Thay 236 cán bộ coi thi vì tiếp xúc với bệnh nhân Covid-19

178 giám thị và 58 cán bộ coi thi được thay thế trước kỳ thi tốt nghiệp THPT do tiếp xúc với "bệnh nhân 749" và 750.

<div>&nbsp; <p>B&agrave; L&ecirc; Thị Hương, Gi&aacute;m đốc Sở Gi&aacute;o dục v&agrave; Đ&agrave;o tạo Quảng Trị, cho biết tối 8/8 Sở đ&atilde; điều động c&aacute;n bộ thay thế nhằm đảm bảo an to&agrave;n cho th&iacute; sinh. Tỉnh đ&atilde; chuẩn bị 270 gi&aacute;m thị v&agrave; c&aacute;n bộ coi thi dự ph&ograve;ng n&ecirc;n việc n&agrave;y diễn ra nhanh ch&oacute;ng, chủ động.</p> <figure class="tplCaption" data-size="true" itemprop="associatedMedia image" itemscope="" itemtype="http://schema.org/ImageObject">&nbsp;</figure> </div> <meta content="https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2020/08/09/giam-thi-6437-1596964553.jpg?w=0&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=2&amp;fit=crop&amp;s=XiPr6w7PVBndUcIyp80X-A" itemprop="url" /> <meta content="1200" itemprop="width" /> <meta content="805" itemprop="height" /> <meta content="" itemprop="href" /> <div><picture><source data-srcset="https://khds.1cdn.vn/2020/08/09/90/i1-vnexpress-vnecdn-net_giam-thi-6437-1596964553.jpg 1x, https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2020/08/09/giam-thi-6437-1596964553.jpg?w=1020&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=1&amp;fit=crop&amp;s=--UwgGPdYDlr8OIkpFCBLQ 1.5x, https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2020/08/09/giam-thi-6437-1596964553.jpg?w=680&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=2&amp;fit=crop&amp;s=3VzmF3rkBTrSbq8ev8eISA 2x" /><img alt="Thí sinh Quảng Trị bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020. Ảnh: Hoàng Táo" src="https://khds.1cdn.vn/2020/08/09/90/i1-vnexpress-vnecdn-net_giam-thi-6437-1596964553.jpg" /></picture></div> <figcaption itemprop="description"> <p>Th&iacute; sinh Quảng Trị bước v&agrave;o kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020. Ảnh: <em>Ho&agrave;ng T&aacute;o</em></p> </figcaption> <p>Trước đ&oacute; s&aacute;ng 7/8, Bộ Y tế th&ocirc;ng tin &quot;bệnh nh&acirc;n 749&quot;, nữ, 27 tuổi, từng thăm bệnh nh&acirc;n ở Bệnh viện Đ&agrave; Nẵng. Khi trở về qu&ecirc;, chị n&agrave;y đi c&ocirc;ng t&aacute;c tại s&aacute;u trạm y tế ở huyện Vĩnh Linh.</p> <p>&quot;Bệnh nh&acirc;n 750&quot;, nam, 28 tuổi, ở phường Đ&ocirc;ng Lễ, TP Đ&ocirc;ng H&agrave; (tỉnh Quảng Trị), l&agrave; bạn của &quot;bệnh nh&acirc;n 749&quot;, c&oacute; lịch tr&igrave;nh phức tạp v&agrave; tiếp x&uacute;c nhiều người trong thời gian chưa bị c&aacute;ch ly.</p> <p>Ngo&agrave;i số c&aacute;n bộ l&agrave;m nhiệm vụ thi, Quảng Trị c&ograve;n 55 th&iacute; sinh diện F2 (tiếp x&uacute;c với hai &quot;bệnh nh&acirc;n 749&quot; v&agrave; 750) v&agrave; ở trong khu vực c&aacute;ch ly bị ho&atilde;n thi tốt nghiệp THPT đợt một ng&agrave;y 9-10/8. C&aacute;c em sẽ được bố tr&iacute; thi đợt hai, c&ugrave;ng với th&iacute; sinh ở c&aacute;c tỉnh th&agrave;nh đang c&oacute; dịch.</p> <p>Với 293 th&iacute; sinh trở về từ TP Đ&agrave; Nẵng, do đ&atilde; c&oacute; kết quả x&eacute;t nghiệm nCoV &acirc;m t&iacute;nh, Sở Gi&aacute;o dục v&agrave; Đ&agrave;o tạo Quảng Trị bố thi cho tham gia thi đợt một.</p> <p>To&agrave;n tỉnh Quảng Trị c&oacute; gần 8.000 th&iacute; sinh dự thi, với 346 ph&ograve;ng thi chia l&agrave;m 24 điểm thi ch&iacute;nh thức. Khoảng 1.100 gi&aacute;o vi&ecirc;n coi thi c&ugrave;ng 400 c&aacute;n bộ, lực lượng c&ocirc;ng an, y tế l&agrave;m nhiệm vụ bảo vệ, phục vụ.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>

Theo vnexpress.net
Hòa nhạc giáo dục Classical Wonderland: Lan tỏa tình yêu nhạc cổ điển

Hòa nhạc giáo dục Classical Wonderland: Lan tỏa âm nhạc cổ điển tới cộng đồng

Hòa nhạc Giáo dục "Classical Wonderland" với sự tham gia của Dàn nhạc Giao Hưởng Việt Nam, nhạc trưởng Honna Tetsuji, nghệ sĩ piano Nguyễn Thái Hà, cùng những người chiến thắng từ VYMI EduConcert Piano Audition 2022 vừa diễn ra tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Chương trình nằm trong Dự án mang Âm nhạc cổ điển đến với cộng đồng của thành phố Hà Nội.
Đại diện Quỹ Toyota Việt Nam và các đơn vị đồng hành bàn giao điểm trường Lũng Lậu

Quỹ Toyota Việt Nam hỗ trợ xây dựng điểm trường cho trẻ em vùng cao tỉnh Cao Bằng

Ngày 8/7, với mục tiêu đóng góp cho sự nghiệp giáo dục đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Việt Nam và góp phần mang lại hạnh phúc cho mỗi cá nhân và toàn xã hội, Quỹ Toyota Việt Nam đã tiến hành bàn giao điểm trường Lũng Lâu, thuộc trường Tiểu học & Trung học cơ sở Vần Dính tại huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng.
back to top