Để lão hóa đến chậm bạn hãy thử 9 cách này ngay từ hôm nay

Một nghiên cứu cho thấy những người cảm thấy mình luôn trẻ trung có xu hướng tính cách và bề ngoài của họ trông cũng trẻ hơn so với tuổi và thêm vào đó là những bí quyết khôn ngoan trong cuộc sống của họ. Thậm chí họ còn cho rằng quá trình lão hóa là một sự trải nghiệm thú vị nên không việc gì phải sợ.

<p style="text-align: justify;"><strong>1. Nhịn ăn theo chu kỳ</strong></p> <p style="text-align: justify;">Nhịn ăn li&ecirc;n tục l&agrave; một m&ocirc; h&igrave;nh ăn uống nhịn ăn gi&aacute;n đoạn v&agrave; theo chu kỳ cụ thể. Phương ph&aacute;p n&agrave;y kh&ocirc;ng quan trọng bạn ăn g&igrave; m&agrave; quan trọng khi n&agrave;o bạn ăn. Nhịn ăn theo chu kỳ cực kỳ c&oacute; lợi cho sức khỏe tổng thể của bạn, c&acirc;n bằng lượng hormone trong cơ thể, giảm c&acirc;n v&agrave; thậm ch&iacute; giảm nguy cơ ung thư hoặc bệnh alzheimer. Nghi&ecirc;n cứu cho thấy, ăn theo chu kỳ c&ograve;n k&iacute;ch th&iacute;ch t&aacute;i tạo tế b&agrave;o gốc.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>2. C&oacute; th&aacute;i độ t&iacute;ch cực</strong></p> <p style="text-align: justify;">&ldquo;Sự h&agrave;i hước l&agrave; điều quan trọng ở bất kỳ thời điểm n&agrave;o trong cuộc sống ch&uacute;ng ta, cho d&ugrave; l&agrave; mỗi tuần bạn vẫn cần gặp b&aacute;c sĩ một lần.&rdquo; Harlene Goodrich, một người đ&agrave;n &ocirc;ng đ&atilde; ở tuổi 80 cho biết. L&atilde;o h&oacute;a l&agrave; một điều tất lẽ dĩ ngẫu sẽ xảy đến với tất cả ch&uacute;ng ta, thế n&ecirc;n điều quan trọng l&agrave; giữ tinh thần t&iacute;ch cực d&ugrave; c&oacute; chuyện g&igrave; xảy ra đi nữa. Mỉm cười l&agrave; một biện ph&aacute;p tuyệt vời. Nghi&ecirc;n cứu đ&atilde; chỉ ra rằng nụ cười giải ph&oacute;ng c&aacute;c chất độc trong cơ thể, cải thiện t&acirc;m trạng v&agrave; sức khỏe ch&uacute;ng ta.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>3. Lu&ocirc;n giữ sự gần gũi b&ecirc;n gia đ&igrave;nh v&agrave; bạn b&egrave;</strong></p> <p style="text-align: justify;">Trở n&ecirc;n th&acirc;n thiện v&agrave; lu&ocirc;n gặp gỡ bạn b&egrave; l&agrave; c&aacute;ch mang lại nhiều lợi &iacute;ch cho ch&uacute;ng ta. C&aacute;c nghi&ecirc;n cứu cho thấy những người c&oacute; mối quan hệ tốt với gia đ&igrave;nh v&agrave; bạn b&egrave; thường sống hạnh ph&uacute;c, sống thọ hơn v&agrave; &iacute;t gặp c&aacute;c vấn đề về sức khỏe hơn.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>4. Bổ sung th&ecirc;m collagen v&agrave;o th&oacute;i quen sinh hoạt</strong></p> <p style="text-align: justify;">Collagen l&agrave; một loại protein c&oacute; trong cơ thể của ch&uacute;ng ta. Khi ch&uacute;ng ta gi&agrave; đi, việc sản xuất collagen chậm lại g&acirc;y ra sự xuất hiện của c&aacute;c nếp nhăn v&agrave; khiến da bị kh&ocirc;. Việc bổ sung collagen c&oacute; thể tăng độ đ&agrave;n hồi cho da, l&agrave;m cho l&agrave;n da mịn m&agrave;ng hơn, đầy đặn hơn v&agrave; trẻ trung hơn. N&oacute; cũng gi&uacute;p giảm đau khớp v&agrave; c&oacute; thể ngăn ngừa c&aacute;c bệnh li&ecirc;n quan đến xương cốt, l&agrave; bệnh thường xảy ra với người gi&agrave;.