Giá vàng hôm nay ngày 26/10: Vàng vẫn duy trì quanh ngưỡng 56 triệu đồng

Giá vàng SJC trong nước biến động nhưng trong biên độ tương đối hẹp trong khi trên thị trường thế giới, giới phân tích và nhà đầu tư đã đưa ra những dự đoán trái chiều về diễn biến giá vàng những ngày tới.

<div>&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; <table class="__MB_ARTICLE_A"> <tbody> <tr> <td><span>Gi&aacute; v&agrave;ng h&ocirc;m nay ng&agrave;y 25/10: Cuối tuần, v&agrave;ng tăng giảm tr&aacute;i chiều</span> <span>Gi&aacute; v&agrave;ng h&ocirc;m nay ng&agrave;y 24/10: Nh&agrave; đầu tư kỳ vọng v&agrave;ng tiếp tục tăng gi&aacute;</span> <span>Gi&aacute; v&agrave;ng h&ocirc;m nay ng&agrave;y 23/10: V&agrave;ng SJC đang chững lại</span></td> </tr> </tbody> </table> <h2><span><strong>Gi&aacute; v&agrave;ng trong nước</strong></span></h2> <p>Tại thị trường trong nước, ch&ecirc;nh lệch gi&aacute; mua - b&aacute;n của v&agrave;ng thu hẹp xuống mức rất thấp, chỉ 200.000 đồng/lượng, phản &aacute;nh nhu cầu tr&ecirc;n thị trường kh&ocirc;ng cao n&ecirc;n doanh nghiệp chấp nhận lời &iacute;t để k&iacute;ch th&iacute;ch lượng giao dịch. Tốc độ tăng giảm của gi&aacute; v&agrave;ng trong nước cũng chậm hơn nhiều so với mức biến động của gi&aacute; thế giới.</p> <p>Mở đầu phi&ecirc;n giao dịch đầu tuần ng&agrave;y 26/10, gi&aacute; V&agrave;ng Rồng Thăng Long của Bảo T&iacute;n Minh Ch&acirc;u giao dịch tại 53,37 - 54,08 đồng/lượng (mua v&agrave;o - b&aacute;n ra). Gi&aacute; v&agrave;ng SJC tại Bảo T&iacute;n Minh Ch&acirc;u giao dịch ở mức 55,95 - 56,23 triệu đồng/lượng (mua v&agrave;o - b&aacute;n ra).</p> <p>C&ocirc;ng ty v&agrave;ng bạc đ&aacute; qu&yacute; S&agrave;i G&ograve;n ni&ecirc;m yết v&agrave;ng SJC ở mức 55,87 triệu đồng/lượng (mua v&agrave;o) v&agrave; 56,38 triệu đồng/lượng (b&aacute;n ra).</p> <p>Trong khi đ&oacute;, Gi&aacute; v&agrave;ng miếng trong nước được Tập đo&agrave;n V&agrave;ng bạc đ&aacute; qu&yacute; DOJI ni&ecirc;m yết ở mức 55,95 triệu đồng/lượng (mua v&agrave;o) v&agrave; 56,25 triệu đồng/lượng (b&aacute;n ra).</p> <p>Gi&aacute; v&agrave;ng trang sức, v&agrave;ng nhẫn 24K c&aacute;c loại được giao dịch ổn định quanh mức 53,3 triệu đồng/lượng mua v&agrave;o, 53,6 triệu đồng/lượng b&aacute;n ra, thấp hơn v&agrave;ng SJC khoảng 2,6 triệu đồng/lượng.</p> &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" class="MASTERCMS_TPL_TABLE"> <tbody> <tr> <td><img alt="gia-vang-hom-nay-ngay-210-bat-len-nguong-56-trieu-dongluong" src="" title="Giá vàng hôm nay ngày 26/10: Vàng vẫn duy trì quanh ngưỡng 56 triệu đồng" /></td> </tr> <tr> <td>Gi&aacute; v&agrave;ng h&ocirc;m nay ng&agrave;y 26/10: V&agrave;ng vẫn duy tr&igrave; quanh ngưỡng 56 triệu