Giá vàng tiếp tục xuống thấp

Cả thị trường vàng trong nước và thế giới đều giao dịch kém tích cực với xu hướng giảm giá liên tục tuần này. Hiện giá vàng trong nước đã giảm xuống vùng thấp nhất một tháng.

<div> <p>Sau c&uacute; lao dốc đầu tuần trước, gi&aacute; v&agrave;ng thị trường thế giới trong tuần giao dịch vừa diễn ra vẫn chưa một lần trở lại mốc <span>1.900 USD/ounce như dự b&aacute;o của c&aacute;c chuy&ecirc;n gia v&agrave; nh&agrave; đầu tư. Thậm ch&iacute;, kim loại qu&yacute; c&ograve;n c&oacute; xu hướng giảm gi&aacute; li&ecirc;n tục qua từng phi&ecirc;n. </span></p> <p>Trong phi&ecirc;n ng&agrave;y 19/11 (giờ Mỹ), gi&aacute; v&agrave;ng tr&ecirc;n hầu hết s&agrave;n giao dịch đều sụt giảm, đ&acirc;y cũng l&agrave; phi&ecirc;n giảm thứ tư li&ecirc;n tiếp của v&agrave;ng thế giới.</p> <p>Cụ thể, gi&aacute; v&agrave;ng tr&ecirc;n s&agrave;n Kitco đ&oacute;ng cửa phi&ecirc;n giao dịch đ&ecirc;m qua ở mức <abbr class="rate-usd">1.866 USD</abbr>/ounce, giảm <abbr class="rate-usd">5,5 USD</abbr> so với phi&ecirc;n liền trước v&agrave; thấp hơn <abbr class="rate-usd">23,2 USD</abbr> so với cuối tuần trước, tương đương mức giảm 1,2%/tuần. Đ&acirc;y cũng l&agrave; v&ugrave;ng gi&aacute; đ&oacute;ng cửa thấp nhất của kim loại qu&yacute; kể từ th&aacute;ng 7 đến nay.</p> <p>Cũng trong đ&ecirc;m qua, gi&aacute; v&agrave;ng giao ngay tr&ecirc;n s&agrave;n Kitco chủ yếu giữ xu hướng giảm, giao dịch lần cuối ở mức <abbr class="rate-usd">1.863,2 USD</abbr>/ounce, thấp hơn <abbr class="rate-usd">8,3 USD</abbr> so với phi&ecirc;n liền trước. T&iacute;nh trong tuần n&agrave;y, gi&aacute; v&agrave;ng tr&ecirc;n s&agrave;n Kitco cũng giảm hơn 1%.</p> <p>Tr&ecirc;n s&agrave;n Comex, gi&aacute; v&agrave;ng tương lai giao th&aacute;ng 12 đ&ecirc;m qua giảm <abbr class="rate-usd">12,6 USD</abbr>, chốt phi&ecirc;n ở mức <abbr class="rate-usd">1.861,3 USD</abbr>/ounce.</p> <p>Đ&agrave; giảm li&ecirc;n tục của v&agrave;ng thế giới khiến gi&aacute; kim qu&yacute; trong nước cũng di chuyển k&eacute;m t&iacute;ch cực, hiện đ&atilde; giảm về v&ugrave;ng thấp nhất 1 th&aacute;ng.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="Gia vang trong nuoc hom nay anh 1" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/20/znews-photo-zadn-vn_dien_bien_gia_vang_gan_day.jpg" title="Giá vàng trong nước hôm nay ảnh 1" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption default-caption">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> <p>C&ocirc;ng ty TNHH MTV V&agrave;ng bạc Đ&aacute; qu&yacute; S&agrave;i G&ograve;n (SJC) hiện ni&ecirc;m yết gi&aacute; v&agrave;ng miếng khu vực TP.HCM ở mức 55,7 - 56,15 triệu đồng/lượng (mua v&agrave;o - b&aacute;n ra), tăng 50.000 đồng so với cuối ng&agrave;y h&ocirc;m qua, nhưng thấp hơn 250.000 đồng so với cuối tuần trước. Tương tự, gi&aacute; v&agrave;ng SJC b&aacute;n ra tại H&agrave; Nội h&ocirc;m nay phổ biến ở mức 56,17 triệu/lượng, thấp nhất kể từ giữa th&aacute;ng 10.