Rượu hạt gấc giảm đau nhức

(Khoahocdoisong.vn) - Hạt gấc được gọi là mộc miết tử. Khi chế biến món ăn từ gấc, bạn có thể giữ lại hạt gấc để dùng làm thuốc. Nhân hạt gấc màu vàng, vị đắng, hơi ngọt, tính ôn, hơi độc, vào hai kinh can và đại tràng.

<p>Nhiều đề t&agrave;i nghi&ecirc;n cứu khoa học v&agrave; kinh nghiệm d&acirc;n gian đ&atilde; chứng minh t&aacute;c dụng chống vi&ecirc;m, giảm đau của hạt gấc tr&ecirc;n thực nghiệm v&agrave; b&agrave;o chế cao chiết xuất từ hạt gấc l&agrave;m kem b&ocirc;i ngo&agrave;i da mang lại hiệu quả cao trong điều trị.</p> <p>Hạt gấc ch&iacute;n rửa thật sạch, để r&aacute;o, sao v&agrave;ng hạ thổ (nướng tr&ecirc;n than củi sao cho hạt gấc thật v&agrave;ng, đổ ra b&aacute;o tr&ecirc;n nền đất kh&ocirc; r&aacute;o cho nguội). Sau đ&oacute;, d&ugrave;ng dao t&aacute;ch vỏ, lấy ruột dập đều ng&acirc;m x&acirc;m xấp với rượu gạo 45-50 độ. Thời gian ng&acirc;m từ 10 ng&agrave;y trở đi l&agrave; c&oacute; thể d&ugrave;ng được, nếu ng&acirc;m c&agrave;ng l&acirc;u th&igrave; t&aacute;c dụng sẽ c&agrave;ng tốt. Rượu gấc được d&ugrave;ng trong những trường hợp sau:</p> <p><em>Chữa đau răng, chảy m&aacute;u ch&acirc;n răng:</em> Hớp 1 ngụm rượu v&agrave;o miệng, ngậm 30 ph&uacute;t s&aacute;ng v&agrave; chiều. Kh&ocirc;ng được nuốt v&igrave; hạt gấc c&oacute; độc.</p> <p><em>Chữa đau khớp, vết thương sưng tấy, quai bị, tụ m&aacute;u: </em>d&ugrave;ng một miếng b&ocirc;ng gạc tẩm rượu gấc cho ướt rồi đắp l&ecirc;n chỗ đau băng lại. Thời gian đắp thuốc 30 ph&uacute;t.</p> <div> <ul style="display: flex;"> <li style="display:none; width: 47%;margin-bottom: 7px;padding: 5px;border: 1px solid #ddd;text-align: justify;background: #f2f2f2;overflow: hidden;float: left;margin-right: 2%;box-sizing: border-box;"><a href="" rel="nofollow" style="overflow: hidden;" target="_blank"> <img src="" /> </a></li> <li style="display:none; width: 47%;margin-bottom: 7px;padding: 5px;border: 1px solid #ddd;text-align: justify;background: #f2f2f2;overflow: hidden;float: left;margin-right: 2%;box-sizing: border-box;"><a href="" rel="nofollow" style="overflow: hidden;" target="_blank"> <img src="" /> </a></li> </ul> </div> <p><em>Chữa trĩ, l&ograve;i dom: </em>D&ugrave;ng hạt gấc gi&atilde; n&aacute;t trộn với giấm ăn, g&oacute;i bằng vải đắp v&agrave;o hậu m&ocirc;n. Sau 4 - 6 giờ thay thuốc 1 lần.</p> <p><em>Chữa sưng v&uacute;: </em>D&ugrave;ng rượu gấc b&ocirc;i đi b&ocirc;i lại li&ecirc;n tục, cứ kh&ocirc; - lại b&ocirc;i lại cũng rất mau khỏi.</p> <p><em>Chữa vi&ecirc;m xoang: </em>D&ugrave;ng tăm b&ocirc;ng chấm v&agrave;o dung dịch hạt gấc ng&acirc;m rượu, b&ocirc;i l&ecirc;n sống mũi. Chờ 2 ph&uacute;t cho thuốc ngấm th&igrave; x&igrave; hết mủ đặc trong xoang mũi. Thuốc c&oacute; t&aacute;c dụng rất nhanh, chỉ cần 2 ph&uacute;t l&agrave; c&oacute; thể cảm nhận thấy cơn đau xoang mũi thuy&ecirc;n giảm r&otilde; rệt.</p> <p>Hạt gấc c&oacute; c&ocirc;ng dụng chẳng kh&aacute;c g&igrave; mật gấu. Trong chiến dịch k&ecirc;u gọi con người kh&ocirc;ng giết gấu lấy mật, c&aacute;c nh&agrave; khoa học k&ecirc;u gọi người d&acirc;n c&oacute; thể thay thế mật gấu bằng hạt gấc. Những ứng dụng của mật gấu th&igrave; hạt gấc đều c&oacute; thể d&ugrave;ng thay thế được c&oacute; t&aacute;c dụng tốt gần như mật gấu vừa đơn giản, dễ l&agrave;m m&agrave; hiệu quả.<strong>Lưu &yacute;:</strong> Chỉ n&ecirc;n d&ugrave;ng hạt gấc hoặc dầu gấc để b&ocirc;i ngo&agrave;i da (kh&ocirc;ng b&ocirc;i l&ecirc;n vết thương hở), kh&ocirc;ng n&ecirc;n d&ugrave;ng đường uống khi chưa c&oacute; sự tư vấn của thầy thuốc đề ph&ograve;ng ngộ độc.</p> <div> <div>&nbsp;</div> </div>

Theo suckhoedoisong.vn
back to top