đồng</td> </tr> </tbody> </table> <h2><span><strong>Gi&aacute; v&agrave;ng thế giới</strong></span></h2> <p>Theo cuộc khảo s&aacute;t mới nhất của Kicto News, c&aacute;c nh&agrave; đầu tư tỏ ra thận tọng trong việc khẳng định xu hướng r&otilde; r&agrave;ng gi&aacute; v&agrave;ng thế giới khi thị trường vẫn giao dịch quanh mức 1.900 USD. Thị trường v&agrave;ng tiếp tục đang trong qu&aacute; tr&igrave;nh t&igrave;m hướng đi khi t&acirc;m l&iacute; giữa c&aacute;c nh&agrave; ph&acirc;n t&iacute;ch thị trường đang tr&aacute;i chiều trong khi giới đầu tư b&aacute;n lẻ vẫn rất lạc quan về kim loại qu&iacute; v&agrave;o tuần tới. Tuy nhi&ecirc;n, sức h&uacute;t của v&agrave;ng đang ở mức thấp chưa từng thấy kể từ đầu năm.</p> <p>Tuần n&agrave;y, 17 nh&agrave; ph&acirc;n t&iacute;ch đ&atilde; tham gia cuộc khảo s&aacute;t tại Phố Wall. Trong đ&oacute;, 7 chuy&ecirc;n gia (41%) dự đo&aacute;n gi&aacute; v&agrave;ng tăng, 3 người (18%) cho rằng kim loại qu&iacute; giảm gi&aacute;. 7 người c&ograve;n lại (41%) c&oacute; quan điểm trung lập. Trong khi đ&oacute;, cuộc khảo s&aacute;t trực tuyến tại Phố Main chỉ thu h&uacute;t 1.305 người tham gia. Tổng cộng c&oacute; 800 nh&agrave; đầu tư (61%) c&oacute; &yacute; kiến t&iacute;ch cực về gi&aacute; v&agrave;ng, 255 người (20%) nhận định gi&aacute; kim loại qu&iacute; đi xuống, 220 người (19%) cho biết thị trường sẽ b&igrave;nh ổn.</p> <p>Giới chuy&ecirc;n gia cho rằng, thị trường v&agrave;ng sẽ kh&oacute; đo&aacute;n cho đến sau cuộc bầu cử tại Mỹ ng&agrave;y 3/11. Do đ&oacute;, một số nh&agrave; đầu tư đang chuyển hướng sang tiền mặt trước thềm cuộc bầu cử, trong khi những nh&agrave; giao dịch kh&aacute;c đang thất vọng với đ&agrave; mất gi&aacute; của v&agrave;ng. Mặc d&ugrave; vậy, vẫn sẽ xuất hiện động th&aacute;i tận dụng mức gi&aacute; giảm của v&agrave;ng để mua v&agrave;o v&agrave; chờ đợi xu hướng tăng gi&aacute; d&agrave;i hạn c&oacute; thể xảy ra.</p> <p>B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, nhiều chuy&ecirc;n gia cũng cho rằng chưa c&oacute; bất k&igrave; sự đột ph&aacute; lớn cho thị trường kim loại qu&yacute; trong tương lai cho đến khi những vấn đề xung quanh đảng D&acirc;n chủ v&agrave; đảng Cộng h&ograve;a về c&aacute;c biện ph&aacute;p k&iacute;ch th&iacute;ch tăng trưởng kinh tế ở Mỹ trở n&ecirc;n r&otilde; r&agrave;ng.</p> &nbsp; &nbsp;&nbsp;</div> <p>&nbsp;</p>

Theo congthuong.vn
Rối loạn tâm thần do rượu trẻ hóa và tăng từ 5-10%

Rối loạn tâm thần do rượu trẻ hóa và tăng từ 5-10%

Hầu hết bệnh nhân vào viện trong tình trạng nặng, có nhiều bệnh lý kèm theo như viêm gan, xơ gan, tim mạch, dạ dày... Đặc biệt, nhiều bệnh nhân bị sảng run với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc,…
back to top