Giá vàng tuần tới được dự báo tiếp tục tăng

Thị trường kỳ vọng Tổng thống đắc cử Joe Biden tung nhiều biện pháp kích thích hơn, khiến đôla Mỹ mất giá và kéo vàng lên cao.

<div> <p class="Normal">Bất cấp cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ k&eacute;o d&agrave;i v&agrave; c&oacute; nhiều bước ngoặt, t&acirc;m l&yacute; tr&ecirc;n thị trường v&agrave;ng vẫn rất lạc quan xuy&ecirc;n suốt tuần n&agrave;y, đặc biệt khi Joe Biden - hiện đ&atilde; l&agrave; Tổng thống đắc cử - vượt l&ecirc;n dẫn trước Donald Trump. <span>Gi&aacute; v&agrave;ng</span> giao ngay thế giới đ&atilde; tăng 3,5% trong tuần - mạnh nhất kể từ cuối th&aacute;ng 7 - l&ecirc;n 1.950 USD một ounce.</p> <p class="Normal">Trong khảo s&aacute;t tuần n&agrave;y của Kitco với c&aacute;c nh&agrave; đầu tư, chuy&ecirc;n gia ph&acirc;n t&iacute;ch, l&atilde;nh đạo ng&acirc;n h&agrave;ng, 93% người tham gia cho rằng gi&aacute; v&agrave;ng tuần tới sẽ tăng. Chỉ 7% dự b&aacute;o giảm.</p> <figure class="tplCaption" data-size="true" itemprop="associatedMedia image" itemscope="" itemtype="http://schema.org/ImageObject">&nbsp;</figure> </div> <meta content="https://i1-kinhdoanh.vnecdn.net/2020/11/08/kitco-1619-1604825823.gif?w=0&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=2&amp;fit=crop&amp;s=8Wpi8-0mK1geL4n8fJqokA" itemprop="url" /> <meta content="630" itemprop="width" /> <meta content="410" itemprop="height" /> <meta content="" itemprop="href" /> <div class="fig-picture"> <video class="lazy thumb-gif" itemprop="contentUrl" loop="" muted="" playsinline="" poster="https://i1-kinhdoanh.vnecdn.net/2020/11/08/kitco-1619-1604825823.gif?w=680&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=1&amp;fit=crop&amp;s=CvCIroUnUpxEntLH4_J4Yg&amp;t=image" preload="none" style="position: absolute;width:630px;left:20px;"><source data-src-image="https://i1-kinhdoanh.vnecdn.net/2020/11/08/kitco-1619-1604825823.gif?w=680&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=1&amp;fit=crop&amp;s=CvCIroUnUpxEntLH4_J4Yg&amp;t=image" data-src-video="https://i1-kinhdoanh.vnecdn.net/2020/11/08/kitco-1619-1604825823.gif?w=680&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=1&amp;fit=crop&amp;s=o9ont7OGxUj4ANgKHaBSZg&amp;t=video" type="video/mp4" /></video> </div> <figcaption itemprop="description"> <p class="Image">Diễn biến gi&aacute; v&agrave;ng thế giới tuần n&agrave;y.</p> </figcaption> <p class="Normal">Nh&agrave; đầu tư cho rằng việc &ocirc;ng Biden l&agrave;m Tổng thống đồng nghĩa nhiều biện ph&aacute;p k&iacute;ch th&iacute;ch sẽ được tung ra. &quot;Vấn đề chỉ l&agrave; bao nhi&ecirc;u m&agrave; th&ocirc;i&quot;, Charlie Nedoss &ndash; chiến lược gia thị trường cấp cao tại LaSalle Futures Group nhận định, &quot;Việc n&agrave;y sẽ k&eacute;o đ&ocirc;la Mỹ xuống v&agrave; đẩy v&agrave;ng l&ecirc;n&quot;.</p> <p class="Normal">Tuần trước, khảo s&aacute;t cũng cho ra dự b&aacute;o tăng, nhưng t&acirc;m l&yacute; chịu sức &eacute;p lớn hơn nhiều, do nh&agrave; đầu tư c&ograve;n chờ đợi kết quả bầu cử Mỹ.</p> <p class="Normal">Theo nhiều nh&agrave; ph&acirc;n t&iacute;ch, mọi &aacute;nh mắt giờ sẽ đổ dồn v&agrave;o diễn biến đồng đ&ocirc;la. Ole Hansen &ndash; Gi&aacute;m đốc Chiến lược H&agrave;ng h&oacute;a tại Saxo Bank cho rằng đồng bạc xanh sẽ mất gi&aacute;, do dự b&aacute;o Cục Dự trữ li&ecirc;n bang Mỹ (Fed) tung th&ecirc;m k&iacute;ch th&iacute;ch hỗ trợ nền kinh tế. &quot;Cuộc bầu cử đ&atilde; qua, nhưng đại dịch th&igrave; chưa. Thị trường đang t&igrave;m kiếm sự trợ gi&uacute;p với nền kinh tế v&agrave; họ sẽ quay sang Fed &ndash; cơ quan c&oacute; thể khiến đ&ocirc;la Mỹ yếu đi&quot;, &ocirc;ng n&oacute;i.</p> <p class="Normal">Colin Cieszynski &ndash; kinh tế trưởng tại SIA Wealth Management cũng dự b&aacute;o gi&aacute; tăng, do c&aacute;c ng&acirc;n h&agrave;ng trung ương to&agrave;n cầu nhiều khả năng tiếp tục in tiền.</p> <p class="Normal">Trong khi đ&oacute;, c&aacute;c nh&agrave; ph&acirc;n t&iacute;ch tại TD Securities lại cho rằng gi&aacute; sẽ đi xuống. Kh&ocirc;ng chỉ dự b&aacute;o gi&aacute; giảm trong ngắn hạn, trong b&aacute;o c&aacute;o gần đ&acirc;y, c&ocirc;ng ty chứng kho&aacute;n n&agrave;y c&ograve;n hạ triển vọng gi&aacute; v&agrave;ng qu&yacute; IV xuống trung b&igrave;nh 1.950 USD một ounce.</p> <p class="Normal"><strong>H&agrave; Thu</strong><em> (theo Kitco, Reuters)</em></p> <p>&nbsp;</p>

Theo vnexpress.net
back to top