Giá vàng hôm nay 14-11: Tăng nóng theo số ca nhiễm Covid-19

Sau khi giằng co trong vùng 1.875 – 1.800 USD/ounce, giá vàng đã gây sóng gió thị trường khi lao lên hàng chục USD/ounce chỉ trong 2 giờ giao dịch

<div> <div class="content-news-detail old-news"> <div class="VCSortableInPreviewMode noCaption"> <div><img alt="Giá vàng hôm nay 14-11: Tăng nóng theo số ca nhiễm Covid-19 - Ảnh 1." src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/14/nld-mediacdn-vn_20201028154139-16053061672222063327054.jpg" title="Giá vàng hôm nay 14-11: Tăng nóng theo số ca nhiễm Covid-19 - Ảnh 1." /></div> </div> <p>Kết th&uacute;c phi&ecirc;n giao dịch cuối tuần v&agrave;o khoảng 6 giờ ng&agrave;y 14-11 (theo giờ Việt Nam), <span>gi&aacute; v&agrave;ng</span> thế giới đ&oacute;ng cửa tại 1.890 USD/ounce, tăng 15 USD/ounce so với c&ugrave;ng thời điểm h&ocirc;m trước.</p> <p>Trước đ&oacute;, từ 7 giờ đến 18 giờ ng&agrave;y 13-11 theo giờ Việt Nam, gi&aacute; v&agrave;ng gần như mắc kẹt trong v&ugrave;ng 1.875-1.880 USD/ounce, nguy&ecirc;n nh&acirc;n l&agrave; giới đầu tư chưa mạnh tay mua b&aacute;n v&igrave; thị trường kh&ocirc;ng c&oacute; yếu tố n&agrave;o t&aacute;c động đến gi&aacute; v&agrave;ng. Tuy nhi&ecirc;n, khoảng 19 giờ, khi th&ocirc;ng tin về số ca nhiễm Covid -19 tăng đột biến được c&ocirc;ng bố tr&ecirc;n to&agrave;n thế giới, nhiều nh&agrave; đầu tư đ&atilde; nhảy v&agrave;o thị trường v&agrave;ng. Họ li&ecirc;n tục mua v&agrave;o v&agrave; chỉ sau 2 giờ giao dịch, gi&aacute; v&agrave;ng tăng dựng đứng 20 USD/ounce, từ 1.878 USD/ounce lao l&ecirc;n 1.898 USD/ounce (l&uacute;c 21 giờ).</p> <p>Sau đ&oacute;, thị trường xuất hiện động th&aacute;i chốt lời v&agrave; &quot;đ&aacute;nh xuống&quot; (b&aacute;n khống rồi chờ gi&aacute; v&agrave;ng đi xuống mua v&agrave;o hưởng ch&ecirc;nh lệch). Theo đ&oacute;, nhiều đầu tư b&aacute;n ra để chốt lời, số kh&aacute;c th&igrave; b&aacute;n khống buộc gi&aacute; v&agrave;ng hạ nhiệt c&ograve;n 1.895 USD/ounce. Đến rạng s&aacute;ng 14-11, gi&aacute; v&agrave;ng đ&oacute;ng cửa giao dịch tại 1.890 USD/ounce</p> <p>Gi&aacute; v&agrave;ng tăng n&oacute;ng khi thị trường bị chi phối bởi t&igrave;nh h&igrave;nh dịch bệnh ng&agrave;y c&agrave;ng tồi tệ hơn. Số ca nhiễm Covid-19 tăng mạnh ở một số quốc gia ở ch&acirc;u &Acirc;u v&agrave; Mỹ. Nhiều quốc gia như Anh, Đức, T&acirc;y Ban Nha &aacute;p dụng trở lại c&aacute;c biện ph&aacute;p gi&atilde;n c&aacute;ch x&atilde; hội. Đặc biệt, dịch bệnh tại Mỹ rất kh&oacute; kiểm so&aacute;t khiến một số tiểu bang c&oacute; thể đ&oacute;ng cửa c&aacute;c trường học, khuyến c&aacute;o người d&acirc;n kh&ocirc;ng ra khỏi nh&agrave;; hạn chế thời gian hoạt động c&aacute;c nh&agrave; h&agrave;ng, qu&aacute;n bar, ph&ograve;ng tập gym&hellip;.