</p> Trong h&ocirc;m nay, C&ocirc;ng ty CP V&agrave;ng bạc Đ&aacute; qu&yacute; Ph&uacute; Nhuận (PNJ) ni&ecirc;m yết gi&aacute; v&agrave;ng miếng tại cả 4 khu vực TP.HCM, Đ&agrave; Nẵng, Cần Thơ v&agrave; H&agrave; Nội ở mức 55,7 triệu/lượng (mua) v&agrave; 56,1 triệu/lượng (b&aacute;n), giảm 100.000 đồng chiều mua v&agrave; 150.000 đồng chiều b&aacute;n so với c&ugrave;ng giờ h&ocirc;m qua (19/11). Đ&acirc;y cũng l&agrave; v&ugrave;ng gi&aacute; thấp nhất m&agrave; PNJ ni&ecirc;m yết với mặt h&agrave;ng v&agrave;ng miếng trong 1 th&aacute;ng gần đ&acirc;y. <p>&nbsp;</p> <p>Tập đo&agrave;n V&agrave;ng bạc Đ&aacute; qu&yacute; DOJI h&ocirc;m nay giữ nguy&ecirc;n gi&aacute; mua - b&aacute;n v&agrave;ng so với cuối ng&agrave;y h&ocirc;m qua ở mức 55,6 - 56 triệu đồng/lượng (mua v&agrave;o - b&aacute;n ra). Tuy nhi&ecirc;n, đ&acirc;y cũng l&agrave; doanh nghiệp ni&ecirc;m yết gi&aacute; v&agrave;ng miếng thấp nhất thị trường.</p> <p>T&iacute;nh đến s&aacute;ng nay, gi&aacute; v&agrave;ng thế giới quy đổi ra tiền Việt dao động trong khoảng 52,3 triệu/lượng, thấp hơn gi&aacute; c&aacute;c doanh nghiệp trong nước đưa ra 3,8 triệu đồng.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="Gia vang trong nuoc hom nay anh 2" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/20/znews-photo-zadn-vn_chi_hung_zing_6.jpg" title="Giá vàng trong nước hôm nay ảnh 2" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>Gi&aacute; v&agrave;ng miếng trong nước đang đắt hơn gi&aacute; thế giới quy đổi 3,8 triệu đồng/lượng. Ảnh: <em>Ch&iacute; H&ugrave;ng.</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>Diễn biến đ&aacute;ng ch&uacute; &yacute; tr&ecirc;n thị trường v&agrave;ng hiện nay ch&iacute;nh l&agrave; việc gi&aacute; kim loại qu&yacute; giảm c&ugrave;ng chiều với đồng USD, d&ugrave; đ&acirc;y l&agrave; c&ocirc;ng cụ định gi&aacute;.</p> <p>Trong khi v&agrave;ng thế giới giảm 4 phi&ecirc;n liền tiếp tuần n&agrave;y th&igrave; đ&ecirc;m qua cũng đ&aacute;nh dấu phi&ecirc;n giảm thứ 6 li&ecirc;n tiếp của đồng USD. Chỉ số DXY đo sức mạnh đồng bạc xanh đ&atilde; giảm li&ecirc;n tục từ 92,95 điểm c&aacute;ch đ&acirc;y 1 tuần xuống cố định ở mức 92,22 hiện tại, tương đương mức giảm 0,75%/tuần.</p> <p>Trước đ&oacute;, đồng USD giảm gi&aacute; trị lu&ocirc;n tạo ra xu hướng tăng cho v&agrave;ng. Tuy nhi&ecirc;n, đ&agrave; sụt giảm của đồng bạc xanh tuần n&agrave;y chỉ gi&uacute;p gi&aacute; v&agrave;ng kh&ocirc;ng giảm qu&aacute; s&acirc;u. Điều n&agrave;y cho thấy, sự vận động của đồng USD đang t&aacute;c động rất yếu đến gi&aacute; v&agrave;ng.</p> <p>Ngược lại, thị trường chứng kho&aacute;n lại li&ecirc;n tục tăng điểm tuần n&agrave;y. Theo c&aacute;c chuy&ecirc;n gia, xu hướng n&agrave;y cho thấy d&ograve;ng tiền đang dịch chuyển từ cả thị trường v&agrave;ng v&agrave; USD sang chứng kho&aacute;n sau những c&ocirc;ng bố về vaccine v&agrave; c&aacute;c g&oacute;i cứu trợ kinh tế mới.</p> <p>Tuy nhi&ecirc;n, kim loại qu&yacute; vẫn nhận được đ&aacute;nh gi&aacute; t&iacute;ch cực từ c&aacute;c chuy&ecirc;n gia cấp cao tại Goldman Sachs. Ng&acirc;n h&agrave;ng đầu tư n&agrave;y cho rằng những rủi ro li&ecirc;n quan đến Covid-19 sẽ vẫn tiếp diễn v&agrave; sẽ c&oacute; th&ecirc;m nhiều đợt b&ugrave;ng ph&aacute;t mới g&acirc;y thiệt hại cho nền kinh tế. Từ l&yacute; do n&agrave;y, Goldman Sachs dự b&aacute;o gi&aacute; v&agrave;ng sẽ tăng l&ecirc;n mức <abbr class="rate-usd">2.300 USD</abbr>/ounce trong năm 2021, tương đương mức tăng 23% từ nay.</p> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo zingnews.vn
Argentina lạm phát hơn 100% sau hơn 30 năm

Argentina lạm phát hơn 100% sau hơn 30 năm

Giới chức nước này vẫn đang chật vật kiểm soát giá cả, trong tháng 2 giá tiêu dùng tại Argentina tăng lên 102,5% so với một năm trước đó. Đánh dấu mức cao nhất kể từ cuối năm 1991. 
back to top