Vụ đổi 100 USD bị phạt 90 triệu đồng: Công an khám xét nhà, thu giữ 20 viên kim cương

(Khoahocdoisong.vn) - Vụ anh thợ điện mang 100 USD đi ra tiệm vàng đổi, bị bắt quả tang và phạt 90 triệu đồng được dư luận đặc biệt quan tâm.

<p>Anh Nguyễn C&agrave; R&ecirc; (38 tuổi, thợ điện, ngụ quận Ninh Kiều, Cần Thơ) được người th&acirc;n cho tờ 100 USD. Anh mang đến tiệm v&agrave;ng Thảo Lực (thuộc C&ocirc;ng ty TNHH MTV sản xuất thương mại Nh&acirc;n Đạt Jewelry Thảo Lực, địa chỉ tầng trệt, số 40 đường Nguyễn Đức Cảnh, P.C&aacute;i Khế, Ninh Kiều) đổi.</p> <p>Khi anh C&agrave; R&ecirc; nhận số tiền gần 2,3 triệu đồng vừa đổi th&igrave; lực lượng chức năng kiểm tra, lập bi&ecirc;n bản v&agrave; tạm giữ số tiền tr&ecirc;n, do c&oacute; h&agrave;nh vi Mua, b&aacute;n ngoại tệ tại tổ chức kh&ocirc;ng được ph&eacute;p thu đổi ngoại tệ.</p> <p>Theo b&aacute;o Ph&aacute;p luật TP.HCM, C&ocirc;ng ty TNHH MTV sản xuất thương mại Nh&acirc;n Đạt Jewelry Thảo Lực, nơi nhận đổi 100 USD cho anh Nguyễn C&agrave; R&ecirc; bị phạt tổng 295 triệu đồng, v&igrave; c&oacute; vi phạm trong lĩnh vực tiền tệ, hoạt động mua b&aacute;n sản xuất h&agrave;ng giả h&agrave;ng cấm.</p> <p>Trong đ&oacute;,&nbsp;tiệm v&agrave;ng bị phạt 180 triệu đồng v&igrave; mua b&aacute;n ngoại tệ tại tổ chức kh&ocirc;ng được ph&eacute;p thu đổi ngoại tệ; 70 triệu đồng đối với h&agrave;nh vi kinh doanh h&agrave;ng h&oacute;a kh&ocirc;ng r&otilde; nguồn gốc, xuất xứ; 15 triệu đồng với h&agrave;nh vi sản xuất h&agrave;ng h&oacute;a kh&ocirc;ng c&ocirc;ng bố ti&ecirc;u chuẩn &aacute;p dụng theo quy định; 30 triệu đồng cho h&agrave;nh vi sản xuất h&agrave;ng h&oacute;a c&oacute; chất lượng kh&ocirc;ng ph&ugrave; hợp với ti&ecirc;u chuẩn đ&atilde; c&ocirc;ng bố &aacute;p dụng.</p> <p>&Ocirc;ng L&ecirc; Hồng Lực (chủ tiệm v&agrave;ng Thảo Lực) cho biết tr&ecirc;n b&aacute;o Tuổi trẻ, sự việc bắt quả tang tiệm đổi 100 USD cho kh&aacute;ch xảy ra từ ng&agrave;y 30/1/2018. &Ocirc;ng đ&oacute;ng tiền phạt v&agrave;o ng&agrave;y 10/9.</p> <div>Theo chủ tiệm v&agrave;ng, khi bắt quả tang, c&ocirc;ng an đ&atilde; kh&aacute;m x&eacute;t khắp nh&agrave;, từ s&acirc;n thượng xuống đất v&agrave; cả ph&ograve;ng ngủ. Ngo&agrave;i 100 USD tiệm đổi cho kh&aacute;ch th&igrave; lực lượng chức năng kh&ocirc;ng thu giữ được ngoại tệ n&agrave;o kh&aacute;c.</div> <p>&Ocirc;ng cho hay, ph&iacute;a c&ocirc;ng an n&oacute;i c&oacute; đơn tố gi&aacute;c tiệm v&agrave;ng của &ocirc;ng kinh doanh ngoại tệ n&ecirc;n kh&aacute;m x&eacute;t.</p> <p>&quot;Sau khi kh&aacute;m x&eacute;t, Cảnh s&aacute;t kinh tế C&ocirc;ng an TP Cần Thơ đ&atilde; thu giữ 20 vi&ecirc;n kim cương, 19.910 vi&ecirc;n đ&aacute; nh&acirc;n tạo, to&agrave;n bộ v&agrave;ng trắng trong tiệm với l&yacute; do &quot;kh&ocirc;ng c&oacute; chứng từ, nh&atilde;n m&aacute;c bằng tiếng nước ngo&agrave;i&quot; v&agrave;... một đầu thu camera an ninh&quot;, b&aacute;o Tuổi trẻ dẫn lời &ocirc;ng L&ecirc; Hồng Lực.</p> <p>&Ocirc;ng Lực thắc mắc tr&ecirc;n Vietnamnet, bản th&acirc;n kh&ocirc;ng hiểu v&igrave; sao đầu thu camera nội bộ trong gia đ&igrave;nh lại bị tạm giữ, sau hơn 8 th&aacute;ng mới được trả.</p> <p>Chủ tiệm v&agrave;ng Thảo Lực cho nguồn tr&ecirc;n biết, cửa h&agrave;ng &ocirc;ng kh&ocirc;ng kinh doanh ngoại tệ, h&ocirc;m đ&oacute; c&oacute; người mang 100 USD tới năn nỉ đổi v&igrave; cận Tết n&ecirc;n &ocirc;ng mới đổi. Trước đ&oacute;, th&aacute;ng 6/2017, cảnh s&aacute;t tới kh&aacute;m x&eacute;t nh&agrave; &ocirc;ng v&agrave; tạm giữ một số lượng v&agrave;ng trắng. Số tiền phạt sau đ&oacute; gia đ&igrave;nh phải nộp l&agrave; 8,5 triệu đồng.</p> <p>S&aacute;ng nay (24/10),&nbsp;đại t&aacute; Trần Ngọc Hạnh, Gi&aacute;m đốc C&ocirc;ng an TP Cần Thơ th&ocirc;ng tin tr&ecirc;n Zing.vn, anh Nguyễn C&agrave; R&ecirc; chưa&nbsp;nộp 90 triệu đồng tiền phạt. Thợ điện n&agrave;y xin C&ocirc;ng an TP Cần Thơ cho miễn nộp phạt v&igrave; kh&ocirc;ng c&oacute; tiền.</p> <p>Cũng theo Đại t&aacute; Hạnh, tiệm v&agrave;ng Thảo Lực đ&atilde; nộp 295 triệu đồng tiền phạt. Tiệm v&agrave;ng n&agrave;y c&ograve;n bị phạt bổ sung l&agrave; tịch thu 100 USD (2,3 triệu đồng), 20 vi&ecirc;n kim cương (hột xo&agrave;n) v&agrave; 19.910 vi&ecirc;n đ&aacute; nh&acirc;n tạo c&oacute; gi&aacute; trị gần 550 triệu đồng.</p> <p>&nbsp;</p>

Theo soha.vn
back to top