Giá vàng sẽ giảm tiếp tuần tới?

Những thông tin liên quan vaccine Covid-19 được dự báo tiếp tục đè nặng lên giá kim loại quý. Theo các chuyên gia, giá vàng sẽ đối mặt mốc 1.750 USD vào tuần sau (30/11-5/12).

<div> <p style="text-align: justify;">Cả thị trường v&agrave;ng trong nước v&agrave; thế giới tuần n&agrave;y đều kh&eacute;p lại với đ&agrave; suy yếu của gi&aacute; kim loại qu&yacute;. Trong khi gi&aacute; v&agrave;ng thế giới giảm 4,6%, đ&oacute;ng cửa ở mức <abbr class="rate-usd">1.787,7 USD</abbr>/ounce v&agrave; l&agrave; tuần giảm thứ 3 li&ecirc;n tiếp, gi&aacute; v&agrave;ng miếng SJC trong nước cũng giảm gần 3% v&agrave; rơi khỏi v&ugrave;ng 55 triệu đồng/lượng (b&aacute;n).</p> <p style="text-align: justify;">Hiện tại, cả v&agrave;ng trong nước v&agrave; thế giới đều đang giao dịch ở v&ugrave;ng gi&aacute; thấp nhất 4 th&aacute;ng. Tuy nhi&ecirc;n, xu hướng ti&ecirc;u cực của gi&aacute; v&agrave;ng được hầu hết chuy&ecirc;n gia dự b&aacute;o vẫn chưa kết th&uacute;c.</p> <p style="text-align: justify;">Cụ thể, kết quả cuộc khảo s&aacute;t gi&aacute; v&agrave;ng mới nhất từ ​​Kitco News cho biết mặt h&agrave;ng n&agrave;y sẽ tiếp tục suy yếu trong ngắn hạn do t&acirc;m l&yacute; lạc quan của nh&agrave; đầu tư về c&aacute;c loại vaccine Covid-19 sẽ vực dậy nền kinh tế nhanh hơn dự kiến.</p> <p style="text-align: justify;">Cuộc khảo s&aacute;t gi&aacute; v&agrave;ng tuần tới (30/11-5/12) cho kết quả phần lớn chuy&ecirc;n gia ph&acirc;n t&iacute;ch đưa ra dự b&aacute;o gi&aacute; giảm, trong khi t&acirc;m l&yacute; lạc quan của c&aacute;c nh&agrave; đầu tư c&aacute; nh&acirc;n cũng giảm xuống dưới 50%, mức thấp nhất trong nhiều năm.</p> <p style="text-align: justify;">Cụ thể, trong số 15 nh&agrave; ph&acirc;n t&iacute;ch đưa ra dự b&aacute;o, c&oacute; 6 người (40%) kỳ vọng gi&aacute; v&agrave;ng tăng tuần tới, trong khi c&oacute; 8 nh&agrave; ph&acirc;n t&iacute;ch (53%) dự b&aacute;o gi&aacute; giảm, c&ograve;n lại 1 nh&agrave; ph&acirc;n t&iacute;ch (7%) đưa quan điểm trung lập về v&agrave;ng.</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <table class="chart"> <tbody> <tr class="chart-title"> <td colspan="4" style="text-align: justify;">DỰ B&Aacute;O GI&Aacute; V&Agrave;NG TUẦN TỚI (30/11-5/12)</td> </tr> <tr class="chart-subtitle"> <td class="subtitle" colspan="4" style="text-align: justify;">Nguồn: Kitco</td> </tr> <tr class="chart-label"> <td class="label-title" colspan="2" style="text-align: justify;">Nh&atilde;n</td> <td class="label" style="text-align: justify;">C&aacute;c chuy&ecirc;n gia</td> <td class="label" style="text-align: justify;">Nh&agrave; đầu tư c&aacute; nh&acirc;n</td> </tr> <tr class="chart-data-row"> <td class="name" style="text-align: justify;">Tăng gi&aacute;</td> <td class="type" hidden="">column</td> <td class="unit" style="text-align: justify;">%</td> <td class="value" style="text-align: justify;">40</td> <td class="value" style="text-align: justify;">46</td> </tr> <tr class="chart-data-row"> <td class="name" style="text-align: justify;">Giảm gi&aacute;</td> <td class="type" hidden="">column</td> <td class="unit" style="text-align: justify;">&nbsp;</td> <td class="value" style="text-align: justify;">53</td> <td class="value" style="text-align: justify;">33</td> </tr> <tr class="chart-data-row"> <td class="name" style="text-align: justify;">Kh&ocirc;ng thay đổi</td> <td class="type" hidden="">column</td> <td class="unit" style="text-align: justify;">&nbsp;</td> <td class="value" style="text-align: justify;">7</td> <td class="value" style="text-align: justify;">21</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: justify;">Tr&ecirc;n thị trường nh&agrave; đầu tư c&aacute; nh&acirc;n, tuần n&agrave;y chỉ c&oacute; 585/1.270 nh&agrave; đầu tư (46%) kỳ vọng gi&aacute; v&agrave;ng tăng v&agrave;o tuần tới, trong khi 424 người kh&aacute;c (33%) dự b&aacute;o gi&aacute; giảm v&agrave; 261 người c&ograve;n lại (21%) cho rằng v&agrave;ng sẽ đi ngang v&ugrave;ng thấp hiện nay.