Đề xuất 'siêu dự án du lịch tâm linh' 15.000 tỷ ở chùa Hương

(Khoahocdoisong.vn) - DN xây dựng Xuân Trường vừa đề xuất với UBND TP Hà Nội xin được thực hiện "siêu dự án" du lịch tâm linh quy mô 1.000 ha ở khu vực chùa Hương với tổng mức đầu tư lên đến 15.000 tỷ.

<div> <p>Theo đ&oacute;, tại văn bản số 212/CV-DNXT ng&agrave;y 25/7/2018 gửi UBND TP H&agrave; Nội, DN x&acirc;y dựng Xu&acirc;n Trường đề xuất xin đầu tư x&acirc;y dựng khu du lịch t&acirc;m linh Hương Sơn (tại x&atilde; Hương Sơn, huyện Mỹ Đức) với tổng mức đầu tư 15.000 tỷ đồng.&nbsp;</p> <p>Dự &aacute;n gồm c&aacute;c hạng mục: Nạo v&eacute;t c&aacute;c d&ograve;ng chảy để tạo đường thủy khoảng 20km (giống như Tr&agrave;ng An); kh&ocirc;i phục, t&ocirc;n tạo đền ch&ugrave;a miếu mạo trong khu vực; x&acirc;y dựng một th&aacute;p mang tầm cỡ quốc gia, quốc tế cao 100m để thờ X&aacute; Phật Lợi (t&acirc;m điểm l&agrave; th&aacute;p đ&aacute; đỏ granit); x&acirc;y dựng hệ thống dịch vụ, kh&aacute;ch sạn, nh&agrave; h&agrave;ng&hellip;Quy m&ocirc; dự &aacute;n khoảng 1.000 ha (ph&iacute;a Bắc gi&aacute;p khu bến đ&ograve; Suối Yến, ph&iacute;a Nam gi&aacute;p khu du lịch Tam Ch&uacute;c, ph&iacute;a t&acirc;y l&agrave; d&atilde;y n&uacute;i gi&aacute;p với tỉnh H&ograve;a B&igrave;nh, ph&iacute;a Đ&ocirc;ng gi&aacute;p s&ocirc;ng Đ&aacute;y tỉnh H&agrave; Nam).</p> <p>Ng&agrave;y 25/11, Sở KH-ĐT TP H&agrave; Nội đ&atilde; c&oacute; c&ocirc;ng văn số 7257/KH&amp;ĐT-NNS cho biết: Ng&agrave;y 13/11, Sở KH-ĐT TP H&agrave; Nội đ&atilde; chủ tr&igrave; cuộc l&agrave;m việc, nghe&nbsp;DN Xu&acirc;n Trường b&aacute;o c&aacute;o t&oacute;m tắt &yacute; tưởng dự &aacute;n Khu du lịch t&acirc;m linh Hương Sơn v&agrave; đang t&iacute;nh cực phối hợp, đ&ocirc;n đốc triển khai, tổng hợp đề xuất b&aacute;o c&aacute;o&nbsp;TP trong th&aacute;ng 12/2018.</p> <div>&nbsp;</div> <p>Trước đ&oacute;, ng&agrave;y 5/9/2018, Sở KH-ĐT&nbsp;TP H&agrave; Nội đ&atilde; c&oacute; c&ocirc;ng văn số 5360/KH&amp;ĐT-NNS gửi UBND TP H&agrave; Nội về việc DN Xu&acirc;n Trường đề nghị đầu tư x&acirc;y dựng khu du lịch t&acirc;m linh Hương Sơn.</p> <p>Trong đề xuất dự &aacute;n, Xu&acirc;n Trường cho biết, nếu được triển khai, DN cam đoan Khu du lịch t&acirc;m linh Hương Sơn sẽ trở th&agrave;nh di sản văn h&oacute;a c&ugrave;ng với khu du lịch Tam Ch&uacute;c (H&agrave; Nam) v&agrave;o năm 2028. Khi khu du lịch ho&agrave;n th&agrave;nh, sẽ đ&oacute;n từ 6-8 triệu lượt kh&aacute;ch/năm, tạo việc l&agrave;m cho 30.000 lao động v&agrave; ng&acirc;n s&aacute;ch khoảng 1.000 tỷ đồng/năm.</p> <p>Xu&acirc;n Trường l&agrave;&nbsp;DN đầu tư v&agrave; đề xuất đầu tư nhiều khu du lịch t&acirc;m linh như: Quần thể B&aacute;i Đ&iacute;nh &ndash; Tr&agrave;ng An (Ninh B&igrave;nh), Khu Du lịch Tam Ch&uacute;c &ndash; Ba Sao (H&agrave; Nam), khu t&acirc;m linh tổng hợp đảo C&aacute;i Tr&aacute;p (Hải Ph&ograve;ng), Khu du lịch t&acirc;m linh Hồ N&uacute;i Cốc (Th&aacute;i Nguy&ecirc;n)&hellip;</p> <p>Xu&acirc;n Trường cũng l&agrave; chủ dự &aacute;n Khu t&acirc;m linh Hồ N&uacute;i Cốc (Th&aacute;i Nguy&ecirc;n) với tổng mức đầu tư ban đầu khoảng 15.000 tỷ đồng, được thực hiện từ năm 2016 đến năm 2035, với tổng diện t&iacute;ch l&ecirc;n&nbsp; tới 18.940 ha, trong đ&oacute; Hồ N&uacute;i Cốc c&oacute; diện t&iacute;ch khoảng 2.500 ha.&nbsp;</p> <p>Tại &ldquo;si&ecirc;u dự &aacute;n&rdquo; Hồ N&uacute;i Cốc, DN Xu&acirc;n Trường sẽ x&acirc;y dựng x&acirc;y dựng Th&aacute;p Phật gi&aacute;o lớn nhất thế giới với chiều cao 150m, nền m&oacute;ng Th&aacute;p c&oacute; chiều rộng 10.000m2, c&oacute; thể chứa được từ 5 - 10 ngh&igrave;n người trong c&ugrave;ng một thời điểm.</p> <p><span>Th&aacute;i B&igrave;nh</span></p> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo vietnamnet.vn
"Bùng nổ" thương mại điện tử ở nông thôn

"Bùng nổ" thương mại điện tử ở nông thôn

Báo cáo nghiên cứu vừa công bố của J&T Express cho thấy, thói quen mua sắm trực tuyến của người Việt phát triển mạnh mẽ trong dịch và duy trì khá bền vững sau đó. Đáng chú ý, nhu cầu mua sắm trên các sàn thương mại điện tử không chỉ ở các thành phố lớn mà đang "bùng nổ" ở nông thôn.
back to top