Giá vàng miếng lên gần 57 triệu/lượng

Diễn biến tăng trong phiên giao dịch đầu tuần mới của vàng thế giới đang giúp giá vàng miếng trong nước tăng cao, hiện giá bán ra gần chạm mốc 57 triệu đồng.

<div> <p style="text-align: justify;">Thị trường v&agrave;ng thế giới đang trải qua giai đoạn giao dịch t&iacute;ch cực khi gi&aacute; li&ecirc;n tục tăng trong khi lượng giao dịch của nh&agrave; đầu tư cũng cao hơn đ&aacute;ng kể hồi th&aacute;ng 10.</p> <p style="text-align: justify;">Trong khi s&agrave;n New York vẫn đ&oacute;ng cửa phi&ecirc;n cuối tuần, gi&aacute; v&agrave;ng giao ngay tr&ecirc;n s&agrave;n Kitco phi&ecirc;n sớm đầu tuần n&agrave;y đang giữ xu hướng tăng, hiện giao dịch ở mức <span>1.955,4 USD/ounce, cao hơn <abbr class="rate-usd">6 USD</abbr> so với phi&ecirc;n liền trước. Đ&acirc;y đ&atilde; l&agrave; phi&ecirc;n tăng thứ 3 li&ecirc;n tiếp của gi&aacute; v&agrave;ng thế giới. </span></p> <p style="text-align: justify;">Tại thị trường trong nước, lần gần nhất v&agrave;ng miếng giao dịch ở v&ugrave;ng gi&aacute; 57 triệu/lượng đ&atilde; diễn ra từ đầu th&aacute;ng 9. Đến nay, khi gi&aacute; v&agrave;ng thế giới li&ecirc;n tục tăng cao, kim qu&yacute; trong nước đ&atilde; hưởng lợi v&agrave; tăng xấp xỉ mốc gi&aacute; n&agrave;y.</p> <p style="text-align: justify;">S&aacute;ng nay (9/11), C&ocirc;ng ty TNHH MTV V&agrave;ng bạc Đ&aacute; qu&yacute; S&agrave;i G&ograve;n (SJC) ni&ecirc;m yết gi&aacute; v&agrave;ng khu vực TP.HCM ở mức 56,4 - 56,9 triệu đồng/lượng (mua v&agrave;o - b&aacute;n ra), cao hơn 100.000 đồng ở cả 2 chiều so với cuối ng&agrave;y h&ocirc;m qua. Đ&acirc;y cũng l&agrave; phi&ecirc;n tăng thứ 4 li&ecirc;n tiếp của gi&aacute; v&agrave;ng SJC.</p> <p style="text-align: justify;">Tại H&agrave; Nội, gi&aacute; v&agrave;ng SJC b&aacute;n ra hiện được đẩy l&ecirc;n mức 56,92 triệu/lượng, cao hơn gần 700.000 đồng so với một tuần trước, đồng thời l&agrave; gi&aacute; b&aacute;n ra cao nhất thị trường hiện nay.</p> <table> <tbody> <tr> <td style="text-align: justify;"><img alt="Gia vang trong nuoc hom nay anh 1" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/09/znews-photo-zadn-vn_dien_bien_gia_vang_gan_day.jpg" title="Giá vàng trong nước hôm nay ảnh 1" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption default-caption">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: justify;">Cũng trong s&aacute;ng nay, C&ocirc;ng ty CP V&agrave;ng bạc Đ&aacute; qu&yacute; Ph&uacute; Nhuận (PNJ) ni&ecirc;m yết gi&aacute; v&agrave;ng tại cả 4 khu vực TP.HCM, Đ&agrave; Nẵng, Cần Thơ, H&agrave; Nội ở mức 56,2 triệu/lượng (mua) v&agrave; 56,75 triệu/lượng (b&aacute;n), tăng 100.000 đồng gi&aacute; mua v&agrave; 200.000 đồng gi&aacute; b&aacute;n so với phi&ecirc;n cuối tuần trước.</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">Tập đo&agrave;n V&agrave;ng bạc Đ&aacute; qu&yacute; DOJI hiện chấp nhận mua v&agrave;o v&agrave;ng miếng ở mức 56,35 triệu/lượng v&agrave; b&aacute;n ra ở 56,8 triệu/lượng. So với cuối tuần vừa qua, doanh nghiệp n&agrave;y giữ nguy&ecirc;n gi&aacute; mua v&agrave; tăng 50.000 đồng gi&aacute; b&aacute;n v&agrave;ng ra thị trường.</p> <p style="text-align: justify;">Theo đại diện c&aacute;c doanh nghiệp, diễn biến tăng của gi&aacute; v&agrave;ng trong nước gần đ&acirc;y chủ yếu đi theo v&agrave;ng thế giới. Trong đ&oacute;, gi&aacute; thế giới quy đổi ra tiền Việt hiện v&agrave;o khoảng 54,9 triệu đồng/lượng, vẫn thấp hơn 2 triệu đồng so với trong nước.</p> <p style="text-align: justify;">Từ cuối tuần trước, gi&aacute; v&agrave;ng thế giới đ&atilde; tăng mạnh trước những th&ocirc;ng tin về kết quả cuộc bầu cử tổng thống Mỹ nghi&ecirc;ng về &ocirc;ng Joe Biden. Đến nay, thị trường kim qu&yacute; Mỹ vẫn chưa mở cửa để giới quan s&aacute;t nắm bắt t&acirc;m l&yacute; nh&agrave; đầu tư Mỹ trước th&ocirc;ng tin &ocirc;ng Biden đắc cử Tổng thống.</p> <p style="text-align: justify;">Đ&agrave; tăng hiện tại của v&agrave;ng chủ yếu do c&aacute;c nh&agrave; đầu tư lo ngại về những ch&iacute;nh s&aacute;ch, chủ trương tăng thuế doanh nghiệp v&agrave; thuế thu nhập c&aacute; nh&acirc;n của &ocirc;ng Joe Biden sau khi l&ecirc;n nắm quyền. B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, việc bầu cử kết th&uacute;c đồng nghĩa với c&aacute;c cuộc đ&agrave;m ph&aacute;n về k&iacute;ch th&iacute;ch kinh tế sẽ được th&uacute;c đẩy nhanh hơn.</p> <p style="text-align: justify;">Theo dữ liệu từ Kitco, trước t&igrave;nh h&igrave;nh địa ch&iacute;nh trị v&agrave; dịch bệnh hiện nay, quỹ đầu tư v&agrave;ng lớn nhất thế giới - SPDR - đ&atilde; mua r&ograve;ng 7,88 tấn v&agrave;ng thời gian qua, n&acirc;ng số lượng nắm giữ l&ecirc;n tới 1.260,3 tấn.</p> <p style="text-align: justify;">Trong cuộc khảo s&aacute;t gi&aacute; v&agrave;ng tuần n&agrave;y (9-14/11) của Kitco với 15 chuy&ecirc;n gia ph&acirc;n t&iacute;ch, c&oacute; tới 14 người (93%) dự b&aacute;o gi&aacute; tăng mạnh, trong khi đ&oacute;, chỉ một chuy&ecirc;n gia (7%) dự b&aacute;o gi&aacute; giảm v&agrave; kh&ocirc;ng ai cho rằng gi&aacute; v&agrave;ng sẽ đi ngang trong m&ocirc;i trường hiện tại.</p> <p style="text-align: justify;">Đối với c&aacute;c nh&agrave; đầu tư c&aacute; nh&acirc;n, t&acirc;m l&yacute; t&iacute;ch cực vẫn duy tr&igrave; với 1.008/1.310 người dự đo&aacute;n gi&aacute; v&agrave;ng tăng, tương đương 77% số người tham gia khảo s&aacute;t. Ngược lại, c&oacute; 188 nh&agrave; đầu tư (14%) cho rằng gi&aacute; v&agrave;ng sẽ giảm tuần n&agrave;y v&agrave; 114 người kh&aacute;c (9%) đưa quan điểm gi&aacute; đi ngang.</p> </div> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>

