Việt Phát Group chào bán 30 triệu cổ phiếu giá 18.000đ

Cổ phiếu VPG của CTCP Đầu tư thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát (Việt Phát Group) hiện đang giao dịch trên thị trường ở quanh vùng giá 58.000đ/cp

VPG vừa thông qua kế hoạch triển khai phương án chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ để tăng tỷ lệ vốn chủ sở hữu trên tổng tài sản, giảm hệ số nợ/vốn chủ sở hữu, giảm bớt sự lệ thuộc vào nguồn vốn vay, giảm rủi ro tài chính nhờ nguồn vốn dài hạn, tự chủ hơn về tài chính...

Cụ thể, VPG dự kiến bán hơn 21,5 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Giá chào bán 18.000đ/cp. Tỷ lệ thực hiện 2;1, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận 1 quyền mua, cứ 2 quyền mua thì được mua 1 cổ phiếu mới.

Cùng với đó, VPG cũng chào bán gần 8,5 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho các nhà đầu tư với giá 18.000đ/cp.  Số cổ phiếu này bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm.

Theo Đời sống
back to top