Giá vàng bất ngờ bật tăng từ vùng đáy 4 tháng

Phiên giao dịch sáng nay 26/11, giá vàng thế giới bất ngờ bật tăng từ vùng đáy 4 tháng đã kéo giá vàng SJC đi lên. Hiện khoảng cách chênh lệch giữa 2 thị trường duy trì ở mức trên 4 triệu đồng/lượng.

<div> <p>Phi&ecirc;n giao dịch s&aacute;ng nay 26/11, gi&aacute; v&agrave;ng SJC tại H&agrave; Nội qua ni&ecirc;m yết của một số doanh nghiệp v&agrave;ng lớn ở mức 54,15 triệu đồng/lượng (mua v&agrave;o) - 54,8 triệu đồng/lượng (b&aacute;n ra) đối với giao dịch b&aacute;n lẻ v&agrave; b&aacute;n bu&ocirc;n.</p> <p>So với chốt phi&ecirc;n h&ocirc;m qua, gi&aacute; v&agrave;ng SJC mua v&agrave;o tại đ&acirc;y giảm tiếp 50.000 đồng/lượng nhưng gi&aacute; b&aacute;n ra giữ nguy&ecirc;n.</p> <p>Tại TPHCM, gi&aacute; v&agrave;ng SJC hiện giao dịch ở mức 54,3 triệu đồng/lượng - 54,85 triệu đồng/lượng, tăng mỗi chiều 50.000 đồng/lượng.</p> <p>Chốt phi&ecirc;n h&ocirc;m qua, gi&aacute; v&agrave;ng SJC tại H&agrave; Nội được doanh nghiệp ni&ecirc;m yết ở mức 54,2 triệu đồng/lượng - 54,8 triệu đồng/lượng; gi&aacute; v&agrave;ng SJC tại TPHCM chốt ở mức 54,25 triệu đồng/lượng - 54,8 triệu đồng/lượng.</p> <p>Với mức gi&aacute; tr&ecirc;n, v&agrave;ng SJC hiện cao hơn gi&aacute; v&agrave;ng thế giới quy đổi tr&ecirc;n 4 triệu đồng/lượng.</p> <figure class="image align-center" contenteditable="false"><img alt="Giá vàng bất ngờ bật tăng từ vùng đáy 4 tháng - 1" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/26/icdn-dantri-com-vn_gia-vang-208-1597893635232.jpg" title="Giá vàng bất ngờ bật tăng từ vùng đáy 4 tháng - 1" /> <figcaption> <p>Gi&aacute; v&agrave;ng trong nước hiện cao hơn gi&aacute; v&agrave;ng thế giới quy đổi tr&ecirc;n 4 triệu đồng/lượng (ảnh: Sơn T&ugrave;ng)</p> </figcaption> </figure> <p>Tr&ecirc;n thế giới, gi&aacute; v&agrave;ng giao ngay tại ch&acirc;u &Aacute; qua ni&ecirc;m yết của Kitco.com c&oacute; bi&ecirc;n độ tăng 4,5 USD, giao dịch ở mức 1.812,6 USD/ounce.</p> <p>Trước đ&oacute;, l&uacute;c 6h s&aacute;ng nay, gi&aacute; v&agrave;ng thế giới giao dịch quanh ngưỡng 1.809 USD/ounce. Gi&aacute; v&agrave;ng thế giới tụt giảm xuống đ&aacute;y 4 th&aacute;ng trong bối cảnh nước Mỹ chuẩn bị cho qu&aacute; tr&igrave;nh chuyển giao quyền lực v&agrave; &ocirc;ng Joe Biden bắt đầu thiết lập một ch&iacute;nh quyền mới.</p> <p>Ngo&agrave;i ra, gi&aacute; v&agrave;ng mấy phi&ecirc;n vừa qua giảm sốc c&ograve;n do thế giới đ&oacute;n nhận th&ocirc;ng tin t&iacute;ch cực từ việc c&oacute; th&ecirc;m vắc xin ngừa Covid-19. Trung t&acirc;m nghi&ecirc;n cứu nh&agrave; nước Gamaleya v&agrave; Quỹ đầu tư ph&aacute;t triển trực tiếp Nga (RDIF) cho biết, theo kết quả ph&acirc;n t&iacute;ch tạm thời lần thứ hai đối với c&aacute;c dữ liệu thử nghiệm l&acirc;m s&agrave;ng, Sputnik V đạt hiệu quả đến 95%. Vắc xin n&agrave;y dự kiến c&oacute; gi&aacute; 10 USD/liều tr&ecirc;n thị trường quốc tế v&agrave; sẽ được miễn ph&iacute; cho c&ocirc;ng d&acirc;n Nga.