_3691_1.jpg" /><img alt="Vi sao ca si My mac ao dai khong quan bi phan ung du doi? hinh anh 2 " src="https://khds.1cdn.vn/2019/09/17/img_36902_1.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption">Nữ ca sĩ người Mỹ mặc &aacute;o d&agrave;i g&acirc;y tranh c&atilde;i.</td> </tr> </tbody> </table> <p><span>Theo Hoa hậu Ngọc H&acirc;n, kh&ocirc;ng chỉ người d&acirc;n Việt c&oacute; phản ứng mạnh mẽ khi quốc phục bị mặc sai theo c&aacute;ch hở hang, m&agrave; người d&acirc;n của c&aacute;c quốc gia kh&aacute;c cũng sẽ n&eacute;m đ&aacute;, tẩy chay bất cứ ai mặc trang phục truyền thống của họ kh&ocirc;ng đ&uacute;ng c&aacute;ch.</span></p> <p><span>&quot;Trước đ&acirc;y, Bộ Ngoại giao Campuchia từng phản ứng khi một b&igrave;a b&aacute;o in h&igrave;nh AngKor Wat ở Việt Nam bị đ&aacute;nh gi&aacute; kh&ocirc;ng ph&ugrave; hợp, thiếu t&ocirc;n trọng văn ho&aacute; nước n&agrave;y. V&igrave; thế to&agrave;n bộ số b&aacute;o đ&oacute; đ&atilde; bị thu hồi. Điều đ&oacute; chứng tỏ văn ho&aacute; l&agrave; vấn đề nhạy cảm, dễ bị phản ứng&quot;, Ngọc H&acirc;n l&yacute; giải.</span></p> <p><span>Hoa hậu Việt Nam cho hay bản th&acirc;n c&ocirc; khi kết hợp &aacute;o d&agrave;i với văn h&oacute;a của c&aacute;c quốc gia kh&aacute;c đều phải t&igrave;m hiểu kỹ lưỡng. Chẳng hạn, khi sang nước hồi gi&aacute;o như Ả-rập X&ecirc;-&uacute;t, c&ocirc; phải t&igrave;m hiểu, c&acirc;n nhắc sao cho ph&ugrave; hợp nếu muốn sử dụng h&igrave;nh ảnh, kiến tr&uacute;c của đất nước n&agrave;y để in l&ecirc;n &aacute;o d&agrave;i. </span></p> <p><span>&quot;Nếu c&ocirc;ng tr&igrave;nh văn h&oacute;a của họ m&agrave; thiết kế ở ch&acirc;n &aacute;o d&agrave;i l&agrave; thiếu t&ocirc;n trọng, v&igrave; vậy t&ocirc;i phải nghi&ecirc;n cứu kỹ. Ngược lại, nếu m&igrave;nh thể hiện sự t&ocirc;n trọng với văn h&oacute;a của đất nước kh&aacute;c, người d&acirc;n sẽ ủng hộ. </span></p> <p><span>Trong bữa tiệc văn h&oacute;a ở Nga, t&ocirc;i mặc &aacute;o d&agrave;i in h&igrave;nh b&uacute;p b&ecirc; Nga n&ecirc;n được c&aacute;c kh&aacute;ch mời quan t&acirc;m. R&otilde; r&agrave;ng m&igrave;nh kh&ocirc;ng mặc nổi bật, lộng lẫy nhất nhưng tạo được sự thiện cảm với họ&quot;, c&ocirc; kể lại những trải nghiệm khi tham dự c&aacute;c chương tr&igrave;nh văn h&oacute;a mang t&iacute;nh quốc tế.</span></p> <h3>Ca sĩ Mỹ đ&atilde; mặc thiếu hẳn một phần của &aacute;o d&agrave;i</h3> <p><span>Với trường hợp của Kacey Musgraves, Ngọc H&acirc;n cho rằng ca sĩ người Mỹ sẽ được kh&aacute;n giả Việt ủng hộ nếu mặc bộ &aacute;o d&agrave;i k&iacute;n đ&aacute;o hơn. Theo hoa hậu, &aacute;o d&agrave;i Việt c&oacute; nhiều đặc điểm, phẩm chất nhưng đặc biệt nhất l&agrave; sự k&iacute;n đ&aacute;o. V&igrave; vậy khi người mặc &aacute;o d&agrave;i qu&aacute; hở hang như vậy, kh&aacute;n giả Việt phản ứng l&agrave; điều dễ hiểu.</span></p> <table align="center"> <tbody> <tr> <td><img alt="Vi sao ca si My mac ao dai khong quan bi phan ung du doi? hinh anh 3 " src="https://khds.1cdn.vn/2019/10/05/01515279059188241137462404.