Quỹ bóng đá thuộc VinGroup mua đội bóng châu Âu dự Champions League, cơ hội cho Quang Hải, Công Phượng đối đầu Ronaldo, Messi đang tới gần?

Trong mùa giải 2018/2019 vừa kết thúc, Sarajevo đã giành ngôi vô địch Bosnia & Herzegovina. Điều này giúp Sarajevo có quyền tham dự vòng sơ loại Champions League 2019 – 2020. Hiện tại, PVF và doanh nhân Nguyễn Hoài Nam đang nắm giữ 60% cổ phần đội bóng này.

<div> <p style="text-align: justify;"><span>Trong th&aacute;ng 3/2019, CLB B&oacute;ng đ&aacute; Sarajevo, đương kim v&ocirc; địch giải quốc gia Bosnia &amp; Herzegovina đ&atilde; tổ chức cuộc họp b&aacute;o th&ocirc;ng b&aacute;o về việc thay đổi cơ cấu cổ đ&ocirc;ng của đội b&oacute;ng.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Theo đ&oacute;, cổ đ&ocirc;ng lớn nắm giữ 90% cổ phần l&agrave; &ocirc;ng Vincent Tan đ&atilde; quyết định nhượng lại 60% cổ phần cho c&aacute;c nh&agrave; đầu tư mới từ Việt Nam l&agrave; &ocirc;ng Nguyễn Ho&agrave;i Nam v&agrave; PVF (Quỹ Đầu tư v&agrave; Ph&aacute;t triển T&agrave;i năng B&oacute;ng đ&aacute; Việt Nam &ndash; thuộc tập đo&agrave;n VinGroup). Chi tiết thỏa thuận kh&ocirc;ng được tiết lộ.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Sau giao dịch n&agrave;y, &ocirc;ng Vincent Tan sẽ c&ograve;n nắm giữ 30% cổ phần CLB B&oacute;ng đ&aacute; Sarajevo, c&ograve;n lại 10% thuộc về nh&agrave; đầu tư trong nước.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span><b>Quang Hải, C&ocirc;ng Phượng v&agrave; cơ hội đối đầu Ronaldo, Messi</b></span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Trong m&ugrave;a giải 2018/2019 vừa kết th&uacute;c, Sarajevo đ&atilde; gi&agrave;nh ng&ocirc;i v&ocirc; địch với 57 điểm sau 26 v&ograve;ng đấu. S&acirc;n nh&agrave; của Sarajevo l&agrave; Asim Ferhatović Hase c&oacute; sức chứa 34.500 người. S&acirc;n từng c&oacute; vinh dự tổ chức Thế vận hội m&ugrave;a đ&ocirc;ng năm 1984. Với chức v&ocirc; địch Bosnia &amp; Herzegovina gi&uacute;p Sarajevo c&oacute; quyền tham dự v&ograve;ng sơ loại Champions League 2019 &ndash; 2020. C&aacute;c trận đấu bắt đầu diễn ra v&agrave;o th&aacute;ng 7/2019.</span></p> <div> <div style="text-align: justify;"><span><img alt="PVF và ông Nguyễn Hoài Nam nắm giữ 60% cổ phần FC Sarajevo, cơ hội cho Quang Hải, Công Phượng đối đầu Ronaldo, Messi đang tới gần? - Ảnh 1." data-original="https://khds.1cdn.vn/2019/04/22/1-1555838091127606474706.png" src="https://khds.1cdn.vn/2019/04/22/1-1555838091127606474706.png" title="PVF và ông Nguyễn Hoài Nam nắm giữ 60% cổ phần FC Sarajevo, cơ hội cho Quang Hải, Công Phượng đối đầu Ronaldo, Messi đang tới gần? - Ảnh 1." /></span></div> <div> <p data-placeholder="[nhập chú thích]" style="text-align: justify;"><span>Sarajevo v&ocirc; địch Bosnia &amp; Herzegovina m&ugrave;a giải 2018/2019</span></p> </div> </div> <p