Theo zingnews.vn
Ngân hàng Việt khai thác hiệu quả vốn ngoại

Ngân hàng Việt khai thác hiệu quả vốn ngoại

Sau khi nhận dòng vốn lớn từ các tổ chức tài chính quốc tế, các ngân hàng tại Việt Nam đã sử dụng hiệu quả, góp phần thúc đẩy sản xuất, kinh doanh cho người dân cũng như doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp do nữ làm chủ, tài trợ chống biến đổi khí hậu.
Lãi suất ngân hàng nào đang cao nhất hiện nay?

Lãi suất ngân hàng nào đang cao nhất hiện nay?

Mức lãi cao nhất khoảng 9,5%/ năm ghi nhận được tại các ngân hàng tư nhân quy mô nhỏ như Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương (Saigonbank)… Đây cũng là các nhà băng có biến động lãi suất đáng chú ý trong tháng đầu năm.
Cổ phiếu ngân hàng nào khởi sắc năm 2023?

Cổ phiếu ngân hàng nào khởi sắc năm 2023?

Năm 2023 được nhận định vẫn còn nhiều rủi ro đối với ngành ngân hàng, tuy nhiên trong bức tranh màu xám vẫn có những điểm sáng để nhà đầu tư lựa chọn dựa trên nội lực của mỗi nhà băng.
back to top