</p> <p>C&ograve;n C&ocirc;ng ty Dược AstraZeneca (Anh) b&agrave;y tỏ niềm tin lạc quan mới v&agrave;o cuộc chạy đua t&igrave;m vắc xin Covid-19. C&ocirc;ng ty n&agrave;y khẳng định, vắc xin của họ c&oacute; thể đạt hiệu quả khoảng 90% m&agrave; kh&ocirc;ng c&oacute; bất kỳ t&aacute;c dụng phụ nghi&ecirc;m trọng n&agrave;o khi d&ugrave;ng.</p> <p>Trong gần 2 tuần qua, hầu hết c&aacute;c quỹ ETF v&agrave;ng đ&atilde; b&aacute;n r&ograve;ng v&agrave;ng. Giới chuy&ecirc;n gia cho biết, th&aacute;ng 11 c&oacute; thể l&agrave; th&aacute;ng đầu ti&ecirc;n c&aacute;c quỹ ETF giảm nắm giữ v&agrave;ng.</p> <p>Tuy nhi&ecirc;n, c&aacute;c thị trường ch&acirc;u &Aacute; sắp bước v&agrave;o m&ugrave;a cao điểm ti&ecirc;u thụ v&agrave;ng. Đ&acirc;y sẽ l&agrave; khoảng thời gian tốt đẹp hơn đối với mặt h&agrave;ng n&agrave;y.</p> <p>X&eacute;t về d&agrave;i hạn, với lượng tiền khổng lồ được c&aacute;c nước bơm ra thị trường, v&agrave;ng vẫn được dự b&aacute;o sẽ c&ograve;n tăng gi&aacute;. Việc điều chỉnh giảm 20-30% sau một đợt tăng d&agrave;i được cho l&agrave; một diễn biến b&igrave;nh thường.</p> <p>&Ocirc;ng Peter Hug, Gi&aacute;m đốc giao dịch to&agrave;n cầu của Kitco Metals cho hay, triển vọng về trung hạn của v&agrave;ng vẫn mang t&iacute;nh x&acirc;y dựng v&agrave; c&aacute;c nh&agrave; đầu tư d&agrave;i hạn n&ecirc;n sử dụng gi&aacute; thấp hơn để c&acirc;n nhắc lại lượng v&agrave;ng nắm giữ của họ.</p> <p>Cũng theo Kitco News, thị trường chứng kho&aacute;n đang ở mức cao kỷ lục v&agrave; t&acirc;m l&yacute; đầu tư ng&agrave;y c&agrave;ng t&iacute;ch cực đang đ&egrave; nặng l&ecirc;n gi&aacute; v&agrave;ng. Tuy nhi&ecirc;n, một c&ocirc;ng ty nghi&ecirc;n cứu cho biết, kim loại qu&yacute; n&agrave;y sẽ vẫn l&agrave; h&agrave;ng h&oacute;a h&agrave;ng đầu n&ecirc;n sở hữu v&agrave;o năm 2021.</p> <p>Citigroup dự b&aacute;o gi&aacute; v&agrave;ng c&oacute; thể sẽ phục hồi v&agrave; tăng l&ecirc;n mốc 2.000/ounce v&agrave;o năm tới. Trong khi, Goldman Sachs dự b&aacute;o gi&aacute; v&agrave;ng sẽ l&ecirc;n 2.300 USD/ounce trong năm 2021.</p> <p>Hiện giới đầu tư chuyển sự ch&uacute; &yacute; sang theo d&otilde;i bi&ecirc;n bản cuộc họp mới nhất của Cục Dự trữ Li&ecirc;n bang Mỹ (Fed).</p> <p>&nbsp;<strong>An Hạ</strong></p> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo dantri.com.vn
“Bất ổn” luân chuyển vốn nhà nước tại Vinasport

“Bất ổn” luân chuyển vốn nhà nước tại Vinasport

Nguồn vốn nhà nước tại Vinasport luôn “bất ổn” sau cổ phần hóa, bởi liên tục được chuyển giao cho các cá nhân đại diện trong bối cảnh nội bộ HĐQT luôn “lục đục”. Quá trình quản lý, sử dụng “đất vàng” bừa bãi Vinasport để sai phạm, nghiêm trọng.
back to top