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption">Ngọc H&acirc;n cho rằng nữ ca sĩ người Mỹ chỉ mặc một nửa của bộ trang phục.</td> </tr> </tbody> </table> <p><span>Hoa hậu cho rằng mỗi người c&oacute; thể s&aacute;ng tạo, biến h&oacute;a trang phục nhưng phải dựa tr&ecirc;n những điều cơ bản. Ri&ecirc;ng bộ &aacute;o d&agrave;i của giọng ca người Mỹ, Ngọc H&acirc;n cho rằng nữ ca sĩ đ&atilde; mặc thiếu hẳn một nửa của bộ trang phục. Theo c&ocirc;, đ&acirc;y l&agrave; điều kh&oacute; chấp nhận với người Việt Nam.&nbsp;</span></p> <p><span>Ngọc H&acirc;n nhắn nhủ tới ca sĩ người Mỹ: &quot;Kacey</span><span>&nbsp;y&ecirc;u th&iacute;ch trang phục &aacute;o d&agrave;i của Việt Nam th&igrave; n&ecirc;n thể hiện trọn vẹn t&igrave;nh cảm đ&oacute; bằng c&aacute;ch t&igrave;m hiểu v&agrave; mặc đ&uacute;ng hơn&quot;.</span></p> <p><span>Đồng quan điểm với Ngọc H&acirc;n, beauty blogger nổi tiếng người Mỹ gốc Việt Michelle Phan cho hay việc mặc &aacute;o d&agrave;i giống Musgraves&nbsp;chẳng kh&aacute;c n&agrave;o đ&agrave;n &ocirc;ng mặc vest kh&ocirc;ng quần. Điều n&agrave;y được c&ocirc; định nghĩa l&agrave; &quot;đụng chạm tới văn h&oacute;a&quot;. </span></p> <p><span>C&ocirc; g&oacute;p &yacute; với nữ ca sĩ: &quot;Đ&uacute;ng l&agrave; tr&ocirc;ng c&ocirc; ấy thật sexy với trang phục n&agrave;y nhưng mọi sự s&aacute;ng tạo n&ecirc;n t&ocirc;n trọng gi&aacute; trị văn ho&aacute; truyền thống. Mặc &aacute;o d&agrave;i l&agrave; điều tuyệt vời. Nhưng bạn n&ecirc;n mặc quần, nếu kh&ocirc;ng tr&ocirc;ng bạn chẳng kh&aacute;c g&igrave; một mớ hỗn độn&quot;.</span></p> <p>Trước đ&oacute;, trao đổi với <em>Zing.vn</em>, nh&agrave; thiết kế Sỹ Ho&agrave;ng cho rằng n&ecirc;n g&oacute;p &yacute; thay v&igrave; n&eacute;m đ&aacute; ca sĩ người Mỹ.</p> <p>Anh n&ecirc;u quan điểm: &quot;T&ocirc;i nghĩ ch&uacute;ng ta n&ecirc;n nh&igrave;n nhận việc c&ocirc; ca sĩ người Mỹ mặc &aacute;o d&agrave;i theo hướng t&iacute;ch cực. Nghĩa l&agrave; c&oacute; rất nhiều trang phục nhưng c&ocirc; ấy chọn &aacute;o d&agrave;i. Điều đ&oacute; chứng tỏ c&ocirc; ấy bị thu h&uacute;t v&agrave; y&ecirc;u th&iacute;ch &aacute;o d&agrave;i. Trong khi đ&oacute;, tr&ecirc;n thế giới c&aacute;c nh&agrave; thiết kế phải trả tiền để c&aacute;c nghệ sĩ mặc đồ của họ. V&igrave; thế, thay v&igrave; n&eacute;m đ&aacute;, tẩy chay c&ocirc; ấy, tại sao ch&uacute;ng ta kh&ocirc;ng g&oacute;p &yacute; ch&acirc;n th&agrave;nh?</p> <p>Nếu được, t&ocirc;i sẵn s&agrave;ng tặng c&ocirc; ấy một bộ &aacute;o d&agrave;i đẹp để c&ocirc; ấy hiểu hơn về trang phục của Việt Nam. Biết đ&acirc;u, khi m&igrave;nh g&oacute;p &yacute; nhẹ nh&agrave;ng, mang t&iacute;nh x&acirc;y dựng, c&ocirc; ấy c&agrave;ng c&oacute; thiện cảm với &aacute;o d&agrave;i v&agrave; gi&uacute;p giới thiệu h&igrave;nh ảnh quốc phục Việt ra thế giới?&quot;.</p> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo news.zing.vn
back to top