style="text-align: justify;"><span>Ph&aacute;t biểu tại buổi c&ocirc;ng bố cổ đ&ocirc;ng mới, &ocirc;ng Senad Jahic, Chủ tịch Sarajevo cho biết: &quot;Sẽ kh&ocirc;ng c&oacute; x&aacute;o trộn lớn trong chiến lược ph&aacute;t triển của Sarajevo. Kh&aacute;n giả Bosnia &amp; Herzegovina biết rằng &ocirc;ng Nam v&agrave; đối t&aacute;c đ&atilde; tham gia v&agrave;o b&oacute;ng đ&aacute; trong những năm qua. Ch&uacute;ng t&ocirc;i sẽ c&oacute; những thay đổi về cầu thủ v&agrave; điều đ&oacute; sẽ mang lại lợi &iacute;ch cho đội b&oacute;ng&quot;.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Thương vụ mua cổ phần Sarajevo của PVF v&agrave; &ocirc;ng Nguyễn Ho&agrave;i Nam sẽ mang đến nhiều cơ hội ph&aacute;t triển t&agrave;i năng cho c&aacute;c cầu thủ trong nước. PVF l&agrave; học viện b&oacute;ng đ&aacute; chuy&ecirc;n nghiệp, hiện đại h&agrave;ng đầu ch&acirc;u &Aacute;. Trong tương lai, FC Sarajevo sẽ c&oacute; những hợp t&aacute;c với PVF về đ&agrave;o tạo, trao đổi cầu thủ.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Chia sẻ tr&ecirc;n truyền th&ocirc;ng, &ocirc;ng Nguyễn Ho&agrave;i Nam lu&ocirc;n khẳng định mong muốn đưa cầu thủ Việt Nam sang ch&acirc;u &Acirc;u thi đấu để mở mang kiến thức, t&iacute;ch lũy kinh nghiệm gi&uacute;p chất lượng ĐTQG được n&acirc;ng cao, từ đ&oacute; k&eacute;o giấc mơ World Cup lại gần hơn.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span>&quot;Ch&uacute;ng ta cứ m&atilde;i loay hoay với ước mơ v&ocirc; địch Đ&ocirc;ng Nam &Aacute;, với SEA Games...nhưng hầu như ch&uacute;ng ta kh&ocirc;ng c&oacute; được niềm vui trọn vẹn trong hơn một thập kỷ qua. Nếu muốn b&oacute;ng đ&aacute; Việt Nam ph&aacute;t triển v&agrave; vươn xa th&igrave; ch&uacute;ng ta phải mơ đến một ước mơ xa hơn l&agrave; giấc mơ World Cup&quot; &ocirc;ng Nam cho biết.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Với việc &ocirc;ng Nguyễn Ho&agrave;i Nam v&agrave; PVF đang nắm giữ 60% cổ phần Sarajevo, kh&ocirc;ng loại trừ khả năng sẽ c&oacute; thương vụ đưa những ng&ocirc;i sao trong nước như Quang Hải, C&ocirc;ng Phượng, Văn Hậu&hellip; sang Sarajevo thi đấu. Nếu điều n&agrave;y th&agrave;nh hiện thực, ch&uacute;ng ta sẽ c&oacute; cơ hội được nh&igrave;n thấy những Quang Hải, C&ocirc;ng Phượng, Văn Hậu&hellip;đối đầu Ronaldo, Messi v&agrave; h&agrave;ng loạt ng&ocirc;i sao quốc tế tại UEFA Champions League.