Đám cưới Công Phượng thuộc mức bảo mật cao nhất: Khách mời đến dự phải quẹt thẻ, đăng ký thông tin để nhận ảnh sau tiệc

Có chuyện gì bí mật hơn chuyện tình yêu của Công Phượng và bà xã Viên Minh thì đó chính là đám cưới của cặp đôi.

<div> <p><span id="mainContent">V&agrave;o ng&agrave;y 16/11 tới đ&acirc;y, C&ocirc;ng Phượng sẽ ch&iacute;nh thức trở th&agrave;nh chồng người ta . Được biết, b&agrave; x&atilde; C&ocirc;ng Phượng l&agrave; T&ocirc; Ngọc Vi&ecirc;n Minh, cặp đ&ocirc;i đ&atilde; c&oacute; nhiều năm y&ecirc;u nhau kh&ocirc;ng c&ocirc;ng khai trước khi quyết định về chung một nh&agrave;.</span></p> <p><span id="mainContent">Từ l&uacute;c y&ecirc;u đến l&uacute;c đ&aacute;m hỏi đ&atilde; &acirc;m thầm như vậy, kh&ocirc;ng n&oacute;i th&igrave; nhiều người cũng biết đ&aacute;m cưới của đ&ocirc;i trai t&agrave;i g&aacute;i sắc sẽ diễn ra k&iacute;n kẽ ra sao. Thế n&ecirc;n b&ecirc;n cạnh việc ch&uacute;c ph&uacute;c, d&acirc;n t&igrave;nh c&ograve;n b&agrave;n t&aacute;n kh&ocirc;ng ngớt bởi đ&aacute;m cưới của C&ocirc;ng Phượng - Vi&ecirc;n Minh đang được đ&aacute;nh gi&aacute; l&agrave; 1 trong những đ&aacute;m cưới được bao mật ở mức cao nhất từ trước đến nay. </span></p> <div class="VCSortableInPreviewMode"> <div><span id="mainContent"><img alt="Đám cưới Công Phượng thuộc mức bảo mật cao nhất: Khách mời đến dự phải quẹt thẻ, đăng ký thông tin để nhận ảnh sau tiệc - Ảnh 1." src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/05/cafefcdn-com_photo-1-1604559418540386254012.jpeg" title="Đám cưới Công Phượng thuộc mức bảo mật cao nhất: Khách mời đến dự phải quẹt thẻ, đăng ký thông tin để nhận ảnh sau tiệc - Ảnh 1." /></span></div> <div class="PhotoCMS_Caption"> <p data-placeholder="[nhập chú thích]"><span id="mainContent">Lễ đ&iacute;nh h&ocirc;n của C&ocirc;ng Phượng - Vi&ecirc;n Minh v&agrave;o th&aacute;ng 6 vừa qua.</span></p> </div> </div> <p><span id="mainContent">C&ograve;n tại sao n&oacute;i đ&aacute;m cưới của C&ocirc;ng Phượng - Vi&ecirc;n Minh thuộc h&agrave;ng bảo mật nhất th&igrave; đ&acirc;y ch&iacute;nh l&agrave; h&agrave;ng loạt l&yacute; do:</span></p> <p><span id="mainContent"><b>Địa điểm:</b> Đ&aacute;m cưới ở S&agrave;i G&ograve;n được tổ chức tại Gem Center - trung t&acirc;m tiệc cưới sang chảnh c&oacute; tiếng. Đ&acirc;y cũng l&agrave; nơi diễn ra ng&agrave;y vui của nhiều gương mặt &quot;c&oacute; số c&oacute; m&aacute;&quot; trong l&agrave;ng giải tr&iacute; như: Trấn Th&agrave;nh, Trường Giang, Hoa hậu Đặng Thu Thảo, Cường Đ&ocirc; La, diễn vi&ecirc;n L&ecirc; Phương, Đinh Ngọc Diệp - Victor Vũ, Mạc Hồng Qu&acirc;n - Kỳ H&acirc;n, &aacute;i nữ đại gia Minh Nhựa,...