Đại học Tôn Đức Thắng được THE xếp TOP 101 - 200 đại học có ảnh hưởng nhất toàn cầu

(khoahocdoisong.vn) - Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) Việt Nam xếp thứ 101-200 đại học có ảnh hưởng nhất toàn cầu trong bảng xếp hạng 2019.

<p><span style="font-size:18px;">THE University Impact Rankings l&agrave; bảng xếp hạng h&igrave;nh th&agrave;nh với mục đ&iacute;ch đo lường sự th&agrave;nh c&ocirc;ng của c&aacute;c tổ chức gi&aacute;o dục đại học&nbsp;<em>trong thực hiện c&aacute;c mục ti&ecirc;u ph&aacute;t triển bền vững</em>&nbsp;theo chuẩn của LHQ. THE University Impact Rankings gồm 11 ti&ecirc;u ch&iacute;&nbsp;(trong tổng số 17 ti&ecirc;u ch&iacute;&nbsp;theo định nghĩa của LHQ).</span></p> <p><span style="font-size:18px;">Kết quả của xếp hạng l&agrave;&nbsp;những đại học c&oacute; ảnh hưởng nhất đến sự ph&aacute;t triển bền vững về kinh tế - x&atilde; hội h&agrave;ng đầu thế giới phạm vi to&agrave;n cầu.</span></p> <p><span style="font-size:18px;">Đại học T&ocirc;n Đức Thắng (TDTU) Việt Nam xếp thứ 101. Đặc biệt c&aacute;c ti&ecirc;u ch&iacute;:&nbsp;<strong>Chất lượng gi&aacute;o dục:</strong>&nbsp;hạng 48-58,&nbsp;<strong>Th&agrave;nh phố v&agrave; cộng đồng bền vững, Quan hệ đối t&aacute;c to&agrave;n cầu, Bảo vệ kh&iacute; hậu:&nbsp;</strong>hạng 60-70 thế giới.</span></p> <div><span style="font-size:18px;">Trong Bảng xếp hạng 2019, dẫn đầu l&agrave; c&aacute;c đại học như Auckland (New Zealand); British Columbia (Canada); Mc Master University (Canada); University of Manchester&nbsp; (Anh); University of Hongkong; University of Helsinki ( Phần Lan). Đ&acirc;y l&agrave; c&aacute;c đại học c&oacute; tuổi đời tr&ecirc;n 100 năm; lu&ocirc;n nằm ở top 100 đại học tốt nhất thế giới hầu như ở tất cả c&aacute;c bảng xếp hạng đại học thế giới.</span></div> <p>&nbsp;</p>

Theo Đời sống
Hòa nhạc giáo dục Classical Wonderland: Lan tỏa tình yêu nhạc cổ điển

Hòa nhạc giáo dục Classical Wonderland: Lan tỏa âm nhạc cổ điển tới cộng đồng

Hòa nhạc Giáo dục "Classical Wonderland" với sự tham gia của Dàn nhạc Giao Hưởng Việt Nam, nhạc trưởng Honna Tetsuji, nghệ sĩ piano Nguyễn Thái Hà, cùng những người chiến thắng từ VYMI EduConcert Piano Audition 2022 vừa diễn ra tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Chương trình nằm trong Dự án mang Âm nhạc cổ điển đến với cộng đồng của thành phố Hà Nội.
Đại diện Quỹ Toyota Việt Nam và các đơn vị đồng hành bàn giao điểm trường Lũng Lậu

Quỹ Toyota Việt Nam hỗ trợ xây dựng điểm trường cho trẻ em vùng cao tỉnh Cao Bằng

Ngày 8/7, với mục tiêu đóng góp cho sự nghiệp giáo dục đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Việt Nam và góp phần mang lại hạnh phúc cho mỗi cá nhân và toàn xã hội, Quỹ Toyota Việt Nam đã tiến hành bàn giao điểm trường Lũng Lâu, thuộc trường Tiểu học & Trung học cơ sở Vần Dính tại huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng.
back to top