Trứng gà ngâm mật ong có tốt?

Tôi nghe nói lòng đỏ trứng gà ngâm với tam thất và mật ong rất tốt cho sức khỏe. Xin hỏi bác sĩ nên dùng thế nào?

<p><strong><em>T&ocirc;i nghe n&oacute;i l&ograve;ng đỏ trứng g&agrave; ng&acirc;m với tam thất v&agrave; mật ong r&acirc;́t t&ocirc;́t cho sức khỏe. Xin hỏi bác sĩ n&ecirc;n dùng th&ecirc;́ nào?</em></strong></p> <p><strong>Phạm Thị Nga</strong><em> (nga1986@gmail.com)</em></p> <div> <ul style="display: flex;"> <li style="display:none; width: 47%;margin-bottom: 7px;padding: 5px;border: 1px solid #ddd;text-align: justify;background: #f2f2f2;overflow: hidden;float: left;margin-right: 2%;box-sizing: border-box;"><a href="" rel="nofollow" style="overflow: hidden;" target="_blank"> <img src="" /> </a></li> <li style="display:none; width: 47%;margin-bottom: 7px;padding: 5px;border: 1px solid #ddd;text-align: justify;background: #f2f2f2;overflow: hidden;float: left;margin-right: 2%;box-sizing: border-box;"><a href="" rel="nofollow" style="overflow: hidden;" target="_blank"> <img src="" /> </a></li> </ul> </div> <p>Về dinh dưỡng học, l&ograve;ng đỏ trứng g&agrave; l&agrave; thực phẩm bổ dưỡng gi&agrave;u chất đạm v&agrave; gi&agrave;u vi chất dinh dưỡng như vitamin A, B<sub>1</sub>, B<sub>2</sub>, PP, canxi, sắt. Tuy nhi&ecirc;n, trong l&ograve;ng đỏ trứng c&oacute; nhiều cholesterol n&ecirc;n c&aacute;c nh&agrave; dinh dưỡng khuy&ecirc;n n&ecirc;n ăn cả l&ograve;ng trắng v&igrave; trong l&ograve;ng trắng c&oacute; chất lectin gi&uacute;p trung h&ograve;a cholesterol; Tam thất l&agrave; vị thuốc đ&ocirc;ng y.</p> <p>Tam thất vị ngọt hơi đắng, t&iacute;nh &ocirc;n v&agrave;o 2 kinh can v&agrave; vị... Tại nơi trồng tam thất, người ta coi tam thất l&agrave; vị thuốc bổ kh&ocirc;ng k&eacute;m nh&acirc;n s&acirc;m. Gần đ&acirc;y, tam thất được sử dụng rộng r&atilde;i l&agrave;m thuốc bổ n&ecirc;n c&oacute; t&ecirc;n s&acirc;m tam thất. C&ograve;n mật ong cũng c&oacute; nhiều t&aacute;c dụng vừa bồi bổ sức khỏe vừa l&agrave;m thuốc chữa bệnh.</p> <p>Từ xưa, trong nh&acirc;n d&acirc;n đ&atilde; biết d&ugrave;ng mật ong như một vị thuốc nam chữa ho, bồi dưỡng sức khỏe... nhất l&agrave; những người gầy yếu, suy nhược, ăn uống k&eacute;m, thiếu m&aacute;u dinh dưỡng d&ugrave;ng rất tốt .</p> <p>Tuy nhi&ecirc;n, những người b&eacute;o th&igrave; kh&ocirc;ng n&ecirc;n d&ugrave;ng nhiều v&igrave; mọi sự bồi bổ qu&aacute; mức đều kh&ocirc;ng tốt. Hơn nữa, l&ograve;ng đỏ trứng g&agrave; chứa nhiều cholesterol n&ecirc;n nếu bạn chỉ d&ugrave;ng l&ograve;ng đỏ sẽ mất đi cơ hội điều h&ograve;a chuyển h&oacute;a cholesterol của l&ograve;ng trắng. V&igrave; vậy, c&aacute;ch ăn trứng tốt nhất vẫn l&agrave; luộc hoặc chưng, r&aacute;n ch&iacute;n tới với chút d&acirc;̀u mỡ v&agrave; ăn ngay sẽ kh&ocirc;ng bị hao hụt vitamin.</p>

Theo suckhoedoisong.vn
back to top