</p> <p>Trong khi đ&oacute;, một quan chức cao cấp của Cục Dự trữ Li&ecirc;n bang Mỹ cho rằng rủi ro nền kinh tế suy tho&aacute;i đang ở ph&iacute;a trước, đ&ograve;i hỏi ch&iacute;nh s&aacute;ch tiền tệ v&agrave; t&agrave;i kh&oacute;a hiệu quả mới vực dậy được. C&ograve;n Chủ tịch Ng&acirc;n h&agrave;ng Trung ương ch&acirc;u &Acirc;u (ECB) &ndash; b&agrave; Christine Lagarde th&igrave; h&eacute; lộ sẽ tăng cường hỗ trợ n&ecirc;̀n kinh tế trước những dự b&aacute;o dịch bệnh tiếp tục b&ugrave;ng ph&aacute;t mạnh tại khu vực n&agrave;y, nhất l&agrave; khi m&ugrave;a Đ&ocirc;ng sắp bắt đầu.</p> <p>Với thực trạng n&agrave;y, giới đầu tư t&agrave;i ch&iacute;nh suy đo&aacute;n kinh tế to&agrave;n cầu c&ograve;n u &aacute;m trong d&agrave;i hạn, vắc-xin Covid -19 kh&ocirc;ng đến kịp để &quot;sưởi ấm&quot; m&ugrave;a Đ&ocirc;ng năm 2020. Từ đ&oacute;, họ mạnh tay đổ vốn v&agrave;o v&agrave;ng, chớp thời cơ kiếm lời hoặc l&agrave;m nơi tr&uacute; ẩn, gi&uacute;p gi&aacute; kim loại qu&yacute; n&agrave;y tăng mạnh.</p> <p>Nh&agrave; ph&acirc;n t&iacute;ch Hitesh Jain của C&ocirc;ng ty m&ocirc;i giới đ&acirc;̀u tư Yes Securities (&Acirc;́n Đ&ocirc;̣) nhận định l&agrave;n s&oacute;ng l&acirc;y nhi&ecirc;̃m Covid-19 thứ hai c&oacute; thể l&agrave;m tr&igrave; ho&atilde;n tiến tr&igrave;nh phục hồi kinh tế, ti&ecirc;́p tục hỗ trợ cho giá v&agrave;ng.</p> <p>Một cuộc khảo s&aacute;t của Central Banking and Invesco (Mỹ) cho thấy đại dịch Covid-19 đ&atilde; th&uacute;c đẩy 23% ng&acirc;n h&agrave;ng trung ương xem v&agrave;ng l&agrave; t&agrave;i sản ng&agrave;y c&agrave;ng hấp dẫn hơn, trong khi 77% c&ograve;n lại b&agrave;y tỏ quan điểm v&agrave;ng vẫn l&agrave; hầm tr&uacute; ẩn an to&agrave;n. Ngo&agrave;i ra, Central Banking and Invesco c&ograve;n đưa ra th&ocirc;ng tin nhu cầu của c&aacute;c nh&agrave; đầu tư nhỏ đối với v&agrave;ng đ&atilde; tăng mạnh trong năm 2020.</p> <p>Tại Việt Nam, do gi&aacute; v&agrave;ng thế giới từ 9 đến 17 giờ ng&agrave;y 13-11 chỉ tăng giảm nhẹ n&ecirc;n gi&aacute; v&agrave;ng SJC loay hoay trong v&ugrave;ng 56,4 triệu đồng/lượng, cao hơn gi&aacute; thế giới 3,4 triệu đồng/lượng.</p> </div> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo nld.com.vn
Chứng khoán có đà tăng mạnh trong tháng 6

Chứng khoán có đà tăng mạnh trong tháng 6

Thị trường chứng khoán Việt Nam ghi nhận sự phân hóa dòng tiền giữa các nhóm nhà đầu tư và các ngành trong tháng 5. Nhóm cổ phiếu vốn hóa trung bình thấp ở các ngành công nghệ thông tin, thép,... tài chính ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng.
back to top