</p> <div> <ul style="display: flex;"> <li style="display: none; width: 47%; margin-bottom: 7px; padding: 5px; border: 1px solid rgb(221, 221, 221); background: rgb(242, 242, 242); overflow: hidden; float: left; margin-right: 2%; box-sizing: border-box; text-align: justify;"><a href="" rel="nofollow" style="overflow: hidden;" target="_blank"> <img src="" /> </a></li> <li style="display: none; width: 47%; margin-bottom: 7px; padding: 5px; border: 1px solid rgb(221, 221, 221); background: rgb(242, 242, 242); overflow: hidden; float: left; margin-right: 2%; box-sizing: border-box; text-align: justify;"><a href="" rel="nofollow" style="overflow: hidden;" target="_blank"> <img src="" /> </a></li> </ul> </div> <p style="text-align: justify;"><strong>5. Thay đổi ngoại h&igrave;nh</strong></p> <p style="text-align: justify;">Khu&ocirc;n mặt v&agrave; t&oacute;c c&oacute; &yacute; nghĩa rất lớn trong việc n&oacute;i l&ecirc;n tuổi t&aacute;c của ch&uacute;ng ta. H&atilde;y thường xuy&ecirc;n d&agrave;nh 15-20 ph&uacute;t mỗi ng&agrave;y để chăm s&oacute;c cho da mặt của bạn v&agrave; ngăn chặn l&atilde;o h&oacute;a, thay đổi kiểu t&oacute;c mới cũng c&oacute; thể gi&uacute;p bạn giảm đi nhiều tuổi so với thực tế. Thậm ch&iacute;, l&agrave;m m&oacute;ng tay hay sơn m&oacute;ng tay cũng gi&uacute;p bạn tr&ocirc;ng trẻ hơn.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>6. Sử dụng nước vo gạo</strong></p> <p style="text-align: justify;">Việc n&agrave;y rất đơn giản, chỉ cần vo gạo xong lấy nước chắt ra một c&aacute;i b&aacute;t v&agrave; d&ugrave;ng nước ấy để rửa mặt hoặc gội đầu. Nước vo gạo chứa rất nhiều vitamin tốt cho da v&agrave; t&oacute;c sẽ gi&uacute;p bạn c&oacute; được l&agrave;n da trẻ trung, rạng rỡ v&agrave; m&aacute;i t&oacute;c mềm mại tuyệt đẹp.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>7. Nằm thẳng lưng khi ngủ</strong></p> <p style="text-align: justify;">Để tăng cường hiệu quả của giấc ngủ ngon, h&atilde;y tập ngủ nằm thẳng lưng. V&igrave; khi ngủ nghi&ecirc;ng sẽ kh&ocirc;ng tốt cho dạ d&agrave;y v&agrave; cả c&aacute;c cơ mặt, một b&ecirc;n mặt sẽ bị đ&egrave; l&ecirc;n suốt cả đ&ecirc;m. Sau nhiều năm ở c&ugrave;ng vị tr&iacute; ấy sẽ tạo ra những vết nhăn tr&ecirc;n mặt m&agrave; kh&oacute; c&oacute; thể loại bỏ được, v&igrave; vậy tốt hơn hết l&agrave; ngăn chặn ch&uacute;ng sớm nhất c&oacute; thể bằng việc thay đổi từ th&oacute;i quen nhỏ nhất.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>8. Chăm s&oacute;c da to&agrave;n bộ cơ thể bạn</strong></p> <p style="text-align: justify;">Đ&ocirc;i khi ch&uacute;ng ta chỉ nghĩ đến khu&ocirc;n mặt m&agrave; qu&ecirc;n đi to&agrave;n bộ cơ thể m&igrave;nh. Đ&oacute; l&agrave; l&yacute; do ch&uacute;ng ta cần chăm s&oacute;c to&agrave;n bộ cơ thể. Dưỡng ẩm to&agrave;n th&acirc;n sau khi tắm, m&aacute;t-xa, tập thể dục v&agrave; ăn c&aacute;c m&oacute;n l&agrave;nh mạnh cho sức khỏe. V&agrave; khi tuổi gi&agrave; ập đến bạn thấy biết ơn về điều đ&oacute;.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>9.Tập luyện cho cơ thể v&agrave; tốt cho cả t&acirc;m tr&iacute; bạn</strong></p> <p style="text-align: justify;">Mọi thứ trong cơ thể ch&uacute;ng ta thay đổi khi ch&uacute;ng ta gi&agrave; đi. Nhưng một số người cao ni&ecirc;n, cụ thể như &ocirc;ng Heinz Werner Bongard đ&atilde; l&agrave;m một c&ocirc;ng việc tuyệt vời để chứng minh tuổi t&aacute;c kh&ocirc;ng phải l&agrave; giới hạn để bạn kh&ocirc;ng giữ được những khối cơ bắp của m&igrave;nh. H&atilde;y chăm chỉ luyện tập, giống như một thử th&aacute;ch với cơ thể của bạn cũng ch&iacute;nh l&agrave; thử th&aacute;ch t&acirc;m tr&iacute;. Điều đ&oacute; gi&uacute;p th&uacute;c đẩy tr&iacute; nhớ v&agrave; sự tập trung của ch&uacute;ng ta.</p> <p style="text-align: justify;">(<i>Theo Brightside</i>)</p> <div> <div> <div> <div style="text-align: justify;">&nbsp;</div> <div style="text-align: justify;">&nbsp;</div> </div> </div> <div> <div style="text-align: justify;">&nbsp;</div> </div> </div>

Theo suckhoedoisong.vn
back to top