</span></p> <div> <div style="text-align: justify;"><span><img alt="PVF và ông Nguyễn Hoài Nam nắm giữ 60% cổ phần FC Sarajevo, cơ hội cho Quang Hải, Công Phượng đối đầu Ronaldo, Messi đang tới gần? - Ảnh 2." data-original="http://cafefcdn.com/2019/4/21/kinh-dien-ronaldo-messi-dua-bong-vang-champions-league-phan-thang-bai-r2-1554812716-948-width660height371-15558383144702020590884.jpg" src="https://khds.1cdn.vn/2019/04/22/kinh-dien-ronaldo-messi-dua-bong-vang-champions-league-phan-thang-bai-r2-1554812716-948-width660height371-15558383144702020590884.jpg" title="PVF và ông Nguyễn Hoài Nam nắm giữ 60% cổ phần FC Sarajevo, cơ hội cho Quang Hải, Công Phượng đối đầu Ronaldo, Messi đang tới gần? - Ảnh 2." /></span></div> <div> <p data-placeholder="[nhập chú thích]" style="text-align: justify;"><span>Cơ hội cho Quang Hải, C&ocirc;ng Phượng...đối đầu Ronaldo, Messi</span></p> </div> </div> <p style="text-align: justify;"><span>Tr&ecirc;n thực tế, việc những &ocirc;ng chủ Ch&acirc;u &Aacute; mua đội b&oacute;ng Ch&acirc;u &Acirc;u v&agrave; đưa cầu thủ trong nước &quot;xuất ngoại&quot; l&agrave; xu hướng đang diễn ra kh&aacute; mạnh những năm gần đ&acirc;y. Mới đ&acirc;y, sau khi mua đội b&oacute;ng Espanyol của T&acirc;y Ban Nha, &ocirc;ng chủ người Trung Quốc đ&atilde; đưa ng&ocirc;i sao h&agrave;ng đầu của quốc gia n&agrave;y l&agrave; Wu Lei sang thi đấu La Liga.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span><b>&Ocirc;ng Nguyễn Ho&agrave;i Nam v&agrave; mối li&ecirc;n hệ với &ocirc;ng chủ Cardiff City</b></span></p> <p style="text-align: justify;"><span>&Ocirc;ng Nguyễn Ho&agrave;i Nam được biết đến l&agrave; người c&oacute; đam m&ecirc; m&atilde;nh liệt với b&oacute;ng đ&aacute;. &Ocirc;ng l&agrave; th&agrave;nh vi&ecirc;n HĐQT của hai CLB b&oacute;ng đ&aacute; l&agrave; K.V Kortrijk (Bỉ) v&agrave; Sarajevo (Bosnia Herzegovina).</span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Năm 2018, &ocirc;ng Nam đ&atilde; tranh cử chức Ph&oacute; chủ tịch T&agrave;i ch&iacute;nh Li&ecirc;n đo&agrave;n b&oacute;ng đ&aacute; Việt Nam (VFF) kh&oacute;a VIII nhưng kh&ocirc;ng th&agrave;nh c&ocirc;ng. Khi đ&oacute;, &ocirc;ng Nam từng tuy&ecirc;n bố c&oacute; thể mang về số tiền t&agrave;i trợ cao hơn 30% mức cao nhất năm 2017 m&agrave; VFF c&oacute; được (tổng tiền t&agrave;i trợ năm 2017 của VFF l&agrave; 150 tỷ).</span></p> <div> <div style="text-align: justify;"><span><img alt="PVF và ông Nguyễn Hoài Nam nắm giữ 60% cổ phần FC Sarajevo, cơ hội cho Quang Hải, Công Phượng đối đầu Ronaldo, Messi đang tới gần? - Ảnh 3." data-original="https://khds.1cdn.vn/2019/04/22/nguyen-hoai-nam-la-ai-bb-baaaclis0c-15558382131981486484640-15558383860841806052208.png" src="https://khds.1cdn.vn/2019/04/22/nguyen-hoai-nam-la-ai-bb-baaaclis0c-15558382131981486484640-15558383860841806052208.png" title="PVF và ông Nguyễn Hoài Nam nắm giữ 60% cổ phần FC Sarajevo, cơ hội cho Quang Hải, Công Phượng đối đầu Ronaldo, Messi đang tới gần? - Ảnh 3." /></span></div> <div> <p data-placeholder="[nhập chú thích]" style="text-align: justify;"><span>Doanh nh&acirc;n Nguyễn Ho&agrave;i Nam</span></p> </div> </div> <p style="text-align: justify;"><span>Trong lĩnh vực kinh doanh, &ocirc;ng Nguyễn Ho&agrave;i Nam l&agrave; Tổng Gi&aacute;m đốc Berjaya Việt Nam, th&agrave;nh vi&ecirc;n của Tập đo&agrave;n Berjaya Corporation Berhad đến từ Malaysia.