Cách phòng ngừa cúm khi mang thai

Tôi đang mang thai cháu đầu được 32 tuần. Mấy hôm nay, tôi thấy người mệt mỏi, hắt hơi sổ mũi nhiều.

<p>Người nh&agrave; n&oacute;i c&oacute; thể t&ocirc;i mắc c&uacute;m n&ecirc;n t&ocirc;i rất lo lắng. Xin b&aacute;c sĩ tư vấn c&aacute;ch nhận biết v&agrave; ph&ograve;ng ngừa căn bệnh n&agrave;y.</p> <p><span><strong>Th&ugrave;y Trang</strong><em>(Hải Dương)</em></span></p> <div> <ul style="display: flex;"> <li style="display:none; width: 47%;margin-bottom: 7px;padding: 5px;border: 1px solid #ddd;text-align: justify;background: #f2f2f2;overflow: hidden;float: left;margin-right: 2%;box-sizing: border-box;"><a href="" rel="nofollow" style="overflow: hidden;" target="_blank"> <img src="" /> </a></li> <li style="display:none; width: 47%;margin-bottom: 7px;padding: 5px;border: 1px solid #ddd;text-align: justify;background: #f2f2f2;overflow: hidden;float: left;margin-right: 2%;box-sizing: border-box;"><a href="" rel="nofollow" style="overflow: hidden;" target="_blank"> <img src="" /> </a></li> </ul> </div> <p><span>Biểu hiện của cảm c&uacute;m th&ocirc;ng thường như nhức đầu, sổ mũi, ngạt mũi, đau họng, ho v&agrave; đau người... c&oacute; thể xảy ra ở rất nhiều người. Những tri&ecirc;̣u chứng n&agrave;y ảnh hưởng kh&ocirc;ng lớn đến thai nhi. Nhưng nếu nhiệt độ cơ thể k&eacute;o d&agrave;i ở 39 độ C th&igrave; phải thận trọng v&igrave; c&oacute; thể n&oacute; sẽ g&acirc;y dị h&igrave;nh ở thai nhi.</span></p> <p><span>Để ph&ograve;ng bệnh c&uacute;m, khi chuẩn bị kết h&ocirc;n, n&ecirc;n ti&ecirc;m vắc-xin ph&ograve;ng c&uacute;m cho cả 2 vợ chồng. X&eacute;t về hiệu quả, tuy chưa được khẳng định ho&agrave;n to&agrave;n, song thực tế cho thấy hiện chưa c&oacute; biện ph&aacute;p dự ph&ograve;ng c&uacute;m n&agrave;o cho người mang thai tốt hơn vắc-xin; N&acirc;ng cao thể trạng để c&oacute; sức đề kh&aacute;ng tốt bằng c&aacute;ch tập thể dục v&agrave; bổ sung những thực phẩm c&oacute; lợi cho hệ miễn dịch như chất đạm, hoa quả gi&agrave;u vitamin... Trong trường hợp chẳng may bị c&uacute;m, điều quan trọng nhất c&aacute;c thai phụ kh&ocirc;ng n&ecirc;n qu&aacute; lo lắng, ảnh hưởng tới sự ph&aacute;t triển của trẻ m&agrave; n&ecirc;n đi kh&aacute;m b&aacute;c sĩ để được tư vấn v&agrave; điều trị đ&uacute;ng mức. Đặc biệt, kh&ocirc;ng n&ecirc;n tự &yacute; d&ugrave;ng thuốc v&agrave; chữa theo kiểu &ldquo;kinh nghiệm d&acirc;n gian&rdquo;. Đồng thời, thai phụ cần n&acirc;ng cao sức đề kh&aacute;ng như: tăng cường dinh dưỡng, vitamin C, dầu c&aacute;, c&aacute;c vitamin nh&oacute;m B...</span></p> <p><span>Trong thư, bạn kh&ocirc;ng n&oacute;i r&otilde; c&aacute;c triệu chứng của m&igrave;nh n&ecirc;n chưa thể kết luận ch&iacute;nh x&aacute;c được bệnh v&igrave; bệnh rất hay nhầm với cảm lạnh th&ocirc;ng thường. Tốt nhất bạn n&ecirc;n đến kh&aacute;m tại cơ sở y tế để được tư vấn v&agrave; điều trị. </span></p> <p>&nbsp;</p> <div> <div> <div> <div>&nbsp;</div> <div>&nbsp;</div> </div> </div> <div> <div>&nbsp;</div> </div> </div>

Theo suckhoedoisong.vn
back to top