Bầu cử Tổng thống Mỹ có thể khuynh đảo giá vàng tuần này

Các chuyên gia Phố Wall nhận định thị trường vàng đang lặng sóng trước ngày bầu cử, nhưng sau đó sẽ biến động mạnh vì kết quả bầu cử.

<div> <p class="Normal">Tuần đầu ti&ecirc;n của th&aacute;ng 11 kh&ocirc;ng chỉ chứng kiến sự kiện được mong đợi nhất trong năm l&agrave; bầu cử Tổng thống Mỹ m&agrave; c&ograve;n c&oacute; th&ecirc;m cuộc họp quyết định l&atilde;i suất của Cục Dự trữ Li&ecirc;n bang (Fed) v&agrave; số liệu việc l&agrave;m th&aacute;ng trước.</p> <p class="Normal">69% chuy&ecirc;n gia Phố Wall, trong cuộc khảo s&aacute;t mới đ&acirc;y của s&agrave;n <em>Kitco</em>, vẫn lạc quan về diễn biến của gi&aacute; v&agrave;ng tuần n&agrave;y bởi c&aacute;c động lực vĩ m&ocirc; d&agrave;i hạn kh&ocirc;ng nhiều thay đổi.</p> <p class="Normal">Thị trường kim loại qu&yacute; đ&oacute;ng cửa phi&ecirc;n giao dịch cuối th&aacute;ng 10 tại 1.900 USD một ounce. Theo c&aacute;c chuy&ecirc;n gia, gi&aacute; v&agrave;ng đang c&oacute; ngưỡng kh&aacute;ng cự 1.925 USD v&agrave; nếu vượt qua c&oacute; thể tăng nhanh l&ecirc;n 1.970 USD, thậm ch&iacute; hướng đến mốc 2.000 USD.</p> <figure class="tplCaption" data-size="true" itemprop="associatedMedia image" itemscope="" itemtype="http://schema.org/ImageObject">&nbsp;</figure> </div> <meta content="https://i1-kinhdoanh.vnecdn.net/2020/11/02/Gia-vang-len-49-5-trieu-dong-m-6565-6106-1604284645.jpg?w=0&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=2&amp;fit=crop&amp;s=TsiBZoVCmcaL9EBOtknjLg" itemprop="url" /> <meta content="680" itemprop="width" /> <meta content="408" itemprop="height" /> <meta content="" itemprop="href" /> <div class="fig-picture"><picture><source data-srcset="https://khds.1cdn.vn/2020/11/02/i1-kinhdoanh-vnecdn-net_gia-vang-len-49-5-trieu-dong-m-6565-6106-1604284645.jpg 1x, https://i1-kinhdoanh.vnecdn.net/2020/11/02/Gia-vang-len-49-5-trieu-dong-m-6565-6106-1604284645.jpg?w=1020&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=1&amp;fit=crop&amp;s=GpFm_032PZlmdmHWiJhlvQ 1.5x, https://i1-kinhdoanh.vnecdn.net/2020/11/02/Gia-vang-len-49-5-trieu-dong-m-6565-6106-1604284645.jpg?w=680&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=2&amp;fit=crop&amp;s=q-O31K9vBPtY7-nfvTE41A 2x" /><img alt="Giao dịch vàng miếng tại cửa hàng DOJI. Ảnh: DOJI." src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/02/i1-kinhdoanh-vnecdn-net_gia-vang-len-49-5-trieu-dong-m-6565-6106-1604284645.jpg" /></picture></div> <figcaption itemprop="description"> <p class="Image">Giao dịch v&agrave;ng miếng tại cửa h&agrave;ng DOJI<em>. Ảnh: DOJI.</em></p> </figcaption> <p class="Normal">Ở chiều ngược lại, 13% chuy&ecirc;n gia cho rằng điều n&agrave;y kh&oacute; xảy ra bởi t&aacute;c động của bầu cử Tổng thống Mỹ đến gi&aacute; v&agrave;ng l&agrave; rất lớn. T&acirc;m l&yacute; thận trọng trước ng&agrave;y c&ocirc;ng bố kết quả đang tăng dần. Điều n&agrave;y thể hiện qua việc khối lượng giao dịch c&oacute; dấu hiệu giảm bởi nh&agrave; đầu tư vẫn chờ đợi th&ecirc;m th&ocirc;ng tin chắc chắn hơn.</p> <p class="Normal">C&aacute;c chuy&ecirc;n gia đều đồng quan điểm nh&agrave; đầu tư kh&ocirc;ng n&ecirc;n b&aacute;n v&agrave;ng trong giai đoạn n&agrave;y v&igrave; thị trường đang lặng s&oacute;ng trước ng&agrave;y bầu cử nhưng sẽ biến động kh&oacute; lường ngay sau đ&oacute;.</p> <p class="Normal">C&aacute;c đơn vị kinh doanh v&agrave;ng miếng trong nước s&aacute;ng nay cũng điều chỉnh gi&aacute; giao dịch trong bi&ecirc;n độ hẹp. Tập đo&agrave;n V&agrave;ng bạc đ&aacute; qu&yacute; DOJI giữ nguy&ecirc;n gi&aacute; mua 56 triệu đồng v&agrave; giảm 50.000 đồng mỗi lượng b&aacute;n ra, c&ograve;n 56,3 triệu đồng. So với th&aacute;ng trước, gi&aacute; v&agrave;ng hiện nay kh&ocirc;ng c&oacute; nhiều thay đổi.</p> <p class="Normal">C&ocirc;ng ty V&agrave;ng bạc đ&aacute; qu&yacute; S&agrave;i G&ograve;n (SJC) c&ugrave;ng l&uacute;c c&oacute; gi&aacute; mua v&agrave;o 55,95 triệu đồng v&agrave; b&aacute;n ra 56,45 triệu đồng. Ch&ecirc;nh lệch mua b&aacute;n duy tr&igrave; mức rộng 500.000 đồng mỗi lượng.</p> <p class="Normal">Tr&ecirc;n thị trường ngoại hối trong nước, gi&aacute; USD ổn định suốt thời gian d&agrave;i. Mở cửa s&aacute;ng nay, mỗi USD được Vietcombank ni&ecirc;m yết quanh 23.090 - 23.270 đồng, kh&ocirc;ng thay đổi so với những phi&ecirc;n trước đ&oacute;. C&aacute;c ng&acirc;n h&agrave;ng kh&aacute;c c&oacute; gi&aacute; tương tự.</p> <p class="Normal">&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>

Theo vnexpress.net
Một ngày của người làm phát hành báo

Một ngày của người làm phát hành báo

Cầm tờ báo trên tay, bạn đọc quan tâm đến thông tin, sự kiện và cùng lắm là nhớ tên tác giả, chứ ít ai biết đến sự vất vả của nhân viên phát hành, những người thầm lặng góp phần quan trọng phát hành tờ báo ra sạp đúng giờ, dù nắng hay mưa.
back to top