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Tại Việt Nam, Berjaya đ&atilde; c&oacute; h&agrave;ng loạt dự &aacute;n đầu tư bất động sản lớn như trung t&acirc;m t&agrave;i ch&iacute;nh Việt Nam, L&agrave;ng đại học Berjaya Việt Nam, kh&aacute;ch sạn Berjaya Long Beach tại Ph&uacute; Quốc, kh&aacute;ch sạn Sheraton tại H&agrave; Nội, kh&aacute;ch sạn Intercontinental H&agrave; Nội&hellip;Tuy vậy, gần đ&acirc;y Berjaya đ&atilde; v&agrave; đang tho&aacute;i vốn tại kh&aacute; nhiều dự &aacute;n đ&atilde; đầu tư tại Việt Nam.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span>B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, Berjaya c&ograve;n được biết tới với những khoản đầu tư v&agrave;o C&ocirc;ng ty chứng kho&aacute;n Saigonbank Berjaya hay mới đ&acirc;y l&agrave; xổ số Vietlott.</span></p> <div> <div style="text-align: justify;"><span><img alt="PVF và ông Nguyễn Hoài Nam nắm giữ 60% cổ phần FC Sarajevo, cơ hội cho Quang Hải, Công Phượng đối đầu Ronaldo, Messi đang tới gần? - Ảnh 4." data-original="http://cafefcdn.com/2019/4/21/dakrqygwsaeisln-15558381507751035154371.jpg" src="https://khds.1cdn.vn/2019/04/22/dakrqygwsaeisln-15558381507751035154371.jpg" title="PVF và ông Nguyễn Hoài Nam nắm giữ 60% cổ phần FC Sarajevo, cơ hội cho Quang Hải, Công Phượng đối đầu Ronaldo, Messi đang tới gần? - Ảnh 4." /></span></div> <div> <p data-placeholder="[nhập chú thích]" style="text-align: justify;"><span>D&ograve;ng chữ &quot;Visit Vietnam&quot; tr&ecirc;n s&acirc;n vận động Cardiff City của &ocirc;ng chủ Vincent Tan</span></p> </div> </div> <p style="text-align: justify;"><span>Trong khi đ&oacute;, tập đo&agrave;n Berjaya thuộc sở hữu của &ocirc;ng Vincent Tan. Vị tỷ ph&uacute; n&agrave;y cũng c&oacute; đam m&ecirc; lớn với b&oacute;ng đ&aacute; v&agrave; l&agrave; &ocirc;ng chủ của đội b&oacute;ng Cardiff City đang thi đấu tại giải Ngoại Hạng Anh. V&agrave;o đầu năm 2019, Cardiff đ&atilde; c&oacute; thương vụ mua tiền đạo Emiliano Sala với mức gi&aacute; 15 triệu bảng Anh, đắt nhất lịch sử c&acirc;u lạc bộ. Tuy vậy, điều kh&ocirc;ng may đ&atilde; đến khi m&aacute;y bay chở Sala bị rơi tr&ecirc;n đường từ Ph&aacute;p sang Anh.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Với mối quan hệ kh&aacute; mật thiết giữa &ocirc;ng Nguyễn Ho&agrave;i Nam v&agrave; &ocirc;ng Vincent Tan, d&ograve;ng chữ &quot;visit Việt Nam&quot; đ&atilde; hiện diện tr&ecirc;n s&acirc;n vận động đội b&oacute;ng Cardiff City tại Ngoại hạng Anh.</span></p> <p data-field="source" style="text-align: justify;"><em>Theo Tr&iacute; thức trẻ</em></p> </div> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>

Theo cafef.vn
back to top