</span></p> <p><span id="mainContent"><b>Kh&aacute;ch mời:</b> Mỗi kh&aacute;ch mời được gửi 1 chiếc thẻ cưới k&egrave;m theo thiệp cưới. Khi đến đ&aacute;m cưới, kh&aacute;ch mời sẽ phải quẹt thẻ cưới mới được v&agrave;o trong.</span></p> <p><span id="mainContent"><b>H&igrave;nh ảnh trong v&agrave; sau đ&aacute;m cưới:</b> D&ugrave; cặp đ&ocirc;i kh&ocirc;ng ghi r&otilde; quy định quay phim v&agrave; chụp ảnh tại tiệc cưới nhưng đ&atilde; ghi ch&uacute; BTC sẽ gửi sau: <i>&quot;Qu&yacute; </i><i>kh&aacute;ch c&oacute; thể qu&eacute;t m&atilde; QR hoặc truy cập v&agrave;o website v&agrave; để lại th&ocirc;ng tin li&ecirc;n lạc. Ch&uacute;ng t&ocirc;i sẽ gửi bạn những h&igrave;nh ảnh chuy&ecirc;n nghiệp được chụp trong buổi tiệc&quot;</i> đồng thời cam kết bảo mật th&ocirc;ng tin của kh&aacute;ch mời.</span></p> <div class="VCSortableInPreviewMode active"> <div><span id="mainContent"><img alt="Đám cưới Công Phượng thuộc mức bảo mật cao nhất: Khách mời đến dự phải quẹt thẻ, đăng ký thông tin để nhận ảnh sau tiệc - Ảnh 2." src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/05/cafefcdn-com_photo-1-1604559420669274223028.jpg" title="Đám cưới Công Phượng thuộc mức bảo mật cao nhất: Khách mời đến dự phải quẹt thẻ, đăng ký thông tin để nhận ảnh sau tiệc - Ảnh 2." /></span></div> <div class="PhotoCMS_Caption"> <p data-placeholder="[nhập chú thích]"><span id="mainContent">Thiệp cưới của C&ocirc;ng Phượng - Vi&ecirc;n Minh</span></p> </div> </div> <p><span id="mainContent">Nhiều người bất ngờ nhưng cũng kh&ocirc;ng &iacute;t người cảm thấy b&igrave;nh thường bởi trước đ&oacute;, cặp đ&ocirc;i đ&atilde; c&oacute; một lễ đ&iacute;nh h&ocirc;n k&iacute;n đ&aacute;o hồi th&aacute;ng 6 vừa qua. Đến tận ng&agrave;y đ&iacute;nh h&ocirc;n, th&ocirc;ng tin v&agrave; một v&agrave;i h&igrave;nh ảnh mới được r&ograve; rỉ.</span></p> <p><span id="mainContent">Được biết sau đ&aacute;m cưới ở Tp.HCM, cặp đ&ocirc;i sẽ tiếp tục tổ chức th&ecirc;m tiệc nữa ở Nghệ An v&agrave; Ph&uacute; Quốc.</span></p> <p><span id="mainContent"><i>Ảnh: Tổng hợp</i></span></p> <div class="VCSortableInPreviewMode link-content-footer IMSCurrentEditorEditObject active">&nbsp;</div> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo Pháp luật và Bạn đọc
"Bùng nổ" thương mại điện tử ở nông thôn

"Bùng nổ" thương mại điện tử ở nông thôn

Báo cáo nghiên cứu vừa công bố của J&T Express cho thấy, thói quen mua sắm trực tuyến của người Việt phát triển mạnh mẽ trong dịch và duy trì khá bền vững sau đó. Đáng chú ý, nhu cầu mua sắm trên các sàn thương mại điện tử không chỉ ở các thành phố lớn mà đang "bùng nổ" ở nông thôn.
back to top