</p> <p style="text-align: justify;">T&acirc;m l&yacute; giảm gi&aacute; xuất hiện khi thị trường v&agrave;ng giảm xuống dưới c&aacute;c mức hỗ trợ quan trọng tuần n&agrave;y. Đầu tuần, gi&aacute; v&agrave;ng đ&atilde; giảm xuống mức thấp nhất 4 th&aacute;ng sau khi rơi xuống dưới <abbr class="rate-usd">1.850 USD</abbr>/ounce. Đến cuối tuần, thị trường v&agrave;ng tiếp tục giảm xuống dưới mức hỗ trợ quan trọng <abbr class="rate-usd">1.800 USD</abbr>. C&aacute;c chuy&ecirc;n gia cho rằng điểm hỗ trợ ch&iacute;nh tiếp theo của v&agrave;ng sẽ l&agrave; <abbr class="rate-usd">1.750 USD</abbr>/ounce.</p> <p style="text-align: justify;">&ldquo;Thị trường mở cửa trở lại sẽ tiếp tục g&acirc;y &aacute;p lực l&ecirc;n gi&aacute; v&agrave;ng khi c&aacute;c nh&agrave; đầu tư muốn tho&aacute;i ra khỏi t&agrave;i sản tr&uacute; ẩn an to&agrave;n n&agrave;y. Chỉ khi n&agrave;o v&agrave;ng chạm mức <abbr class="rate-usd">1.750 USD</abbr>/ounce, gi&aacute; mới c&oacute; thể t&igrave;m thấy đ&aacute;y v&agrave; tăng trở lại&rdquo;, &ocirc;ng Gareth Soloway, chiến lược gia thị trường trưởng tại InTheMoneyStocks.com cho biết.</p> <p style="text-align: justify;">Theo hầu hết chuy&ecirc;n gia, r&agrave;o cản lớn nhất v&agrave;ng phải đối mặt ch&iacute;nh l&agrave; tin tức li&ecirc;n tục về vaccine Covid-19.</p> <p style="text-align: justify;">&Ocirc;ng Marc Chandler, chiến lược gia thị trường trưởng của Bannockburn Global Forex, cho biết triển vọng về một loại vaccine v&agrave; l&atilde;i suất cao hơn đ&atilde; th&uacute;c đẩy đ&agrave; b&aacute;n th&aacute;o v&agrave;ng mạnh mẽ của c&aacute;c quỹ ETF d&agrave;i hạn.</p> <p style="text-align: justify;">D&ugrave; t&acirc;m l&yacute; thị trường v&agrave;ng đang trong xu hướng giảm, một số chuy&ecirc;n gia cho rằng thị trường b&aacute;n th&aacute;o hiện nay l&agrave; cơ hội mua với gi&aacute; tốt.</p> <p style="text-align: justify;">&Ocirc;ng Ole Hansen, chuy&ecirc;n gia chiến lược h&agrave;ng h&oacute;a trưởng của Saxo Bank, cho biết vẫn lạc quan về gi&aacute; v&agrave;ng trong ngắn hạn. &Ocirc;ng cho rằng đợt b&aacute;n th&aacute;o v&agrave;ng cuối tuần n&agrave;y chỉ c&oacute; khối lượng rất nhỏ so với giao dịch chung của thị trường trước đ&oacute;.</p> <p style="text-align: justify;">&ldquo;Kh&ocirc;ng c&oacute; l&yacute; do cơ bản n&agrave;o cho việc b&aacute;n th&aacute;o hiện tại của v&agrave;ng khi đồng USD v&agrave; lợi suất tr&aacute;i phiếu vẫn giảm. Đ&acirc;y l&agrave; hai trợ lực mạnh mẽ cho thị trường v&agrave;ng. Gi&aacute; v&agrave;ng suy yếu hiện tại l&agrave; một cơ hội mua cho mọi nh&agrave; đầu tư&rdquo;, &ocirc;ng nhấn mạnh.</p> <p style="text-align: justify;">&Ocirc;ng Adrian Day, Gi&aacute;m đốc đầu tư của Adrian Day Asset Management, cũng cho rằng gi&aacute; v&agrave;ng sẽ giảm tiếp v&agrave;o tuần tới nhưng c&aacute;c nguy&ecirc;n tắc cơ bản d&agrave;i hạn của v&agrave;ng vẫn được duy tr&igrave;.</p> <table class="article"> <tbody> <tr> <td>&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> </div> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>

Theo zingnews.vn
SVB sụp đổ: Chạy đua cứu các công ty khởi nghiệp khỏi 'tuyệt chủng'

SVB sụp đổ: Chạy đua cứu các công ty khởi nghiệp khỏi 'tuyệt chủng'

Các giám đốc điều hành công nghệ, nhà đầu tư mạo hiểm nổi tiếng và những người sáng lập bao gồm cả Giám đốc điều hành của OpenAI là Sam Altman đã chạy đua vào cuối tuần này để giữ cho các công ty khởi nghiệp sống sót sau sự sụp đổ của Ngân hàng Thung lũng Silicon (Silicon Valley Bank - SVB).
Top xe tay ga mẫu mới 2023 đáng mua nhất

Top xe tay ga mẫu mới 2023 đáng mua nhất

Trong khi dòng xe côn tay và xe số phổ thông có phần chững lại thì dòng xe tay ga đang phát triển bởi sự bứt phá về thiết kế. Đây chính là yếu tố quan trọng giúp cho mẫu xe ga ngày càng chiếm được lợi thế trong mắt người tiêu dùng.
back to top